Vråken lärde människan att flyga

Bröderna Wright (Wilbur Wright 1867-1912 Orville Wright 1871-1948) var självlärda tekniker och mekaniker. Utan något stöd från myndigheter eller något företag lyckades de genomföra världens första flygning med ett motordrivet flygplan. De började sin gemensamma verksamhet med ge ut en tidning i Ohio. För att kunna ge ut den så konstruerade och byggde de själva sina tryckpressar. År 1892 började de intressera sig för cyklar och året därpå bildade de ett bolag som sålde och reparerade cyklar. Snart började de även tillverka cyklar. Deras konstruktioner såldes under varumärkena Van Cleve och Wright Special. Det var tillverkningen av cyklar som gav bröderna ekonomiska möjligheter att genomföra alla sina flygexperiment.

Efter tysken Lilienthals död 1896, som utfört många försök med glidflygningar, blev bröderna Wright alltmer intresserade av flygning. År 1899 uppfann de en rollregleringsmekanism, vilken var helt avgörande för att kunna kontrollera ett flygplans rörelser i luften. De studerade noga hur vråkar höjer vingspetsarna för att hålla balansen när de glidflyger. Roll är benämningen på ett flygplans rörelse när det vrider sig kring sin längdaxel. Bröderna Wright gjorde vingspetsarna rörliga, liksom vråkarnas vingspetsar, vilket var en avgörande uppfinning för att kunna behärska ett flygplans rörelser i luften. Ville man få planet att luta åt höger, så sänkte man bara höger vingspets. De upptäckte också att effekten blev ännu bättre om man samtidigt rörde motsatta vingspets åt andra hållet. Redan år 1899 prövade de konstruktionen på en drake med höj- och sänkbara vingspetsar. Att reglera ett flygplans lutning på det här sättet kallas numera att skeva och de roder som används för en sådan rörelse kallas skevroder.

Bröderna Wrights insåg att de måste lära sig behärska glidflygning innan de försökte sig på att flyga med en motor. De fortsatte sina experiment ute vid en ensligt belägen kuststräcka i North Carolina, nära Kitty Hawk. Platsen valdes för att det där fanns höga sanddyner som de kunde starta ifrån och som hade lös sand att landa på. De lärde sig mer och mer om glidflygning och 1902 var deras förbättrade modell nr 3 försedd med både skevroder och sidroder. De upptäckte att man kunde göra kontrollerade svängar genom att använda både skev- och sidroder samtidigt. Planet hade också ett höjdroder längst fram. Med dessa roder kunde bröderna helt kontrollera flygplanets rörelser i luften. I och med att de lyckades med detta var de också klara för att bygga sitt första motordrivna flygplan. Brödernas första ameriakanska patent avsåg inte uppfinningen av ett flygplan utan i stället ett system av manöverbart system för att påverka de aerodynamiska egenskapern hos vingarna på en flygande farkost.

Det anses att brödernas uppfinning av vingskevningsmekanismen för att kontrollera planets vridning kring sin egen axel var helt avgörande för att kunna genomföra flygningar med motorkraft. Metoden att skeva planets vingar, att böja ena vingens bakkant uppåt samtidigt som man böjde den andra vingens kant nedåt, gav vingen mer lyftkraft. Den ena vingen steg medan den andra sjönk. På så sätt kan man kontrollera och motverka rolltendenser och även skeva för utföra kontrollerade svängar.

Bröderna Wrights tredje glidplansmodell provflögs vid Kitty Hawk år 1902 (ca. 6 km söder om det lilla samhället Kitty Hawk). Piloten låg i ett urtag i den lägre vingen. Därifrån kunde han kontrollera det främre höjdrodret med vänster hand och manövrera i sidroder och skevroder genom att vrida höfterna åt höger eller vänster i en rörlig vagga. Den ”vagga” som han låg i var konstruerad för att han med höfterna skulle kunna påverka vridningen av vingarna spetsar. Världens första flygplan med skevroder, ett glidflygplan, flögs med hjälp av höftrörelser. Bröderna Wright gjorde över tusen uppstigningar med glidflygplanet under 1902. Deras distansrekord för det året blev 190 meter och den längsta flygningen varade 26 sekunder.

Bröderna Wrights första motordrivna maskin byggdes under sommaren 1903. De fraktade den till Devil Hills i North Carolina och bröderna inledde sina försök den 14 december 1903. De spelade krona och klave om vem av dem som skulle genomföra den första. Wilbur vann, men det första försöket blev ett misslyckande. Flyer steg brant, stallade och föll ned i sanden. Att ett flygplan stallar innebär att nosen stiger uppåt och vingarna förlorar en stor del av sin lyftkraft, vilket innebär att flygplanet kan störta mot marken om det befinner sig på låg höjd. Det dröjde ända till den 17 december innan vädret tillät ett nytt försök. Bröderna gjorde fyra flygningar den dagen. Under den längsta flygningen flög planet inte mindre än 260 meter. Om man tar hänsyn till den starka motvinden flög planet motsvarande hela 800 m genom luften. Flygplanet ”Flyer I” var det första motordrivna flygplanet i världen som gjorde en kontrollerad flygning och landade på en lika högt belägen punkt som det startade från. Den 17 december 1903 utfördes alltså den första motorflygningen i världshistorien av två självlärda söner till en biskop. Fadern hade flera gånger sagt att han inte alls trodde att det var möjligt för sönerna att konstruera en flygmaskin. Dessutom ansåg han att det var mot Guds vilja att människan skulle sväva i luften.

Den första flygningen varade i 12 sekunder och planet färdades 37 m över marken. Distansen i luften var endast 152 m eftersom planet flög mot den kraftiga vinden. Den fjärde och sista flygningen den dagen varade 59 sekunder och planet färdades då en sträcka på 260 m. Det innebar mer än 800 meter genom luften med om man tar hänsyn till den starka vind som rådde. Flygplanet Flyer I startade från slät mark och gled längs en skena tills det lyfte.

Bröderna Wrights första motordrivna maskin byggdes under sommaren 1903. De fraktade den till Kill Devil Hills i North Carolina och började sina försök den 14 december 1903. Bröderna spelade krona och klave om vem av dem som skulle vara pilot första gången. Wilbur vann, men det första försöket blev ett misslyckande. Flyer steg brant, stallade och föll ned i sanden. Att ett flygplan stallar innebär att nosen stiger uppåt och vingarna förlorar en stor del av sin lyftkraft, vilket innebär att flygplanet kan störta mot marken om det befinner sig på låg höjd. Det dröjde ända till den 17 december innan vädret tillät ett nytt försök. Bröderna gjorde fyra flygningar den dagen. Under den längsta flygningen flög planet inte mindre än 260 meter. Orville Wright levde till 1948 (blev 76 år) och fick alltså vara i livet när de amerikanska bombarmaderna fällde bomber över Tyskland och ett flygplan fällde atombomben över två japanska städer. Han och hans bror (avliden redan 1912) var de två män som först av alla flög med ett motordrivet flygplan. Hade Orville Wright levt till 97 års ålder hade han kunnat få uppleva månlandningen 1969.

Orville sände ett telegram till brödernas far, biskop Wright. Texten löd: LYCKATS FYRA FLYGNINGAR TORSDAG MORGON ALLA I TRETTIOTRE KILOMETER MOTVIND STARTADE FRÅN MARKNIVÅN MED BARA MOTORKRAFT MEDELHASTIGHET GENOM LUFTEN FEMTIO KILOMETER LÄNGSTA 57 SEKUNDER INFORMERA PRESSEN HEMMA JUL STOP OREVELLE WRIGHT STOP. Telegrafisten hade skrivit 57 sekunder i stället för 59, och dessutom hade han stavat Orvilles namn fel.

Detta berömda telegram avlyssnades olagligen någonstans på telegraflinjen mellan Kitty Hawk och Dayton, och någon förmedlade en helt felaktig version till pressen som bara skrev några få rader om världens första motorflygning. Bröderna skrev då själva en redogörelse för sina försök och lämnade in den till Associated Press, men ingen i hela Amerika tycktes vilja ta nyheten om flygningen på allvar.

Europas flygpionjärer hade nästan givit upp sina försök att glidflyga med sina tunga och otympliga flygplanskonstruktioner. Men de hade ändå noga följt rapporterna om bröderna Wrights lyckade glidflygningsexperiment under åren 1900 – 1902. De kände också till att bröderna hade planer på att förse ett större flygplan med bensinmotor. När nyheten om den första motorflygningen nådde Paris år 1903 tvivlade man inte alls på att amerikanerna utfört vad de tidigare föresatt sig.

Efter att bröderna Wright levererat de första amerikanska flygmaskinerna till Förenta staternas armé, beslöt sig Wilbur  för att dra sig bort från flygningen och fabriksverksamhet. Han ägnade sig uteslutande åt teoretiska studier och vetenskapliga experiment inom aerodynamiken. Han avled av tyfoidfeber 1912, i en ålder av 45 år. Brodern Orville blev 76 år gammal.

Den som nästan har glömts bort är Charlie Taylor (1868 – 1956) som var den tekniker som byggde motorn till bröderna Wrights första flygplan. Det var han som på bara sex veckor konstruerade och byggde en vattenkyld motor med motorblock av en legering aluminium-koppar. Motorblocket med vevhus vägde bara 69 kg och göts på ett mässingsgjuteri i närheten av Dayton, Ohio. Bröderna Wright hade räknat fram att det krävdes en motor på 8 hp, men den motor som Taylor konstruerade visade att den gav 12 hp.

 

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.