Galileo Galilei

Galileo Galilei är en av naturvetenskapens stora portalfigurer. Han föddes 1564, son till en mycket känd musiker. Han föddes samma år som Michelangelo avled och levde till 1642, som var Newtons födelseår. Galileo Galilei blev först professor i matematik i Pisa och därefter i Padova. Men efter en tid fick han f uppdrag av storhertigen av Toscana och det var under den tiden som han åtalades för kätteri och även dömdes år 1633 för detta svåra brott. Straffet blev dock endast att han tvingades att läsa en botpsalm i veckan och vistas i sin villa i Florens. Straffet ska inte bekommit honom särskilt mycket eftersom han var gammal och nästan blind. Synen hade han till stora delar redan förlorat genom solobservationer med kikare.

Det var Galileo Galilei som inte bara observerade pendeln rörelser utan även matematiskt kunde ange sambandet mellan pendelns längd och pendelns hastighet. Relationen är kvadratroten ut längden. Han förstod att det med en pendel kan göras mer exakta bestämningar av korta tidsintervall. Dittills hade man endast kunnat mäta korta tidförlopp med människans inbyggda pendel – hjärtats slag och pulsen. Galileo Galilei förstod också att pendelns svängningstal beror på tyngdkraften. Det var också han som först beräknade tyngdkraften som en acceleration. Det är ju som bekant ca. 9,8 i sekundkvadraten.

Nu finns det ett antal legender om Galileo Galilei som troligen inte alls är sanna.Han ska inte ha sagt ”Dock rör hon sig” då katolska kyrkan krävde att han skulle ta avstånd från den kopernikanska idén om att jorden och de andra planeterna rör sig kring solen och inte tvärtom. Man tvivlar även på att han utfört fallexperiment från lutande tornet i Pisa. Inte heller tror man att han någonsin blev torterad. Däremot håller man för sant att det var i Pisas katedral som han under en lätt jordbävning iakttog hur en ljuskrona sattes i gungning, vilket ledde till att han matematiskt började att beskriva en pendels rörelse.

Galileo Galilei verkliga storhet bestod i att han inte bara frågade sig hur och varför, utan även försökte finna sätt att matematiskt mäta olika naturföreteelser. Det var ju Galileo Galilei som förklarade för oss att alla kroppar i tomrum faller och accelelerar lika fort. Det var Galileo Galilei som den storslagne matematiker han var lyckades matematiskt formulera fallagerna och tröghetslagen. Dessutom lyckades han matematiskt beskriva kraftparallellogram för kast och fall. Det är matematiska kunskaper som bland annat kommit till användning inom artilleriet för beräkning av projektilbanor. Galileo Galilei var av uppfattningen att alla företeelser i naturen på det ena eller andra sättet skulle kunna beskrivas matematiskt.

Det största ögonblicket i hans liv måste ha varit den dag år 1610 då han blivit färdig med konstruktionen av sitt första teleskop och kunde börja iakttaga himlakropparna. Genast upptäckte han månens berg och kratrar, Jupiters fyra månar och Venus faser. Han var den förste i historien som fick se allt detta. Galileo Galilei var en sann renässansmänniska som var kunnig i mycket. Men det sades i och för sig att han inte var älskvärd och att han kunde uttrycka sig mycket grovt i skrift. För dumbommar hade han bara förakt och han kunde vara hård och stingslig mot sin familj. Men trots allt var han en av mänsklighetens verkligt stora genier.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.