Trafiksäkerhetens fader

William Phelps Eno föddes 1858 i New York City. Hans släkt bestod mestadels av affärsmän och politiker. Han fick en omfattande utbildning och examinerades 1882 vid Yale University. Under studietiden hade han som elitstudent blivit invald i den exklusiva studentföreningen ”Skull and Bones”, var medlemmar brukat kallas för ”bonesmen”. Bland kända medlemmar i föreningen under senare är bland annat både presidenterna Bush och tidigare utrikesministern John Kerry.

Efter universitetsutbildningen började Eno att arbeta i familjens fastighetsbolag, men han utvecklade samtidigt ett stort intresse för trafikplanering och trafiksäkerhet. Han ägnade all ledig tid till att tänka ut olika sätt att göra trafiken smidigare och säkrare. Själv berättade han senare i livet att han tillsammans med sin mor, då han endast var nio år, hade han sett ett tiotal hästdragna vagnar som hade kört fast i trängseln i ett gathörn på Manhattan. Ingen av kuskarna visste hur de skulle försöka köra vagnarna för att kom ur trängseln. Redan då förstod nioåringen att det behövdes enkla och klara regler för att undvika trafikstockningar.

Vid 40 års ålder lämnade han familjens fastighetsaffärer och ägnade sig sig därefter på heltid åt att finna ut sätt att öka trafiksäkerheten och underlätta framkomligheten. Han kom snart att bli omtalad som ”trafiksäkerhetens fader”. Redan år 1900 gav han på eget initiativ ut en skrift med titeln ”Reform in Our Street traffic Urgently Needed”. Då fanns det inte några bilar i NYC. det var också Eno som 1903 skrev de första lokala trafikföreskrifterna för staden. I föreskrifterna angavs bland annat att polis och brandkår fick köra på alla gator och i alla riktningar. Trafikanterna skulle lyda de order som en polisman kunde ge genom blåsa en eller två signaler med visselpipa. En signal angav att fordonen fick köras i nordlig och sydlig riktning. Två signaler angav i andra sidan att trafiken fick gå i östlig och västlig riktning.

Eno utvecklade avancerade trafikplaner för New York City, London och Paris. Det var han som kom fördelarna med trafikljus, enkelriktade gator, indragna taxihållplatser och rondeller (cirkulationsplatser). Det var även han som uppmärksammade behovet av refuger mitt i gatan – även om han kallade de små avsatserna för ”safety islands”. År 1921 grundade han en stiftelse med sitt eget namn. Stiftelsen ändamål var att främga trafiksäkerheten. Det första cirkulationsplatsen (1909) som han ritade tycks ha varit ”the rotary plan” för de gator som på Manhattan strålar samman vid Columbus-monumentet.

Efter första världskriget tilldelades han Hederslegionen av franska regeringen som erkänsla för den effektiva trafikplan som han utarbetat för Paris och som enligt regeringens mening hade gjort det möjligt att mycket snabbt transportera 60 000 soldater från Paris till Verdun. Detta för att hindra tyskarna från att bryta igenom fronten och nå Paris.

Eno avled 1945 i en ålder av 86 år. Han hade aldrig haft körkort och han hade aldrig kört bil.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.