Piloten som flög genom Tower Bridge i London

Tower Bridge i London är en stor klaffbro som invigdes 1894. Den är 244 m lång och är egentligen en kombinerad klaffbro och häng­bro. Även då klaffarna är uppfällda är det möjligt för fotgän­ga­re att passera över bron på den övre gångrampen. Brokonstruk­tionen är 65 mter hög.

Brittiska flygvapnet, Royal Air Force, är världens äldsta själv­stän­diga flygvapen, grundat 1918. Det var RAF som vann ”Slaget om Storbritannien” hösten 1940. Flygvapnet lever högt på de äro­fulla minnena från kriget. Efter kriget fick dock det brittiska för­sva­ret vidkännas stora nedskärningar och dessa drabbades främst flygvapnet. Från och med 1957 blev det nästan nedskärningar varje budgetår. Stämningen bland personalen var dyster. När RAF plane­rade för ett stort firande av det självständiga flygvapnets 50-åriga historia år 1968 sade försvarsdepartementet nej till alla stora publi­ka flyguppvisningar.

Löjtnant Alan Pollock tjänstgjorde vid en jaktflygdivision på den kända flygbasen RAF Tangmer. Där flög han jaktplanet Haw­ker Hunter (Hunter av typen FGA9). Hans division var tillfälligt baserad på basen RAF West Raynham och skulle därifrån ombasera til sin hemmabas. Alan Pollock var inte bar sur på de låga anslagen till RAF, han var helt enkelt förbannad på politikerna i parlamentet som inte hade vett att tilldela flygvapnet de medel som krävdes.

Den 5 april 1968 skulle Alan Pollocks division återvända till basen RAF West Raynham. Vädret var utmärkt och hela divisionen startade samtidigt från den tillfälliga basen. Pollock svängde dock omedelbart efter start iväg från gruppen och flög ensam iväg på låg höjd under radiotystnad. Hans förbandskamrater såg inte vad som hände. Först flög Pollock till Dunsfold aerodrome som var den flyg­plats där fabriken låg som tillverkade just den typ av flygplan som han flög (Hawker Hunter). Pollock gjorde en oanmäld överf­lygning över fältet på mycket låg höjd. Därefter satte han kurs mot centrala London. Han hade inte någon flygkarta över London utan hade i stället med sig en sida ur AA:s bilatlas, som visade Londons centrala del. Hans plan var att flyga över parlamentsbyggnaden för att demonstrera för politikerna att det gjorde fel då de dragit ned anslagen och försvarsdepartementet dessutom stoppat alla flygupp­vis­ningar i samband med firandet av flygvapnets 50-årsdag. Pol­lock hittade fram till parlamentsbyggnaden och flög tre gånger över byggnaden så att fönsterrutorna skallrade kraftigt. Ingen ruta gick dock sönder. Parlamentet var samlat och Pollock har senare sagt att ”politikerna fick minsann veta att det fortfarande finns ett flyg­vapen”. Pollock flög nära taket på den 60 m höga parlaments­byggnaden och på klart lägre höjd än toppen på tornet med det kända uret Big Ben. Tornets höjd är 96 m.

Pollocks tanke var sedan att flyga ut från London utefter Them­sen eftersom det vara det säkraste sättet. När han flög utefter floden passade han på att vingtippa flera gånger som en hälsning till flyg­vapnets flygarmonument som står på flodbrinken. Han skulle flyga och liksom hoppa över broarna hade han tänkt sig. Själv har han senare sagt att han inte alls hade tänkt att flyga igenom Tower Bridge utan han hade glömt bort att bron genom sin konstruktion var mycket högre än de andra broarna över Themsen. Farten var ca. 600 km/h och det rörde sig om sekunder för honom att bestämma sig för hur han skulle flyga. Han fick då se en röd dubbeldäckad buss som just var på väg över bron och det var då som han fick in­fallet att flyga genom bron, mycket nära över bussens tak. Det var inte något kytter luften och det var därför inte svårt för honom att manövrera sig in under brons övre brygga. Han höll upp från bus­sen och blev lite rädd att han låg för högt så att fenan skule slå i gångbryggan. Just när han passerade över bussen var det dock inte några fotgängare upp på gångbryggan. Just när han passerade var det dock en cyklist som passerade över bron. Cyklisten blev så rädd att han kastade sig av cykeln och då fastnade i cykeln och rev sön­der sina byxor. Det var inte någon som hade en kamea i bered­skap så det finns inte några foton från tillfället. När Pollock senare fick veta att cyklisten förstört sina byxor erbjöd han sig att betala ersätt­ning, men cyklisten ville inte ha någon ersättning. Förmodligen hade han blivit bjuden på sitt livs upplevelse.

Efter att ha flugit tre gånger över parlamentsbyggnadens tak på låg höjd och genom klassiska Tower Bridge flög han ut från Lon­don och lyckades finna vägen till två flygbaser. Först flög han mycket lågt över banan på basen RAF Wattisham och sedan på samma sätt över basen RAF Marham. Han passerade över båda baserna utan att ha haft radiokontakt med trafikledningen. Över båda fälten rollade han flera varv på extremt låg höjd, förmodligen på ca. 70 m höjd. En ytterst farlig flygrörelse. Därefter flög han tillbaka till RAF West Raynhamn. Han greps omedelbart efter land­ningen. Flygbasen känder redan till hur han hade flugit över Lon­don. Men före landningen gjorde han även rollar på extremt låg höjd på sin egen hemmabas. Han visste att han aldrig mer skulle få flyga en Hawker Hunter och för övrigt inte heller något annat flygplan.

Efter en kort utredning skulle Pollock ställas inför krigsrätt för sin flygning den 5 april 1968. Men av någon anledning åtalades han aldrig, men avfördes på grund av medicinska skäl från all fram­tida tjänstgöring i RAF. Det har spekulerats i om anledningen till att han inte åtalades var att man inte ville att hans protest mot nedskärningen av försvarsanslagen skulle bli känt för allmänheten.

År 1982 förklarade RAF att det hade varit fel av flygvapnet att stoppa hans fortsatta tjänstgöring med hänvisning till medicinska förhållanden. Men han flög aldrig mer. Alan Pollocks flygning genomfördes fem dagar efter den officiella 50-årdagen den 1 april 1968. Det hade uppmärksammats att det inte ägde rum någon konsert i Royal Albert Hall, ingen som helst överflygning och inte några som helst ceremonier till minne av alla de 38 462 RAF-flygare som omkom under kriget samt alla de som omkommit tidigare och senare. Flygvapnets enda sätt att uppmärksamma min­nes­dagen var att all personal fick halva dagen ledig den 1 april. De flesta förstod inte ens varför de bara behövde arbeta halvdag.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.