Den amerikanska kalkonen

Sedan den så kallade  Kontinentalkongressen i de engelska besittningarna i Nordamerika antagit självständighetsförklaringen gav kongressen i uppdrag till Benjamin Franklin att tillsammans med John Adams och Thomas Jefferson att utarbeta ett förslag till den nya nationens sigill eller riksvapen (”The Great seal”). Det tycks ha varit Benjamin Franklin som var mest aktiv i arbete att utforma ett riksvapen för USA. Enligt hans efterlämnade anteckningar föreslog han att riksvapnet skulle innehålla en bild av Moses, då denne står på havsstranden och sträcker ut händerna mot den överväldigade Farao som sitter i en öppen vagn. Denna bild skulle inramas med orden ”Rebellion to Tyrants is Obedience to God”. Men utskottet, som bestod av de tre, gillade dock inte hans förslag utan kom i stället fram med ett gemensamt förslag med en bild från Exodus Book (Andra Moseboken). Men Kontinentalkongressen lät sig inte imponeras. En lång diskussion ägde rum om vilken bild eller symbol som skulle finnas i riksvapnet. Först 1782 godkände Kontinentalkongressen det sigill som vi känner i dag. Den med den skalliga örnen i centrum.

Men det har ofta talats om att Benjamin Franklin i själva verket i diskussionerna hade föreslagit att en kalkon skulle pryda riksvapnet. Men det var rykten som kom i omlopp i pressen i slutet av 1800-talet då nationen firade hundra år som självständig nation. Ursprunget till ryktena finns i ett brev som Franklin skrev till sin dotter den 26 januari 1784 till sin dotter Sarah. I brevet utvecklade han en del tankar om örnens egenskaper. Han framförde egentligen inte någon kritik mot att örnen var en symbol för nationen utan hans tankar rörde utformningen av en medalj som skulle slås av Society of Cincinatti, vilken var en sammanslutning av veteraner som deltagit i frihetskriget. Men han undslapp sig ändå att han inte hade önskat att örnen skulle få utgöra symbol för nationen eftersom ”örnen är en fågel med låg moral” som inte lever ”ett ärligt liv” eftersom örnen stjäl mat from fiskande hökar eftersom de är ”för lata för att fiska själva”. I motsats till detta menade Franklin att kalkonen ”är en mycket mer respektabel fågel” och dessutom en ”ursprunglig amerikan”. Han menade att kalkoner var modiga fåglar som inte skulle dra sig för att gå till attack mot brittiska soldater som, iförda röda byxor, trängde in på en bondgård. Så även om det framgår av brevet att han Franklin helst hade velat se en kalkon på det amerikanska riksvapnet, så uttryckte han aldrig den uppfattningen officiellt. När han senare fick tillfälle att offentlig komma med ett förslag till utformning så var förslaget att vapnet skulle innehålla ett bibliskt motiv, inte någon kalkon.

Stora riksvapnet (”The Great Seal”) har som bekant en örn, som i sina vänstra klor håller 13 pilar, som representerar de 13 ursprungliga staterna. I de högra klorna håller örnen en olivkvist med oliver. Även om det inte är föreskrivet så brukar olivkvisten, som är symbol för freden, avbildas med 13 blad och 13 oliver. Örnen vänder blicken mot höger och ser olivkvisten. Över örnens huvud står på latin ”E Pluribus Unom” (ungefär ”enhet av mångfalden”). Latin är ett viktigt språk i det traditionella USA. Möjligen tycker många amerikaner att det hade varit märkligt att ha en kalkon i riksvapnet.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.