Sammanfattningar av böcker

Ibland funderar man ju på hur berättelsen i en bok egentligen var. En bok som man har läst för många år sedan och har ganska diffusa minnen av. Men visst har man läst den. Vad hette huvudpersonen i Röda rummet? Åt vilket håll reste egentligen de där brittiska gentlemännen som försökte och lyckades resa runt hela jorden på 80 dagar?

År 1945 gavs det ut en ganska tunn bok med titeln ”Från Eddan till Ekelöf”. Den var skriven av Johan Berg och Wihelm Tham. Underrubriken var ”Översikt över vår litteratur- och språkhistoria”. Vad den egentligen innehöll var ganska utförliga sammanfattningar av innehållet och berättelserna i de flesta av de svenska litterära verk som man förväntade att den tidens läroverkselever skulle känna till och helst även läst en del av. På den tiden var ju det så att studentskrivningarna på vårterminen under tredje ring (årskursen) samt den muntliga tentamen (”muntan”) var avgörande för studenten skulle godkännas och vilket betyg han eller hon skulle få. Höga betyg var bara nödvändiga för de som ville ta sig in på vissa s.k. spärrade utbildningar. Framförallt var det intagningen till utbildningen till läkare, tandläkare, civilingenjör och civilekonom som var ”spärrade”. Även vissa andra utbildningar hade spärrar, men för alla andra var det bara att anmäla sig till de kurser man ville läsa på universitetet. En del utbildningar förutsatte att man läste ett antal ämnen i en viss ordning, exempelvis utbildningen till jurist och teolog.

”Muntan” i litteraturhistoria var viktig för en del och kanske mest viktig för de som var nära att inte klara av den åtråvärda studentexamen. Boken ”Från Eddan till Ekelöf” var inte någon bok som lärarna ville att de blivande studenterna pluggade in före muntan. Den kom att kallas för ”fuskboken”. Det var nämligen lätt att genom den snabbt lära sig något om huvuddragen i exempelvis Selma Lagerlöfs ”Körkarlen”, Carl Jonas Love Almqvists ”Amorina” eller Strindbergs ”En blå bok”. Gissningsvis var det många elever i tredje ring som hårdpluggade ”Från Eddan till Ekelöf” före muntan. Jag känner i varje fall till två som gjorde det. Fuskboken kom ut i 13 upplagor, den sista så sent som 1963. Förmodligen vann den inte spridning utanför kretsen av oroliga läroverkselever. Den är i dag svår att få tag på, men det har onekligen sitt värde. Sammanfattningarna av kända svenska böcker är nämligen mycket bra.

DN förlag gjorde en uppföljare 2002 med titeln ”Berömda böcker”, som även den innehåller ett ganska stort antal sammanfattningar av omtalade eller”berömda” böcker. Antalet böcker är över 700. Titeln är dock något missledande därför att boken endast omfattar böcker översatta till svenska. DN förlag gav dock 2004 även ut boken ”Berömda svenska böcker”. Antalet böcker blev 470. Den kom även i en andra och reviderad upplaga. Båda böckerna är egentligen omarbetningar och utvidgningar av två tidigare böcker utgivna av förlaget Forum, båda med titeln ”Berömda svenska böcker”. Dels ett arbete 1972 av Magnus von Platen och ytterligare en utgåva från förlaget Forum 1992. Boken ”Berömda böcker” (som egentligen borde heta ”Berömda utländska böcker”) kom med sin första upplaga 1976 och presenterade då i summarisk form sammanfattningar och karakteriseringar av 705 utländska romaner, noveller, drama och epos. När sedan uppföljaren kom 2002 hade man, märkligt nog, tagit bort ganska många av de böcker som fanns med i 1976 års upplaga och lagt till ett antal nya; främst av kvinnliga författare.

Vill man ha tillgång till vad som finns i frågan om korta sammanfattningar ska man skaffa både ”Från Eddan till Ekelöf” och båda de äldre och de nyare upplagorna av ”Berömda böcker” och ”Berömda svenska böcker”. Dessa böcker är de enda, så långt jag kunnat finna, på svenska som innehåller sammanfattande beskrivningar av innehållet i skönlitterära verk. Finns dessa i bokhyllan har man tillgång till närmare 1 800 sammanfattningar av svensk och utländsk skönlitteratur. På andra språk finns det naturligtvis ett stort antal sådana här ”Plot summaries of classic novels”. Ett exempel på mycket korta sammanfattningar finns på bss.hpedsb.on.ca, Ett bra exempel är även Roland A. Goodman: Plot Outlines of 100 Famous Novels: The First 100 Hundred.

Sedan finns det ju förstås Peter Boxalls stora sammanställning ”1001 books you must read before you die. A comprehensive reference source, chronicling the historiy of the novel” (2006). Nu väntar vi bara på en bra och stor ”Plot summary” på nätet. Det borde finnas en där. Lite förvånad är jag över att inte förlagen i dag lägger ut sammanfattande presentationer. Men det är klart att läsare av deckare inte vill veta något om upplösningen.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.