Balsamerade kommunistledare

De gånger som jag har besökt Moskva har jag passat på att hälsa på där i Lenins mausoleum. Hans kropp ligger i en stor byggnad på Röda torget. Torget hade sitt namn redan före revolutionen och en mer korrekt översättning är ”Vackra torget”. Ordet Красная площадь betyder nämligen både ”vacker” och ”röd”. Torget började kallas så under 1660-talet. Lenins balsamerade kropp har legat där sedan han avled 1924. Den nuvarande byggnaden i porfyr blev klar 1929. Under andra världskriget, som ryssarna kallar för ”Det stora fosterländska kriget”, fördes mumien till staden Tiumen i Sibirien. Där hölls den inlåst i i största hemlighet och återfördes till Moskva först när Tyskland var besegrat.

När man kommer in i mausoleet får man omkring 30 sekunder på sig för att defilera och samtidigt beskåda Lenins balsamerade kropp. Kameror får inte medtagas och man inte får prata inne i rummet med glasmontern. Beväpnade soldater bevakar mumien. Det är soldater ur ryska armén som vaktar liket och ser till att turister och ryssar rör sig tillräckligt hastigt framåt. Man ser ansiktet och händerna. Ansiktet är gulblekt och händerna plastliknande. Under årens lopp har man haft problem med att det uppkommer mörka fläckar på likets ansikte och på händerna. Lenin var en av världens värsta massmördare. Minst lika bestialisk som Hitler. Han mördade och utövade det grövsta våldet mot den egna befolkningen.

Uppenbarligen har kommunistpartierna ett stort behov av att bevara kropparna efter sina despoter. Den vietnamesiske ledare Ho Chi Minh ligger i en glasmonter i ett mausoleum i Hanoi. Vietnameser och turister strömmar förbi på samma sätt som i Moskva. När Koreas Kim Jong-Un reste hem från ett möte med president Trump passade han på lägga en krans vid Ho Chin Minhs mausoleum. Hemma i Pyongyang ligger den nordkoreanske ledarens far och farfar balsamerade i ”solpalatset” (Kumsusan). Både när hans farfar Kim Il-Sung avled 1994 och när hans far avled 2011 tillkallades experter från Kina och från Ryssland för att hjälpa till med balsameringen.

Även när Ho Chi Minh avled 1969, vid en tid då amerikanskt bombflyg upprepade gånger anföll Nordvietnam, tillkallades experter från Moskva för att balsamera den store ledare. Det skedde i en grotta utanför huvudstaden för att få ett skydd mot det amerikanska bombningarna.

Redan på 1920-talet bildades en särskilt grupp av specialister i Moskva som skulle arbeta med att bevara Lenins kropp till eftervärlden. Senare inrättades ur denna grupp ett tämligen hemligt ”Leninlaboratorium” i Moskva. Det var detta laboratorium som balsamerade Stalin efter hans död 1953 samt de två koreanska ledarna. När Mao Zedong avled 1976 ville dock inte ryssarna sände sin expertgrupp eftersom förbindelserna mellan de stora kommuniststaterna då var mycket kyliga. I stället var det personal från Vietnam som hjälpte till med att balsamera den kinesiske ledarens kropp. Sedan 1976 visas han upp på ett mausoleum på Himmelska fridens torg i Beijing.

Den första balsameringen och prepareringen av en kommunistledare tar flera månader och någon form av återbehandling görs sedan minst vartannat år. Under kommunisttiden var det naturligtvis den sovjetiska staten som stod för skötsel av mausoleet. Men när Sovjetunionen löstes upp slutade staten att svara för kostnaderna. Därefter betalades kostnaderna med från allmänheten insamlade medel för detta ändamål. Men med Putin vid makten bestämdes det 2016 att den ryska staten ska stå för alla kostnader. Någon inträdesavgift behöver man inte erlägga.

Enligt ryska uppgifter 2016 uppgår kostnaderna för att vidmakthålla liket och sköta mausuléet till närmare 2 milj. kr. Hur mycket som finns kvar av hans kropp efter 88 år får man inte veta. Man kan bara spekulera hur mycket som är vax och plast. Balsameringstekniken är till stora delar hemlig. Lenins änka, Nadezhda Krupskaja, ville att Lenin skulle begravas i hans mors grav i S:t Petersburg (Leningrad). Så blev det inte. Själv avled hon 1939, några dagar efter sin 70-årsdag, av brusten blindtarm. Stalin, som alltid hatat henne, bar askan fram till Kremlmuren.

Josef Stalin balsamerades efter sin död 1953 och kroppen fick ligga vid sidan om Lenins kropp i mausoleet fram till avstaliniseringen, då kroppen gravsattes i Kremlmuren. Det är många kommunistledare som är inmurade i Kremls mur.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.