Understreckare i SvD (förteckning)

Här gör jag vissa anteckningar om intressanta understreckare i SvD. Det är inte alls någon fullständig förteckning och innehåller endast rubriken samt författare. Ibland har jag dock även lämnat en kort egen kommentar. Det rör sig om ett mycket litet urval av alla understreckare. Sedan 1917 har SvD publicerat närmare 36 000 understreckare. Understreckare har en unik position i svensk offentlighet därför att de har funnits så länge och genom att det är ett av få utrymmen i medierna där forskare och andra intellektuella får tillfälle att förmedla kunskap till en bred publik.

Here I make some notes about interesting ”underliners” in the Swedish newspaper Svenska Dagbladet (SvD), Stockholm. It is by no means a complete list and contains only the title and the author. Sometimes, however, I have also made a brief comment. It is thus a limited selection of all ”underliners”. The newspaper has published ”underliners” as cultural articles and essays every day since the year 1918.

___________

1918-10-17  ”Ibsens sista dagar”. Göran Gran, norsk professor.

1922-02-23  Stadsbiblioteket. Ragnar Josephson.

1949-06-18  ”Oscar II åker tåg”. Ololf Lagercrantz

1970-09-01  ”Segrarens avsked”. Thede Palm.  Flygmarskalken Dowding, som vann slaget om Storbritannien och fick sparken av Churchill.

1990-08-15  ”Varför under strecket?” Leif Carlsson. Här reder Leif Carlsson ut begreppen: Vad är egentligen en streckare? Vem skriver och vad får den handla om? Intet ämne är för småttigt – knip i magen och älsklingshamstern går an så länge ämnet behandlas på rätt sätt. Det vill säga med oförändrat högre krav på kompetens, elegans och integritet. Men vad en streckare är låter sig annars inte så lätt formuleras.

1999-07-11 Osentimentalt och sakligt om människans villkor. Stig Strömholm

2003-12-07 Den antika ålderdomen. Stig Strömholm

2004-04-05 Brev från världens medelpunkt. Stig Strömholm

2004-05-13 Lagbok var Napoleons största triumf. Stig Strömholm

2005-09-09 Fransk tid har gått i takt under 200 år. Stig Strömholm

2005-11-28 Plutarchos parallella liv bildade skola. Stig Strömholm

2005-12-09 Stormigt när Paris bröt med Vatikanen. Stig Strömholm

2006-05-02 Aristokratin behöll greppet om makten. Stig Strömholm

2006-06-12 Plutarchos tecknade rika liv utan kosmetika. Stig Strömholm

2006-04-03 Rebellisk kardinal på luffen. Stig Strömholm

2006-07-09 Minnet av en dyrköpt seger. (Dreyfus-affären). Stig Strömholm

2006-08-22 Carl Nylander flätade samman liv och historia. Stig Strömholm

2006-09-02 De stora berättelsernas byggnadsvirke. Stig Strömholm

2006-10-06 Maktens symbolsystem har ändrat form. Stig Strömholm

2007-03-20 1600-talet saknade ord för verklighet. Stig Strömholm

2007-04-19 Så förlorade monarkin mot historiegraferna. Stig Strömholm

2007-05-21 Upphovsrätt och boktryck hand i hand. Stig Strömholm

2007-07-12 Begreppet ära under omprövning. Stig Strömholm

2008-02-12 Plutarchos humana förkunnelse. Stig Strömholm

2008-03-17  Vänföreningar blåser liv i författarskap. Stig Strömholm

2008-03-20  ”Rättegången mot Jesus – en juridisk härva”. Thorulf Arwidson

2008-04-29  ”Sokrates ironisk intill döden”. Thorulf Arwidson

2008-06-02 Filosofen på kejsartronen. Stig Strömholm

2008-09-20 Sagan om den mystiska kärleken. (Prinsessan Psyches romans). Stig Strömholm

2008-11-19 Lexikonet som talade som folk. Stig Strömholm

2009-01-22 Tysk reform blåste liv i universiteten. Stig Strömholm

2009-02-18 Den kyrkliga munterhetens gränser. (Skrattade någonsin Jesus?). Stig Strömholm

2009-04-21 Ostmarknaden en ljusglimt i Plataiai. Stig Strömholm

2009-06-03 Förlorad melankoli återvunnen. Stig Strömholm

2009-07-16 Xenofon framdragen ur skuggan. Stig Strömholm

2009-12-04 Baronen som bloggade från 1700-talets Paris. Stig Strömholm

2010-06-28 Brevskrivarens skiftande förklädnad. Stig Strömholm

2010-07-18 Goethes aktualitet är pudelns kärna. Stig Strömholm

2010-08-22 ”Carl Nylander flätar samman liv och historia”. Stig Strömholm

2010-10-28  ”Solen lyste starkare än nordstjärnan”. Stig Strömholm

2010-12-12  ”Arkeologin blev romantikens värn mot döden”. Stig Strömholm

2009-04-30  ”Spaningsarkiv öppnade för FRA”. Thorulf Arwidson

2011-01-15 ”Korstågstidens förenklade bild av den andre”. Stig Strömholm

2011-03-25  ”Kung Arthurs bana ett öde för gudar”. Stig Strömholm

2011-08-10 ”Skräckinjagande änglar och småtrista djävlar”. Stig Strömholm

2011-09-11 ”Västgötens akademiska flit ledde till Wien. Stig Strömholm

2011-12-01 ”Alkibiades var inte bara snygg”. Stig Ströholm

2012-02-27  ”Utvecklingen sprang ifrån julimonarkin”. Stig Strömholm. Julimonarkin 1830 – 1848 under kung Louis-Philippe blev inte den öppning mot en mindre dramatisk och uppslitande utveckling som aktörerna hade hoppats på.

2012-06-15 ”Furstegglans drev Kristinas bokintresse”. Stig Strömholm

2013-02-12 ”Klassiker om romarriket formade USA”. Stig Strömholm

2013-03-20  ”Mysteriet med haren som började värpa”. Bengt af Klintberg. Varifrån härstammar påskharen och varför lägger den ägg? Teorierna är många och ofta långsökta. Påskharen påstås till exempel ha spelat en viktig roll i gammalnordiskt påskfirandet, trots att den i själva verket kom till Sverige först i början av 1900-talet.

2013-03-31  ”Mysteriet gör påsken fortsatt relevant”. Roland Spjuth och Greger Andersson. Hur har den kristna kulturen sett ut om inte Jesus hade korsfästs? Påskberättelsen är en central del av kyrkans budskap, men fortfarande kämpar präster och pastorer med hur de ska förklara Jesus död i sina predikningar.

2013-04-02 ”Le Corbusiers framtid har blivit historia”. Eva Eriksson. I dag ter sig Le Corbusiers stadsbyggnadsutopi snarast skrämmande i sin totalitära ordning. De enskilda projekt han ritade hade en övertygande kraft, men på 60-talet fick han bära skulden för de sterila stadskärnorna.

2013-04-12 ”En originell produkt av landet lagom”. Stig Strömholm. Handlar om justitiekanslersämbetet.

2013-10-02 ”Den ädlaste vännen vid universitetet”. Stig Strömholm

2014-02-01 ”Därför är Grönland inte svenskt”. Harald Gustafsson

2014-04-14 ”Vandalerna var inte bara vandaler”. Stig Strömholm

2015-04-12 ”Karl XII hade ingen vidare tur med vädret”. Anders Alvestrand. Karl XII valde den kallaste vintern på 200 år för sitt ryska fälttåg 1709. Nästa gång det blev lika kallt i Europa – 1942 – invaderade Hitler Ryssland. Extrema väder och klimatförhållanden har många gånger haft avgörande inverkan på krig, revolutioner, katastrofer och folkvandringar.

2016-03-17 ”När utbildningen blev en tävlingsgren”. Björn Hammarfelt.

2016-12-29 ”Rilke uppnådde sitt livsideal först i döden. Bo Gustavsson

2017-07-25 ”Promenader var en del av kvinnans frigörelse. Martin Lagerholm. Handlar om en rikt illustrerad bok om den tyska konstvetaren Karin Sagner

2017-08-29 ”Den germanska kulturen blev till en våt chauvinistisk dom”. Martin Lagerholm

2017-12-17 ”Utan hästen hade människan inte kommit långt. Anders Alvestrand. Jordbruksmaskin, transportmedel, maktinstrument. Under tusentals år var det hästen som gjorde det möjligt för människan att bygga och expandera sina riken. Kulturvetaren Ulrich Raulff har skrivit en bok om hästens sista sekel som människans följeslagare.

2018-01-06 Avsked och undergång i ett fallet imperium. Martin Lagerholm. Handlar om Habsburgska imperiet.

2018-02-18 Dürers noshörning satte fart på boktryckarkonsten. Anders Alvestrand. Det var inte konstigt att den första noshörningen i Europa sedan romartiden gjorde succé. Albrecht Dürer såg själv aldrig Ganda, en gåva till kung Manuel I av Portugal, och var därför hänvisad till beskrivningar när han gjorde sitt berömda träsnitt. Ändå sålde det i tusental och blev ett lyft för den då nya boktryckarkonsten.

2018-04-05 ”Rymdmikrob gör danskar rynkiga och hypersexuella. Martin Lagerholm.

2019-04-12 ”Svenska Akademien som idéernas väktare”. Alf Åberg. I en idéhistorisk studie ”Svenska akademien i sin samtid” visar Torgny Segerstedt både hur akademien har påverkats av aktuella idéströmningar och hur den själv har sökt påverka tiden och dess anda. Akademiens egna handlingar utgör huvudkällan, och under läsningens gång blir läsaren bekant med de flesta av akademiens ledamöter.

2018-06-19 ” Mytdödarens tårar i munspelet”. Richard Swartz. Trots att Ernest Gellner föddes efter första världskriget finns det mångnationella habsburgska kejsarriket närvarande som intellektuell referenspunkt i hans verk om nationalismen som fenomen. Det särpräglade med honom är att han kan genomskåda nationalismens lögner, och samtidigt vara djupt känslig för dess förtrollning.

2018-10-20 ”Misstaget som lät oss titta in i hjärtat”. Anders Alvestrand. Att vidröra hjärtat var länge ett tabu inom den medicinska vetenskapen. Dagens effektiva behandling av hjärt-kärlsjukdomar har vi dock erhållit just tack vare läkare som med fara för livet – och inte alltid avsiktligt – har experimenterat med att föra in en kateter i hjärtat.

2018-11-13 Poeten som hittade hela världen i sin trädgård (Werner Aspenström). Per Västberg.

2018-12-19 Svenska Akademien under Karl-Johanstiden. Oscar Wieselgren

2018-12-23 Gammal jul i Norrland. Nils Ahnlund

2018-12-27 Den envisa myten om datorn. Hans Ruin.

 2018-12-27 Svenska Akademiens nya ordlista. Erik Wellander

2018-12-27 ”Plastic” på svenska. Ture Johanisson

2018-12-27 Nya ord. Erik Wellander

2018-12-30 Månen – en försummad himlakropp. Åke Wallenquist

2018-12-30 Amerikanska planer på bemannade rymdfärder. Åke Wallenquist

2019-01-02 ”Romaner gav nytt fokus åt krigshärjat Europa”. Martin Lagerholm

2019-01-17 En av historiens mest betydelsefulla författare. Martin Kragh. Den judiske författaren Vasilij Grossmans verk innehåller några av historiens viktigaste vittnesmål”.

2019-01-25 Kvinnor pionjärer i svensk filmkritik. Gösta Werner

2019-03-28 När Evert Taube tog sig ton mot fascismen. Harald Gustafsson 

2019-04-02 ”När franskan var ärans och hjältarnas språk”. Stig Strömholm

2019-04-10 ”Kriget tog kål på tyskans skönhet”. Martin Lagerholm

2019-05-06 ”Domarikonen som gjorde USA jämställt”. Daniel Tarschys (om Ruth Bader Ginsburg).

2019-05-16 ”Att skriva memoarer är att sätta livet på spel”. Stig Strömholm

2019-05-24 Folkmordet och döden i det Osmanska riket. Svante Lundgren

2019-06-05 ”Vad D-dagen kan lära oss om Östersjöhotet”. Thorulf Arwidson

2019-06-16 ”Borta bra, men heimat bäst”. Stig Strömholm. Tysk kultur och hembygd

2019-06-19 ”Klokare galenskap får man leta efter”. Martin Lagerholm

2019-06-30 I begynnelsen var oljan – sedan kom oljemänniskan. Professor Per Högselhus

2019-07-05 Konsten att binda sin älskling till sig (Giordano Bruno). Torbjörn Elensky.

2019-07-06 Nobelpristagarens brev sjuder av hat och hämnd. Thomas Steinfeld.

2019-07-13 Är det dags att störta sinnenas hierarki? (Människans föreställning om sina sinnen). Maria Lönn

2019-07-19 ”En liten människas stora tal till världen” (Greta Thunberg).  Kristoffer Leander.

2019-07-25 Svindlande analys av ett imperiums fall. SF-författaren Isaac Asimovs författarskap. Håkan Lindgren.

2019-07-30 Tänk om tänkandet inte kan skydda mot ondska (filosofen Bettina Stangneth). Helena Granström.

2019-08-02 Pomerantsev fortsätter tro på det öppna samhällets mekanismer. Martin Kragh. Oärliga politiker är inget nytt, skriver Peter Pomerantsev i sin nya bok.

2019-08-13 Muren blev bara dystrare för varje dag som gick. (Berlinmuren uppfördes den 13 augusti 1961). Karin Westin Tikkannen.

2019-08-14 Krigets humanitära regler värda att slåss för. Professor Ove Bring.

2019-08-15 ”Ett mikrokosmos som blåser liv i Preussen”. Martin Lagerholm.

2019-08-17 ”Den flottiga fajten mellan smöret och margarinet”. Anders Håkansson

2019-08-19 Uppkopplade i alla länder, förena Eder! Håkan Lindgren

2019-08-20 ”Miljonmedveten varning från en aningslösare tid. Ervin Rosenberg

2019-08-21 ”Islänningen som gav oss en ärorik historia”. Harald Gustafsson

2019-08-23 ”På återbesök i ett Europa på väg att självantända”. En bok av Patrick Leigh Fernor. Axel Andersson

2019-08-24 Det goda tvivlet är en omsorg om sanningen. (En biografi  över filosofen Dav id Hume). Arne Melberg.

2019-08–28 Slagkraftik attack ömot den starka staten. Carl Rudbeck.

2019-08-29 Stormaktshistoria för äventyrslystna. Jonas Nordin

2019-09-03 Pinsam behandling av våra viktigaste kvinnor. Dick Harrison

2019-09-10 ”Därför får vi aldrig låta data tala för sig själva”. Om ”Big data” i det moderna samhället. Mats Björklin. 

2019-09-11 ”Vad en medeltida bondby kan lära oss av miljön”. Carin Franzén. Om Montaillous skildring av en fransk by på 1300-talet.

2019-09-13 ”Först nu får Schmunan visa vad hon går för”. Ellinor Skagegård

2019-09-30  ”Historiska lärdomar om antikens relevans”. Dick Harrison

2019-09-14 ”På vid gavel mot oanade horisonter. Bok av Pascal Dethurens. Lena Kåreland.

2019-09-15  ”Ingen kan fånga den amerikanska själen som Robert Frank”. Jenny Maria Nilsson

2019-09-16  ”Flanören som klev in i haschtimman”. Om filosofen Walter Benjamin. Understreckaren är skriven av Martin Lagerholm.

2019-09-18  ”Freden står på spel när britterna stänger om sig”.   Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter, Stockholms universitet.

2019-09-19 ”Egennyttans apostel var i grunden moralist. (Adam Smith). Ulla Gudmunsson

2019-09-27 ”En bildningsresa rakt upp i samhällets topp”. Harald Gustafsson. En presentation av Johan Skytte och världens äldsta professur i statsvetenskap. Även en presentation av en ny bok av David Lindén om Johan Skytte.

2019-10-06 Bakgrunden i KGB genomsyrar styret. Martin Kragh. Utan Putin skulle Ryssland inte existera, menar hans anhängare.

2019-10-07 ”Trump har fått tron på förnuftet att vackla”. Åsa Wikfors. Sedan Donald Trump installerades har han yttrat över 12 000 falska eller missvisande påståenden – en relation till sanningen som postmodernisterna inte sällan anses ha bäddat för. Detta bygger dock på ett illvilligt missförstånd av postmodernismen, menar filosofen Nora Hämäläinen i en ny bok.

2019-10-08 ”Konkubinen som blev Kinas mäktigaste”.  Anna Gustafsson Chen

2019-10-15 ”Poeten från Märsta som längtade hem”. Alan Asaid. Om den ryskspråkiga poeten Regina Derivea. 

2019-10-17 ”En av historiens mest betydelsefulla författare” (Vasilj Grossman). Artikeln skriven av Matin Kragh. Den judiske författaren Vasilj Grossmans verk innehåller några av historiens viktigaste vittnesmål, ändå har han förblivit relativt okänd. En ny biografi beskriver hans gärning utifrån material som fram till nu varit otillgängligt.

2019-10-10  ”En gudars ädla vilde som fascinerar och irriterar”. Martin Lagerholm. Om nobelpristagaren Peter Handke.

2019-11-01  ”Knausgårds prosa är inte stor litteratur”. Maria Grigoriev

2019-11-04  ”Hur sku´du skriva den här rubriken?”. Handlar om svenska språkets utveckling och en recension av ett arbete om finlandssvenskan. Olle Josephson.

2019-11-05 ”En vuxen människa behöver sina spöken”. Fredrik Sjöberg.

2019-11-06  ”En filosof som vill gå framåt baklänges”. Ervin Rosenberg. En presentation av den franske filosofen Alain Finkielkraut.

2019-11-07  ”Hur splittrat är vårt gemensamma Europa?”. Thomas Steinfeld. I Tyskland vill fler ha mer av Europa, medan fler i Sverige verkar vilja upprätta tydligare gränser mot Europa. Varifrån kommer dessa skilda inställningar och vad säger de om det europeiska projektet i dag?

2019-11-08  ”Hundpromenaderna som gick till historien” Harald Gustafsson. Thomas Manns verk ”Herre och hund”.  En harmlös skidring av relationen mellan en husse, eller en prövande uppgörelse med gamla idéer? Det roande och mångbottnade verket ”Herre och hund” har oförtjänt nog blivit Thomas Manns mest förbisedda verk.

2019-11-10 ”Drottning Kristinas ordkonst lyser som diamant”. Carina Burman. Handlar om en nyöversättning av drottningens ”Maximer” från omkring år 1680.

2019-11-12  ”Glöm för all del inte att ta tåget till Rom då och då”. Arne Melberg. Recension av en bok om tågresandets nytta och fröjder förr och nu.

2019-11-13 ”Ingenting är originellt i Handkedebatten”. Markus Huss. Det var länge sedan det rasade en sådan kulturdebatt som det gjort om Peter Handkes Nobelpris. Vad säger det om svensk offentlighet? En hel del, om man får tro en tysk litteratursociologisk studie.

2019-11-14 ”Dagens högerpopulister är kontrarevolutionärer”. Ylva Herholz. Hur förklarar man de radikala förändringarna i dagens ideologiska landskap? Författaren till en lovordad sociologisk studie har skärskådat högerpopulismens framfart i Tyskland och menar att samtiden dras med ett obearbetat uppbrott.

2019-11-18 ”Främlingsfientligheten i USA har gamla rötter. Marete Mazzarella. Trumps plumpa utspel och uppmärksammade immigrationspolitik är ingen ny företeelse i USA:s historia. En ny bok redogör för hur hela generationer av invandrare portats från landet på grund av fördomar och rasteorier.

2019-11-19  ”Vad Mao kan lära oss om populism”. Kim Salomon. Med sin kommunistiska löften inspirerade Mao Zedong stora delar av världens missnöjesrörelser, inte sällan med förödande konsekvenser. En ny bok om maoismens globala verkningar visar att det inte saknas paralleller till populismens frammarsch i våra dagar.

2019-11-20 ”En sista odyssé genom Förintelsens skuggvärld”. Kaj Schueler. 85 år efter att den tyske författaren Alfred Döblin publicerade en reseskildring om judiskt liv i Polens gränstrakter, gav sig Peter Handberg iväg i Döblins fotspår. Resultatet blev en bok om en unik miljö som omintetgjordes av nazister.

2019-11-21 ”Grundämnet som reformerade psykiatrin”. Anders Alvestrand. Inget har gjort så mycket för människor som lider av bipolär sjukdom som litium. En ny bok beskriver den fascinerande historien om läkaren som av en slump gjorde den banbrytande upptäckten av ämnets medicinska effekter.

2019-11-22 ”En gränslös värld föder inga demokratier”. Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet. Nu för tiden står nationalismen inte särskilt högt i kurs. Men att kunna identifiera sig med en nationalstat är helt nödvändigt om man vill förverkliga en liberal demokrati, men författaren till en ny samhällsfilosofisk bok.

2019-11-25 ”Stockholms sexhandel fick gränserna att flyta”. Hillevi Norburg. Det vi i dag betraktar som prostitution var förr ingen brottslig verksamhet. Utifrån ett svenskt rättsfall från mitten av 1700-talet tecknar en ny etnologisk studie bilden av sexhandelns historia och utveckling in i vår tid.

2019-11-26 ”Vett och etikett i mötet med utomjordingar”. Jesper Olsson. Om vi någon gång träffade på utomjordisk intelligens, skulle vi då kunna kommunicera med de radikalt annorlunda existenserna? En ny bok sammanfattar försöken att skapa ett bokstavligen universellt språk.

2019-11-27  ”Piketty tar ny strid för en jämlikare värld”. Ulla Gudmundson. I sin första bok efter den massivt inflytelserika ”Kapitalet i tjugoförsta århundradet” riktar Thomas Piketty in sig på olika sätt att komma rätta med den ekonomiska ojämlikhet som han identifierar i den förra boken.

2019-11-28  ”Den lille Henrik och den store Ibsen” Arne Mellberg. Henrik Ibsens pjäser är slagkraftiga och sturska på ett sätt som gör att de efter mer än hundra år fortsätter att göra intryck runtom i världen. En ny norsk biografi ser dramerna som projektioner och självuppgörelser bottnande i ett personligt mindervärdeskomplex hos den norske giganten.

2019-11-29  ”Vad blev det av löpande bandets frihetslöfte?” Jan-Ewert Strömbäck. Den extrema arbetsdelningen som infördes under industrialismen har blivit sinnebilden för arbetarens alienation och slaveri. Men taylorismen har även en viktig potential – vilken dock fortfarande väntar på att infrias.

2019-12-03 ”När kvinnorna tog staden i besittning. Carina Burman. Om kvinnor i litteraturen som strövar genom städer.

2019-12-04 ”Prinsen som flydde in i sitt eget lila rike. Joni Hyvönen. Om sångaren Prince.

2019-12-05 ”Epik och experiment samsas i 10-talets prosa”. Therese Eriksson. 2010-talets litteratur.

2019-12-06 ”Fem kungar utmanar ett likgiltigt imperium”. Martin Kragh. Den aktivistiske franske filosofen Bernard-Henri Lévy är bekymrad över USA:s ointresse för omvärlden. I sin bok tar han avstamp i Gamla testamentet när han beskriver dagens maktvakuum, och hoten det innebär mot kulturens eviga värden.

2019-12-09 ”En frihetstörst som inte borde få falla i glömska”. Ann Lingebrandt. Om Ulla Bjernes författarskap.

2019-12-11 ”Så fasades bildningen ut ur läroplanen”. Karin Westin Tikkanen. (Om bland annat skolverkets syn på historieundervisningen).

2019-12-12 ”När britterna drömde om en framtid med Europa”. Marie Cronqvist. Debatten i Storbritannien strax efter andra världskriget.

2019-12-13 ”Därför luktar julen som en österländsk basar”. Inger Ingmanson. Exotiska kryddor blev den svenska julens eget doftlandskap.

2019-12-18 ”Decennier då internet undergrävde vår frihet”. Sam Sundberg. Utvecklingen har bromsat in. Digital frigörelse har bytts mot övervakning och propaganda. 2010-talet var decenniet då tron på teknikens potential att förbättra våra liv fick en rejäl kantstötning.

2019-12-20 ”Framtiden oviss för folkkär forskning” Eddy Nehls. Samtidigt som folklivsforskningen i Sverige firar 100 år som akademiskt ämne riskerar disciplinen att gå samma öde till mötes som det bondesamhälle vars försvinnande en gång var den tändande gnistan. Ändå har behovet av etnografisk kulturanalys sällan varit mer akut än idag.

2020-01-17 Sverige spred fruktan som Frankrikes ombud. Harald Gustafsson.

2020-01-20 Hur ska vi klara oss utan kor? Thomas Steinfeld

2020-04-03 Vem ska få leva, en svår och ovan fråga. Kommer gamla och svårt sjuka att lämnas därhän när coronakrisen når sin kulmen, och vem ska ta de enskilda besluten. Lisbeth Sachs.

2020-05-18 ”Svartsynt depprock som höjer livskänslan”. Charlotte Winberg

2020-05-19 År 1979 – nyckeln till att Mellanöstern slets itu. Bitte Hammargren.

2020-05-20 ”Immunförsvarets gåtfulla beredskapsplan”. Johan Frostegård

2020-05-22 ”Upptäckten av syre en alkemistisk triumf” professor Anders Alvestrand

2020-05-23 ”Helgonets extas har förbryllat och fascinerat”. (Heliga Teresia i Berninis skulptur i Rom). Peter Cornell

2020-05-25 ”Fem frihetskämpar vid Mecklenburgh Square”. Fem kvinnoöden. Anna Victoria Hallberg.

2020-05-26 ”Tabut kring kärnvapen är under upplösning”. Trösklarna för kärnvapenkonflikt har sänkts. Martin Kragh

2020-05-27 ”Pesten kan ha avbrutit tidig blomstringstid”. I DNA-spår har man hittat pest. Professor Marianne Rasmuson.