Var finns Newsweek?

Själv hade jag under många år prenumeration av tidskriften Newsweek och läste den ganska flitigt. Den gav översiktlig information om världsutvecklingen utifrån ett amerikanskt perspektiv. Den ansågs journalistiskt var bra och var, tillsammans med Time Magazine, de stora tidskrifterna för oss som inte klarade av att läsa Der Spiegel och L`Express. I många år sparade jag Newsweek, buntade halvårsvis och lade upp på vinden. I bakhuvudet hade jag en tanke att jag någon gång i framtiden skulle börja skriva något om samtidshistoria, det fanns där som en lockelse. Men så skulle huset säljas och alla buntar med Newsweek kastades i en container. Det skulle jag inte ha gjort. Tidskriften finns nämligen inte att få tag i.

Newsweek var under lång tid den näst största tidskriften i USA med drygt 3 milj. exemplar i USA och drygt 1 milj i resten av världen. Den kom ut från och med 1933, men upphörde att komma ut som papperstidning vid utgången av 2012. Från 1961 ägdes den av Washington Post Company, men sedan blivit olönsam såldes den allteftersom till olika bolag. Nuvarande ägaren har troligen inte låtit digitalisera de tidigare årgångarna av tidskriften och många frågar sig var man i dag kan få tag i äldre nummer av tidskriften. För forskare och författare har tidningsarkiv stort värde. Vad man kan förstå så finns inte ens arkivet tillgängligt i digitaliserad form, och nuvarande ägare Barry Diller säger bara att de äldre numren finns tillgängliga för bolagets egen personal. Något mera får man inte veta. Det kan tilläggas att tidskriften Time Magazines hela arkiv finns tillgängligt på nätet, liksom många andra amerikanska tidningar och tidskrifter.

Jonathan Alter arbetade på Newsweek i närmare 30 år och var även senior editor. Han har gått ut en intervju och ondgjort sig högeligen över att inte ens han kan få tag i äldre nummer av Newsweek. Han har sagt: ”Jag kan inte ens få tag i en artikel som jag själv skrev 1985. Det är fruktansvärt irriterande.”

När man vänder sig till nuvarande ägare av Newsweek, som ger ut en avmagrad torftig efterkomma till tidskriften på nätet, får man endast rådet att vända sig till närmast folkbibliotek och höra efter om tidningen finns magasinerad. Här i Sverige är det i stort sett omöjligt att få tag i magasinerade nummer av tidningen. Stadsbiblioteken har inte kvar några tidningar och universitetsbiblio-teken har bara vissa årgångar bevarade. Kungliga Biblioteket (KB) här i Stockholm har bara tillgång till årgångarna 1964 – 1975.  Biblioteket Carolina i Uppsala har i sitt magasin följande årgångar: 1949 – 1951, 1955 – 1973 och tidningen i digital form från och med 1990. Stockholms stadsbibliotek har tack och lov bevarat Newsweek från åren 1966 – 2008. Det betyder att årgångarna 1933 – 1948, 1952 – 1954, 1990 – 2012 inte finns att tillgå inom landets gränser. Dock finns tidningen enligt uppgift tillgänglig i digital form på Carolina från och med 1990. Högst märkligt det hela. Men staden New Yorks stadsbibliotek har alla årgångar från och med 1933 tillgängliga på mikrofilm, men då får man åka dit förstås. Det går dock att beställa skannade sidor ur tidningen från biblioteket i New York, vilket kostar några hundra kr. Dessutom måste man veta exakt vad man vill ha.

Om man utgår från att tidningsredaktionen på Newsweek över tiden bestod av 50 journalister, vilket inte är ett orimligt antagande, så har det under 80 år lagts ned 4 000 manår arbete på att producera texten i tidskriften. Om man med nuvarande prisnivå antar att kostnaden för en journalists arbete har varit 800 000 kr (lågt räknat), så har det kostat företaget Newsweek 40 milj kr per år att producera tidskriften. Räknat över 80 år rör det sig om en kostnad på 3,2 miljarder, som krävts för att få fram innehållet i tidskriften. Allt det är nu oåtkomligt för alla som vill gräva och rota i gamla tidningar och tidskrifter. Där finns en riktigt rik källa av lättillgängliga artiklar om utrikespolitik och amerikansk politik. 52 tidskriftsnummer per år. Men tidskriften Time Magazine finns däremot tillgänglig på nätet i fulltext från 1923 för den som är prenumerant, vilket det inte kostar mer än 400 kr per år vara. Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter finns tillgängliga från slutet av 1800-talet hemifrån soffan. Om man är prenumerant.

 

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.