Ryssland förstör fångarnas personkort

Förra århundradets stora katastrofer var de förödande krigen. I första hans första och andra världskriget. Tyskland har försökt att göra upp med sitt förflutna och sitt ansvar vad som hände under andra världskriget. Ryssland och Sovjetunionen har inte ens försökt att ta sitt ansvar för vad som hände under andra världskriget. Förklaringen är förstås att Sovjetunion stod som segrare och att landet behöll sin regim och sin ideologi även efter kriget.

Det inte inte bara så att Ryssland inte vill göra upp med sitt förflutna, regimen försöker även dölja och förminska vad som hände under de mörka åren. Tidningen The Guardian har kunnat rapportera om att ett museum som samlar information om de sovjetiska slavlägren (GULAG) blivit uppmärksammad på att det finns en hemlig rysk regeringsorder från 2014 som anger föreskriver att information om lägerfångar ska förstöras.

Bedömningen är att närmare 17 miljoner sändes till GULAG-lägren under 1930- och 1940-talen. Åtminstone 5 miljoner av dessa sändes till lägren på grund av helt falska och påhittade anklagelser. Som mest satt det omkring 2 miljoner människor i lägren, varav många låg i de norra regionerna av landet.

Redan tidigare har ”journalerna” över fångarna destruerats, men anteckningar om personliga data har behållits av polisen och av säkerhetstjänsten. Oftast har det varit frågan om enkla registerkort. Muséet för GULAG:s historia i Moskva har upptäckt att det finns ett hemligt beslut att alla registerkort avseende personer som är 80 år eller äldre ska förstöras. En av experterna på muséet, Alexander Makeyev, berättade för The Guardian, att man har upptäckt att alla personkort på fångar som varit i läger i Magadan-provinsen redan har förstörs. I provinsen fanns några av de största och mest fruktade läger. Putins regim har försökt att tona ned betydelsen av det enorma arbetslägren och försökt fokusera på den ekonomiska utvecklingen i landet under Stalins tid. Frågan har till och med lyfta upp till presidentens råd för mänskliga rättighet. Kritikerna har framfört att det är ett historiskt illdåd att förstöra de enorma samlingarna av handskrivna registerkort. Det rör sig om minst 17 miljoner personuppgifter, vilka är av största betydelsen för historiska forskningen i både Ryssland och andra länder. Vladimir Zhirinovsky, ordföranden i det Liberala Demokratiska partiet, har krävt at arkivet görs tillgängligt för alla forskare och alla andra intresserade.

I sammanhanget kan jag erinra att kommunistiska partiets arkiv och även NKVD:s och KGB:s enormt stora arkiv är i dag inte tillgängligt ens för forskare. Att säkerhetstjänstens arkiv inte öppnas kan nog motiveras och det skulle ju vara högst märkligt om överstelöjtnant i KGB, Vladimir Putin, skulle medverka till arkiven öppnas. Men sovjetiska kommunistpartiets arkiv borde rimligen öppnas för allmänheten.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.