Gamla satelliter

I dag finns det över 2000 satelliter som kretsar i omloppsbana kring jorden. Sedan de utfört sina uppgifter brukar de återinträda i atmosfären och brinna upp. Men det finns dock en del satelliter som blir kvar där uppe och en del tycks aldrig sluta sända information till marken.

Scott Tilley är en radioamatör i Kanada som har som hobby att försöka följa gamla satelliter i slutet av deras liv. Under 2018 lyckades han finna signalen från en NASA-satellit som NASA hade förlorat kontakt med redan 2005. Med hjälp av Scott Tilley kunde NASA återupptaga kontakten med satelliten efter alla år av tystnad. Radioamatören berättar att den äldsta satellit som han lyckats följa är satelliten Transit 5B-5. Det är en atomdriven navigationssatellit som skjutits upp av amerikanska flottan. Den går fortfarande i en cirkulär bana över båda polerna och den sänder signaler.

Nyligen kom Tilley att intressera sig fören annan gammal satellit som fortfarande kretsar där uppe. Det är LES-5, som sköts upp 1967 av Massachusetts Institute of Technology´s Lincolns Laboratory. En annan amatör hade tidigare indentfierat den äldre satelliten LES-1 från samma laboratorium. Tilley kom fram till att LES-5 alltjämt sänder information till marken och därför borde vara den äldsta satelliten i geostationärt läge som fortfarande fungerar och sänder. Pä nätet fann han i öppna källor att satelliten var en experimentsatellit för militär UHF-kommunikation samt även uppgift om på vilka frekvenser den opererar. Tilley byggde om en av sina egna antenner och riktade den mot en viss position. Men han hade inte tillräckligt med fritid för att hinna med att spana efter den gamla satelliten. Men så kom corona-pandemin och Tilley blev, som så många andra, sittande i karantän. Då fick han tillräckligt med ledig tid för att söka efter signalerna från LES-5. Resultatet blev att han upptäckte att LES-5 fortlöpande sänder telemetrisk data till jorden. Enligt de ursprungliga planerna skulle satelliten sluta att fungera 1972, men uppenbarligen fungerar den fortfarande år 2020. Det är 48 år. Den är utrustad med solpaneler som alltjämt är solbelysta och ger energi. Kanske kan den fortfarande ta emot styrsignaler från marken.

MIT Laboratory har fortfarande en mängd uppdrag från det amerikanska försvaret. Vid förfrågningar till laboratoriet om satelliten alltjämt kommunicerar åt båda hållen har frågan bara besvarats med att inte något om detta är offentligt. Kanske är det så att den 48 år gamla satelliten inte bara sänder signaler utan även kan ta emot signaler från marken. Det tycks ju vara lång garantitid på de där grejorna som amerikanska flottan sänder upp.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.