Bokstaveringssystem

Förutom stenografi och morse finns det andra former av kortspråk, förutom olika former av teckenspråk. Inom flyget har man utvecklat olika former av förkortningar.

Det sägs att redan bröderna Wright hade utvecklat ett eget system med tecken för att med olika handtecken och armrörelser kunna kommunicera mellan piloten och personer på marken. Inom telegraf hade man redan utvecklat vissa kortformer för att spara tid och därmed pengar. Att telegrafiskt sända bokstaven R betydde ”received and understood”.

Det var 1915 som man i Brooklands i England lyckades att telegrafiskt överföra meddelande från marken till ett flygplan i luften. US Army Signal Corp lyckades sedan i juli 1917 upprätta tvåriktad radiotelegrafisk förbindelse mellan flygplan och en markstation. Så småningom lyckades man även klara av tvåvägs radiokommunikation med röstmodulering. Av bara farten fortsatte man då att säga ”Roger” för bokstaven R för att även över en talförbindelse bekräfta att ett meddelande mottagits och förståtts. Nu hade ju inte alla piloter engelska som modersmål, vilket ledde till att International Telegraph Union (ITU) år 1927 fastställde att ordet ”Roger” skulle ingå i den standardiserade internationella flygengelskan. Betydelsen skulle alltjämt vara en bekräftelse på mottagandet av ett meddelande.

Under andra världskriget introducerade de amerikanska försvaret ett eget standardiserat bokstaveringssystem, vilket blev gemensam standard för flygvapnet, flottan och marinkåren. Det var först senare som armén antog det gemensamma bokstaveringssystemet. I det amerikanska systemet fanns ordet ”Roger” med och det fortsatte även att användas i samma betydelse som tidigare. Hela det amerikanska bokstaveringssalfabetet bestod av följlande ord: Able, Baker, Charlie, Dog, Easy, Fox, Georg, How, Item, Jig, King, Love, Mike, Nan, Oboe, Peter, Queen, Roger, Sail (åren 1941 – 1943), Sugar (1943 – 1956), Tare, Uncle, Victor, William, X-ray, Yoke, Zebra.

När sedan NATO bildades och infördes den 1 mars 1956 ett gemensamt allmänt bokstaveringssystem för alla NATO:s länder. Den officiella benämningen var ”The International Radiotelephony Spelling Alfabet”. I detta fonetiska alfabet ersattes ”Roger” med namnet ”Romeo”. Då kom NATO:s bokstaveringssystem att omfatta föjande namn och ord: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliett, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebeck, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu. Men inom flyget höl man fast vid att ordet ”Roger”, i stället för ”Romeo”, även fortsättningsvis skulle betyda bekräftelse på mottagande av ett meddelande.

Ryssarnas militära bokstaveringsstystem börjar med Anton, Boris, Vasilji, Grigorij, Dimitrij.

Förutom själva bokstaveringssystemet infördes av säkerhetsskäl en form av ”Aviation English” som omfattade ca. 300 ord. Alla verksamma i flygverksamhet ska kunna dessa termer. Det handlar alltså om både vanliga engelska ord och professionella flygtekniska uttryck. Vissa ord ska ska även uttalas på ett annat sätt än i talad standardengelska. Siffran ”noll” ska benämnas ”zero”, inte uttalas ”ought”. Missförstånd i radiokommunikation måste på alla sätt undvikas. Därför är allt socialt prat förbjudet vid sidan om det som måste sägas i den flygoperativa verksamheten.

Man kom fram till att den största katastrofen i flyget historia, kollissionen mellan två trafikflygplan på marken på Los Rodeas Airport, Teneriffa, troligen berodde på missförstås mellan tornet och en av ´piloterna. Engelska och nederländska ord kan ha missförståtts. I kollisionen omkom 583 personer och 61 skadades. Flygplanen tillhörde KLM och Pan Am. Det rådde dimma över flygplatsen och flygplanen hade landat efter att ha blivit omdirigerade. Piloterna hade bråttom att få starta för att flyga till den avsedda destinationen. Tornet meddelade KLM-piloten ”wait for permission to takeoff”, vilket piloten felaktigt uppfattade som ”permission to takeoff” och kvitterade med ”Roger”. Piloten startade och kolliderade med det andra flygplanet, som också befann sig på marken i väntan på starttillstånd. Efter den olyckan får i flygengelskan ordet ”takeoff” aldrig användas annat än då det lämnas tillstånd till takeoff. I stället måste alltid ordet ”departure” användas i alla andra sammanhang. Permission to takeoff måste dessutom upprepas av piloten och det räcker inte med kvittens genom ordet ”Roger”.

Det svenska militära bokstaveringsalfabetet är välkänt för de flesta, det användes även av televerket. Det är det fonetiska alfabetet som börjar: Adam, Bertil, Cesar, David, Erik och så vidare. Det fanns även förr ett svenskt kvinnligt alfabet som började: Anita, Cecilia, Davida, Erika, Filippa, Gustava och så vidare. Varje land har haft sitt bokstaveringsalfabet kanske kan man läsa ut något av nationalkaraktären genom att studera vilka ord som har tagit i anspråk för att konstruera alfabetet. Det tyska innehåller förstås Friedrich och Heinrich och Ludwig. Otto är också med. Men tyskarna har olika bokstavering för två olika s-ljud. Vanligt s bokstaveras med ”Samuel”, men sch-ljudet bokstaveras med ”Schule”. Märkligt nog används ordet ”Ökonom” för att bokstavera ö.

Norrmännen är ganska jämlika då det blandar manliga och kvinnliga namn, vilket även danskarna gör i sitt alfabet. Danskarna har satt in namnet ”Nikolaj” för att beteckna bokstaven n. Spanjorerna har berikat sitt fonetiska alfabet med en del historiska och utländska ord och namn. Där finns Washington, Navarra, Paris, Historia och Choklade. Det italienska alfabetet börjar med orden: Ancona, Bologna, Como, Domodossola, Empoli, Firenze och så vidare.

För en del år sedan så förekom en debatt kring eventuellt behov av att skapa ett bokstaveringssystem med endast kvinnliga namn. En kvinnlig signalist på ett fartyg lämnade följande förslag: Anna, Birgitta, Cecilia, Dagny, Eva, Flora, Greta, Helena, Inger, Jenny, Karin, Lotta, Maria. Nana, Ofelia, Petra, Qvisnna, Rosa, Sigrid, Tyra, Ulla, Viktoria, Wilhelmina, Xantippa, Ylva, Zenia, Åsa, Älskling och Öllegård

Inom luftfarten har man inte bara använt sig av bokstavering av alfabetets bokstäver utan även av fastställda bokstavskombinationer med definerade betydelser. De kallas för Q-förkortningar är treställiga förkortningar som främt används i telegrafi. De är fastställda av Internationella Teleunionen (ITU). Förkortningarna börjar alla med Q, därav namnet, och kommer från engelskas question. Q-förkortningen ges frågande innebörd om den följs av ett frågetecken. Utan frågetecken ska Q-förkortningen tolkas som ett påstående eller en uppmaning. En definition med negativ innebörd kan modifieras till en positiv betydelse genom tillägg av C vid telegrafi. Vid telefoni uttalat Charley vid vissa Q-signaler, men YES vid vissa andra Q-signaler upptagna. Detta synes inkonsekvent, men detta bestämdes vid 1985 års ITU-konferens. En definition med positiv innebörd kan ändras till negativ betydelse genom tillägg av N vid telegrafi och NO vid telefoni. I lokala trafikföreskrifter har det förekommit föreskrift att den omvända innebörden ska anges genom att ordet NEGATIVE uttalas.

En i flygsammanhang tidigare vanlig och nyttig Q-förkortning var QDM, som betydde ”magnetisk bäring till basen”. Något som piloter ibland tvingades sända då de ville bli pejlade och få besked om kursen mot basen där de skulle landa. Det var lite genant att behöva be om hjälp med kursangivelse, men även en pilot måste jag så småningom landa.

Det kan ge sken av viss professionalitet att kunna bokstavera snabbt och korrekt på båda svenska och engelska. Eilert Garvis Määtää kom från Kiruna och var på 1950- och 1960-talet en av de riktigt stora hockeyspelarna. Det var han som gjorde det avgörande målet när Sverige vann hockey-VM i Moskva 1957. Määtää, som alltid kallades för Garvis, gjorde 117 A-landskamper för Sverige. En gång när Määtää spelade en match hemma i Sverige skulle en sportjournalist läsa in ett reportage til sin tidnings hemmaredaktion, men bokstavera kunde han inte. Då läste han in på telefon ”Määtää, jag bokstaverar, Morsan Ättika Ättika Tuusan Ättika Ättika”.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.