Franska drottningen talade skånska

Karl XII lyckades 1704 få den polske konungen August den starke avsatt från tronen i Krakow och i stället Stanisław Leszczyński utnämnd till konung. Denne var därefter konung i Polen genom svenskt militärt stöd och i praktiken på den svenska kungens nåd. Men efter det svenska nederlaget i Poltava 1709 förmådde inte Sverige längre att ge stöd till Stanisław utan August den Starke kom åter på tronen. Den polska kungliga familjen tvingades fly till svenska Stettin, men ganska snart fick Stanisław tillstånd av Karl XII att uppehålla sig i Kristianstad. Där stannade den polska kungafamiljen i omkring tre år och bodde i den byggnad som alltjämt kallas för ”kungahuset”.

Marie var dotter till Stanisław Leszczyński och vistades som barn i Kristianstad. Hon var då 7 – 10 år gammal och lekte med svenska barn. Den polska kungafamiljen umgicks flitigt med den skånska adeln och vid ett tillfälle reste familjen på officiellt besök till Medevi brunn. Innan familjen installerades i Kristianstad hade kungen besökt änkedrottningen på slottet i Stockholm.

Marie hade lärt sig svenska med skånsk dialekt. Senare, när hon blivit fransk drottning, brukade hon alltid hälsa den svenske ambassadören med orden: ”Var hälsad kära hjärtat”, uttalat med skånsk dialekt.

Ludvig XV hade blivit kung redan vid fem års ålder. Förmyndare och hovet var av uppfattningen att det bästa skulle vara om han gift så så ung som möjligt. Det gjorde upp en lista på 99 prinsessor och adelsfröknar som skulle kunna komma i fråga. Marie fanns med på listan, men var inte alls någon huvudkandidat därför att hennes far var en avsatt kung utan eget land. Det fanns inte några intressen för Frankrike att vinna på ett sådant giftermål. Hon stod lågt i rang på listan och dessutan stod det antecknat att hon ”såg alldaglig ut”. Men flera av de andra möjliga prinsessorna föll bort från listan och så småningom bestämde sig förmyndaren för att Marie skulle bli kungens gemål. År 1725 gifte sig den 15-årige kungen med 22-åriga Marie. Under äktenskapets första 12 år födde hon kungen tio barn, varav dock tre dog redan som spädbarn. Därefter vägrade hon allt samliv med sin make, vilken även kan ha sin förklaring i att han redan hade tagit sig en mätress och även hade andra kvinnor.

Marie Leszczyńska blev den som varit drottning längst i Frankrike. Hon var drottning i 42 år (1725 – 1768). Kungen (1710 – 1774) avled 64 år gammal i smittkoppor. Drottningen, som talade skånska, hade avlidit 1768.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.