Vissa intressanta dokument

 1. Kort presentation av de svenska arvsrättsliga regler (på svenska)  arvsregler  arvsrättsliga regler i SV
 2. Rättegångsbalken i översättning till engelska (märk att översättningen är från 1992)     the-swedish-code-of-judicial-procedure
 3. Brottsbalken i översättning till engelska (märk att den är från 1999)  the-swedish-penal-code
 4. Kort artikel om bokföringsbrott som består i underlåtenhet att i rätt tid upprätta årsredovisning i bolag   Bokföringsbrott Artikel
 5. Kassaflödesvärdering. Metod för värdering av rörelsedrivande bolag  Kassaflödesvärdering
 6. Kort presentation av ”framtidsfullmakter” (som är avsedda att gälla om huvudmannen inte längre kan företaga rättshandlingar). Framtidsfullmakter info 02
 7. Enkelt exempel på en ”framtidsfullmakt”.  Framtidsfullmakt exempel 01
 8. Enkelt exempel på fullmakt vid en tvist (rättegångsfullmakt).  Fullmakt – allmän 01
 9. PM om det förstärkta laglottsskyddet (ÄB 7 kap. 4 §) 170605 Förstärkta laglottsskyddet
 10. Exempel på enkelt testamente som endast innebär att det som barn erhåller ska vara enskild egendom i äktenskap. Testamentet ändrar inte något i den vanliga arvsordningen. testamente – mall-enskild egendom
 11. Exempel på äktenskapsförord som ingås före äktenskap och som bestämmer att allt som förvärvats före äktenskapet, samt sådant om erhålles genom arv eller gåva under äktenskapet, ska vara enskild egendom. Allt annat ska vara giftorättsegendom. äktenskapsförord exempel
 12. Exempel på kort fullmakt på engelska (Power of AttorneyPower of Attorney, allmän
 13. Kort information på tyska om advokater i Sverige. Rechtsanvälte in SchwedenRechtsanvälten
 14. Tillämpningen av ärvdabalken 3 kap. 8 § (arv på grund av efterarvsrätt i vissa fall). Ärvdabalken 3:8
Annonser