Obemannat bombplan störtade

En märklig händelse inträffade hösten 1944 i skogen i Vissla i Åsaka, Västergötland. Den 30 oktober 1944 störtade ett stort amerikanskt bombflygplan av typen B17 ”Flying Fortress”. Det var fullastat med sprängämne, men var helt obemannat. Flygplanet var ett av de få bombplan som ingick i ett amerikanskt försök att med radiostyrda fulladdade flygplan försöka angripa bland annat en tysk ubåtsbas på Helgoland. Projektet kallades Aphrodite och visade sig inte alls vara framgångsrikt. Bara 10 flygplan byggdes om till obemannade flygplan och den division som genomförde operationerna hade även fyra följeflygplan

Det hela skulle gå till så att ett bombplan tömdes på alla överflödig utrustning, fylldes med sprängämnet Torpex, som hade en sprängverkan motsvarande ca. 15 t trotyl. Torpex hade ca. 50 procent högre sprängverkan än trotyl. Detonatorer skulle se till att allt sprängdes när planet styrdes in och träffade målet. Flygplanen startade med besättning från ett flygfält i södra England och när planet kommit upp på höjd hoppade de två besättningsmännen. Därefter radiostyrdes planet från ett medföljande bemannat plan. Men i oktober 1944 tappade man radiokontakten med ett av de laddade bombplanen och det flög herrelöst norrut över Danmark och in över den svenska västkusten. När det hade kommit upp in över Västergötland tog bränslet slut och planet störtade i en skog med en mycket kraftig detonation. Målet hade varit den tyska ubåtsbasen på Helgoland, men planet hamnade i den svenska skogen. Förödelsen på platsen var stor, men ingen människa kom till skada. Fönster sprack flera km från nedslagsplatsen och takpannor föll ned.

Det bombflygplan som störtade i skogen var plan nr 42-30066 – en tag av besättningen kallad ”Mugwump”. Planet hade levererats från Boeingfabriken i april 1943 och sedan använts för 14 bombuppdrag innan planet landade med svåra skador i Nordafrika. Efter reparation under ett halvår användes planet som radarstörare över Tyskland för att i juni 1944 byggas för att vara ett av de få flygplan som skulle användas i ”Aphrodite”. Projektet visade sig inte alls vara framgångsrikt och det avbröts helt i början av 1945. Inte ett enda av planen träffade målet även om ett av planen slog ned ganska nära och ställde till med en viss förödelse. En av de flygare som anmälde sig för att starta planen och sedan hoppa var John F Kennedys äldsta bror, Joseph Kennedy. Han startade med en B17, som exploderade i ett eldklot i luften innan de två besättningsmännen hunnit hoppa ut. Det har skrivits mycket om att Kennedys drivkraftiga föräldrar hade velat se Joseph Kennedy som en framtida politiker och president. Nu blev de i stället John F Kennedy som tog över och förverkligade föräldrarnas ambitioner. John F Kennedy tjänstgjorde för övrigt som löjtnant i flottan, som chef för en motortorpedbåt i Stilla havet.

Åtminstone en annan pilot omkom genom att hans fallskärm fastnade i flygplanskroppen när han skulle hoppa ut. Det ledde till att man ändrade flygplanen genom att ta bort dörren till cockpit.

Det plan som störtade i Västergötland startades tillsammans med ett annat obemannat flygplan och skulle sättas in som flygande bomber mot ubåtsbasen på Helgoland. Men besättningen i följeplanen fick inte optisk kontakt med målet. Då beslutade man att inrikta planen mot Berlin i stället. Det var förmodligen då som både planen kom ur kurs. Den ena störtade i havet och det andra i den svenska skogen.

Svenska hemvärnet var förstås på plats ett tag efter att det amerikanska bomplanet slagit ned i skogen, men det fanns inte mycket kvar att titta på. Men mjölnaren Fritz Augustsson i Vissla kvarn tog i varje fall hand om ett någorlunda välbevarat propellerblad och kom överens med hemvärnschefen Gustaf Danielsson att de skulle sätta upp bladet på nedslagsplatsen till minne av händelsen. Gustaf Danielsson åtog sig att siffror för datum på det krökta propellerbladet. Men han blev sjuk och bladet blev stående i en vedbod i fem år innan det till slut sattes på en cementfot i en berghäll ute i skogen. Egentligen var det August Olsson, ”August i Fäbrona” som borrade fästet i hällen och fixade till det hela. Enligt uppgift drar minnesmärket till sig en del besöker. I hembygdsgården ligger ett bevarat propellernav och några bitar av vingbalkar samt något som man gissar är en del av gummiduken från en av bränsletankarna. Bränslet räckte ända till Åsaka i Västergötland. Åsaka ligger ca. 6 km öster om Trollhättan, den stad i landet som har landets enda fabriken för flygplansmotorer.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.