Författararkiv: Arwidson

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm

Nom de guerre

Nyligen läste jag överstelöjtnant Ulf Björkmans lättsamma bok om sitt liv i flygvapnet. Mest känd för en bredare allmänhet är han eftersom han under ganska många år var flygvapnets informationschef och speaker på många flyguppvisningar. Själv ledde han också under … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Barbara Cartland

Barbara Cartland var författaren som var okrönt drottning bland alla som skrev enkla romantiska böcker. Hon levde 1901 – 2000 och blev 98 år gammal. Hon började som journalist, men blev ganska snart featurejournalist och uppmärksammad av flera tidningsmagnater. Det … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Två mysterier samma dag i Göteborg

Den 29 juli 1965 inträffade tre uppseende händelser i Göteborg. Två av händelserna har aldrig fått någon förklaring och är i dag snart 55 år senare fortfarande stora mysterier. Kl. 14.13 den dagen stormade två beväpnade män in på Skandinaviska … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Stockholms blodbad

Stockholms blodbad var den direkta anledningen till att Gustav Vasa försökte och lyckades samla både allmogen och stormännen till uppror mot det danska väldet. Man kan tveklöst säga att blodbadet var inledningen till den betydelsefulla konsolideringen av den svenska nationalstaten. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Iliaden i undervisningen

Vi känner redan de lärda grekerna, (”de gamla grekerna”), som skapat och burit upp hela fundamentet för den västerländska kulturen. Filosofin och naturvetenskapen sprang upp från grekerna. Romarna erövrade visserligen Grekland, men det var den ändå den grekiska kulturen som … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Beräkning av jordens omkrets

Antikens greker hade ett intresse av att försöka ta reda på hur stort jordklotet var. Det kände till att jorden var rund och förmodligen rund som ett klot. Eratosthenes var astronom och matematiker. Han var den förste som lyckades bestämma … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade

Biblioteket i Ebla

Omkring 54 km söder om staden Aleppo i norra Syrien låg staden Ebla (arabiska: Tell Madikh). Den upptäcktes och grävdes ut år 1974. En gång i tiden tycks Ebla ha varit huvudstad i en mäktig stadsbildning i Mellanöstern. Stadsbildningen ska … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade