Lou Andreas-Salome

Lou Andreas-Salome (1861 – 1937) föddes i en välbärgad tysk-rysk familj i S:t Petersburg. Hon blev en berömd författare och psykoanlytiker. Mest känd är hon kanske för sina olika relationer med framstående män. Släkten härstammade från franska hugenotter och från släkter i norra Tyskland.

Familjen fick först fem pojkar och därefter föddes Lou Andreas-Salome, som det yngsta och sista barnet. Föräldrarna såg till att alla barnen från grunden lärde sig flytande ryska, tyska och franska. Dottern fick en mycket god utbildning genom att hon gavs möjlighet att deltaga i undervisningen av bröderna. Trots att hon uppfostrats i ortodox tro utträde hon på eget initiativ ur kyrkan redan vid 16 års ålder och vägrade att bli bli döpt. Detta tycks ha varit en protest mot den religion som vid den tiden predikades i S:t Petersburg av Hermann Dalton, en ortodox protestantisk präst. I stället kom hon att som mycket ung intressera sig för den lära som en annan holländsk präst, Hendrik Gillot, predikade i S:t Petersburg. Han var 25 år äldre än Lou Andreas-Salome. Under lång tid bedrev det tillsammans planmässiga studier som främst omfattade teologi, filosofi, världens religioner samt fransk och tyska litteratur. Dessa mycket grundläggande och systematiska studier omfattade även korrespondens med ett antal kända samtida filosofer och tänkare. Hennes lärare och studiekamrat, Hendrik Gillot, var gift och hade barn. Men han blev djupt förälskad i henne och förklarade att han ville skilja sig och i stället gifta sig med henne. Lou Andreas-Salome förklarade dock för honom att hon inte var intresserad av något äktenskap och inte heller för någon sexuell relation. Hendrik Gillot blev chockad över hennes besked, men de fortsatte att vara nära vänner och de fortsatte att studera tillsammans.

Sedan hennes far avlidit 1879 reste hon med sin mor till Zürich där hon fick tillfälle att som ”gäststudent” studera under ett år. Universitetet i Zürich var ett av mycket få universitet i Europa som på den tiden tog emot kvinnliga studenter. Under studieåret i Zürich bevistade hon föreläsningar i logik, filosofins historia, antikens filosofi och psykologi (som på den tiden var en del av filosofin). Hon åhörde även föreläsningar i teologisk dogmatik. Då Lou Andreas-Salome insjuknade i någon form av lungsjukdom rekommenderades hon av läkare att flytta till någon plats vid Medelhavet för att kunna få lindring genom det varmare klimatet. I början av år 1882 begav sig därför mor och dotter till Rom. Lou Andreas-Salome var då 21 år gammal. I en litterär salong i staden träffade hon den tyske författaren och filosofen Paul Rée (1849 – 1901). Det dröjde inte länge förrän även Rée häftigt förälskade sig i henne och friade. Hon sade återigen nej till en friare, men förklarade samtidigt att hon ville att de skulle leva som bror och syster i en ”studiecell” och detta tillsammans med en annan man. Märkligt nog accepterade Rée förslaget och föreslog att den andre mannen skulle vara hans vän Friedrich Nietzsche. De sammanträffade med Friedrich Nietzsche i Rom i april 1882. Det dröjde inte många veckor förrän även Friedrich Nietzsche var huvudlöst förälskad i Lou Andreas-Salome. Friedrich Nietzsche bad vännen Rée att denne på hans uppdrag skulle fria till Lou Andreas-Salome. Trots att Rée själv hade fått nej på sitt eget friande lovade han att framföra vännens frieri. Lou Andreas-Salome tillbakavisade även frieriet från Friedrich Nietzsche, men förklarade tydligt att hon gärna fortsättningsvis ville vara vän och studiekamrat med Friedrich Nietzsche. Något äktenskap med Lou Andreas-Salome var inte intresserad av. Lou Andreas-Salome tvingade acceptera hennes inställning och gick med på att som den andre mannen deltaga i den gemensamma studiecellen. De tre intellektuella började att tillsammans resa och uppehålla sig på olika orter i Schweiz och i Italien.

Den 13 maj 1882 var Friedrich Nietzsche ensam med Lou Andreas-Salome och fann då att tillfället var det rätta för att andra gången fria till henne. Denna gång ansikte mot ansikte och inte genom ett ombud. Även denna gång fick han korgen och det visade sig att Friedrich Nietzsche därefter accepterade att gå vidare med planerna att etablera en gemensam studiecell som bara skulle omfatta de tre, varav två således var män som var djupt förälskade i Lou Andreas-Salome. Friedrich Nietzsche kraftfulla syster vidtog olika åtgärder för att försöka få sin bror att ge sig iväg och sluta ha kontakt med ”den där omoraliska kvinnan”. Hon skrev brev till personer som kände Friedrich Nietzsche. Men de tre reste vidare, dock tillsammans med Lou Andreas-Salome mor. Deras plan var då att hyra in sig på ett övergivet kloster för att där tillsammans bedriva studier. Av olika skäl kunde inte planen genomföras. Sällskapet anlände till Leipzig i oktober 1882 och bedrev där under några veckor studier tillsammans. Men en månad senare lämnade Lou Andreas-Salome sin vän Friedrich Nietzsche för att resa till Stibbe för att där studera tillsammans med Rée. Friedrich Nietzsche gick då in i en allvarlig depression. Som avsked skrev han i ett brev till Rée vädjande: ”Vi ska väl få tillfälle att träffas då och då, eller hur?”. Friedrich Nietzsche var bitter och senare skyllde han sina misslyckanden att få Lou Andreas-Salome på henne själv, men även på Rée och sin syster. Det visade sig nämligen att hans syster även skrivit till medlemmar i hans familj med kritik av hans kontakter med Lou Andreas-Salome. Påföljande år gav Friedrich Nietzsche upp sina drömmar om att få Lou Andreas-Salome. Han omtalade att han kände verkligt hat mot sin egen syster.

Som ett resultat av Lou Andreas-Salome bekantskap med Friedrich Nietzsche skrev hon 1894 en studie över hans personlighet och filosofi (”Friedrich Nietzsche in seinen Werken”).

Lou Andreas-Salome och Rée flyttade till Berlin för att studera och skriva. De levde tillsammans till dess Lou Andreas-Salome träffade professorn i lingvistik, Friedrich Carl Andreas. De gifte sig 1887 och var gifta fram till makens död 1930. Trots att Lou Andreas-Salome hade inlett ett förhållande med Andreas ville hon att Rée skulle vara kvar hos henne, men Rée tycks ha givit upp och deras förhållande upphörde ganska snart därefter.

Andreas var 15 år äldre än Lou Andreas-Salome och fast besluten att gifta sig med henne. Det var så dramatiskt att han inför henne hotade att ta sitt liv med en kniv om hon vägrade att gifta sig med honom. Efter lång tvekan accepterade hon att gifta sig med honom, men endast under villkor att de aldrig skulle ha någon sexuell relation. Märkligt nog gick Andreas med på det och fick senare under äktenskapet finna sig i hon hade erotiska relationer med andra män, men inte med sin egen make. Möjligen hade han hoppats på att hon senare under äktenskapet skulle ändra inställning i frågan, men det gjorde hon aldrig.

Under hela deras äktenskap hade hon omfattande korrespondens med andra intellektuella män samt hade även kärleksrelationer med några av dem. Hon var nära vän med den tyske journalisten och politikern Georg Ledbour, den tyske poeten och författaren Rainer Maria Rilke, psykoanlytikerna Sigmund Freud och Victor Tausk. Hon hade relationer även med andra män, vilket hon öppet omtalar i sina memoarer ”Lebensrückblick”. Även om hennes relation med Freud i första hand var rent intellektuell uppstod det rykten om att de även hade en kärlekshistoria. I ett brev från Freud uppger denne att Lou Andreas-Salome hade så djupa kunskaper om människor så att det framstod som om hon förstod dessa bättre än de förstod sig själva. Korrespondens mellan de två var mycket omfattande.

Det var i maj 1897 som hon hade hon i München mött den tyske författaren och poeten Rainer Maria Rilke (1875 – 1926). Hon hade redan då uppmärksammats för några publicerade arbeten, bland annat ”Im Kampf om Gott”, som tog upp hennes egen vånda med att förlora sin gudstro. Hon hade då även skrivit en del artiklar, bland annat studien ”Jesus de Jude”. Det var Jakob Wasserman som hade introducerat Rilke för henne.

Lou Andreas-Salome reste två gånger tillbaka till Ryssland, första gången 1899 tillsammans med maken Andreas och den andra gången 1900 tillsammans med endast Rilke. Lou Andreas-Salome lyckades lära Rilke ryska för att han skulle kunna läsa Tolstoj och Pushkin på originalspråket. Lou Andreas-Salome, som fungerade som någon form av mentor, introducerade Rilke till en rad kulturpersonligheter i Ryssland. Kärleksrelationen med Rilke varade i tre år och övergick därefter till en vänskapsrelation, som varade ända till Rilkes död.

Först vid 74 års ålder upphörde Lou Andreas-Salome att arbeta som psykoanalyst. Hon fick hjärtproblem och vistades långa tider på sjukhus. Hennes make besökte henne varje dag och de kom under denna tid närmare varandra. Deras äktenskap hade under långa tider varit tyst och hela tiden utan någon sexuell relation. Maken avled i cancer 1930 och Lou Andreas-Salome opererades 1935 för en elakartad cancer och avled 1937. Några dagar efter hennes död konfiskerade Gestapo hennes omfattande boksamling därför att hon samarbetat med juden Sigmund Freud och, som det påstods, utövat ”judisk vetenskap”. Dessutom hade hon många böcker av judiska författare i boksamlingen.

Lou Andreas-Salome var en mycket produktiv författare som skrev noveller, drama och essäer. Hon var den första kvinnliga psykoanalytikern och en av de allra första att skriva om kvinnlig sexualitet ur ett psykoanalytiskt perspektiv. Hon hade skrivit en del annat om psykologin kring kvinnans sexualitet (Die Erotik, 1911), redan innan hon mött Freud. Lou Andreas-Salome skrev ett dussintal noveller över bland annat Nietzsche och Ibsens kvinnogestaltning. Hennes memoarer (”Lebensrückblick”) publicerades först 1951. I sina memoarer fördjupar hon sig i andliga frågor och berättar en hel del om sina egna relationer med framför allt män.

När Lou Andreas-Salome bara hade någon timme kvar att leva uttalade hon en tanke: ”Egentligen har jag inte gjort något annat än arbetat hela livet och varför har jag gjort det?”. Bland det sista hon sade var: ”Om jag går igenom mina tankar – så finner jag inga. Trots allt är döden det bästa”.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.