Hög polischefen i Finland dömd till livstid för mord

En gång var Jari Aarnio (f. 1957) chef för narkotikapolisen i Helsingfors. Han var en mycket uppburen polischef som år 1987 utsågs till årets polis i Finland och till­delades även 1995 polisens tjänstekors för sina goda insatser som polis. År 1996 blev han utsatt för ett attentatsförsök då någon kastade en handgranat. Men hans dittills framgångsrika karriär upphörde då han 2013 åtalades för grov narkotika­smuggling och myndighetsmissbruk. Straffet blev 10 års fängelse. När domen avkunnades avtjänade Jari Aarnio redan ett treårigt straff för att han som polischef fattat beslut om inköp av övervakningsutrustning till polisen från ett bolag som han själv hade intressen i. I hovrättens dom 2013 slog det fast att Jari Aarnio var den person som i knarklagarnas avlyssnade mobilsamtal omnämnts som ”Pasila-mannen”. Denne hade varit med som att organisera insmugglingen av stor kvantiteter hasch, som var gömda i tunnor. Troligen rörde det sig om minst 800 kg. Det framstod som om chefen för narkotikapolisen i Helsingfors var den person som såg till att polisen och tullen inte undersökte just transporterna med tunnorna med hasch. Han meddelade i vilka hamnar och flygplatser som inte vid en viss tid bedrevs någon narkotikaspaning eller godskontroll.

Hovrätten dömde även för övergrepp i rättssak. Jari Aarnio nekade till allt samröre med den insmugglade narkotikan och nekade även till grov bevisförvanskning och grovt missbruk av tjänsteställning. Domstolen kom även fram till att Jari Aarnio inte kunde ha förvärvat sina ekonomiska tillgångar på ett lagligt sätt utan att tillgångarna måste härröra från narkotikasmugglingen. Vid husrannsakan hade man funnit ett stort belopp i plastpåsar nedgrävda i hans trädgård. Jari Aarnio själv förnekade all känne­dom om de nedgrävda sedlarna och menade att de måste ha placerats där av poliser som ville sätt dit honom. Hovrätten förpliktade Jari Aarnio att betala ca. EUR 1,3 milj som förverkades som medel som kom från narkotikaförsäljningen. Dessutom utmättes hans villa.

Under 2020 väcktes nytt åtal mot Jari Aarnio som gällde hans kontakter i anledning av mordet på svensk-turkiske Volkan Ünsal, som hösten 2003 mördades i en lägenhet i Helsingfors. Det finns grundad misstanke att Volkan Ünsal på något sätt var delak­tig i det uppseendeväckande Arlandarånet. På kvällen den 12 juli 2002 landade ett SAS-plan på Arlanda vid 22-tiden och hade med sig 15 säckar med utländska sedlar. En bil med rånare iförda SAS-uniformer körde med ful fart upp till värdetransport­bilarna samtidigt som säckarna bars över från flygplanet. Det fick med sig 13 säckar med sedlar värda ungefär 40 milj. kr.

Detta klarades aldrig upp och ingen av gärningsmännen åtalades. Rånarna kom över 44 milj kr och polisen trodde att Volkan Ünsal stal en del av bytet och dessutom lämnade information till polisen om rånet. Mordet i Helsingfors skulle därför ha varit en hämnd av några av de andra som del­tagit i rånet 2002. Fyra män dömdes för mordet redan 2005. Åtalet mot Jari Aarnio grundades på det förhållandet att polisen i Helsingfors kände till planeringen och förberedelser­na för mordet, men ingrep inte för att förhindra mordet. Polisen hade kännedom om mordplanerna genom omfat­tande telefonavlyssning. Trots detta in­formerade inte polisen på något sätt det ut­pekade mordoffret och vidtog inte heller några andra åtgärder i syfte att förhindra mordet. I dom som meddelades i december 2020 dömdes den förre polischefen för mord till 12,5 års fängelse, vilket var det nya brott som han dömdes för. Hans brotts­liga gärning hade alltså bestått i att han underlåtit tt förhindra det brott som han i egenskap av polischef kände till att det planerades och han hade varit skyldig att som polis försöka hindra brottet. Enligt tingsrätten rör det sig ett s.k. oäkta underl­åtenhetsbrott. Det innebär att den tidigare polischefen inte döms för att ha deltagit i mordet, varken genomförandet och planeringen. Han döms i stället för underlåten­heten att som polischef förhindra ett mord. Enligt en professor i straffrätt vid Hel­singfors universitet är domen helt unik i Finlands rättshistoria. Jari Aarnio nekar till brott och har redan överklagat till hovrätten.

Jari Aarnio var känd som en polis som helt arbetade på fältet och som inte alla gånger var så noga med de regler som gäller för polisverksamheten. Redan 2007 började statsåklagaren att utreda om Jari Aarnio och hans underställda poliser bortsåg från brott som tjallare hade begått i utbyte mot den information som tjallarna kunder lämna till polisen. Åtal väcktes med Jari Aarnio frikändes av hovrätten samma år.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.