Tolstoj köpte biljetter tidigt på morgonen

Det var 28 oktober 1910 som en man steg upp klockan 3 på morgonen och smög ut från sovrummet där hans hustru sov. Han hade skrivit ett avskedsbrev till hustrun, som han varit gift med i 48 år. I avskedsbrevet bad han henne att inte söka efter honom. Dessutom skrev han att han inte längre orkade leva i den lyx som familjens förmögenhet medgav. Hans avsikt var att slutligen dra sig tillbaka från världen. Mannen var greven och författaren Lev Lev Nikolajevitj Tolstoj (1828 – 1910). Den världsberömde författaren var 82 år gammal när han för alltid lämnade sitt gods Jasnaja Poljana.

I den tidiga morgonen vandrade Tolstoj till järnvägsstationen där han köpte en biljett för resa i tredje klass. Därefter reste han planlöst från plats till plats för att inte hustrun och släktingarna skulle kunna finna honom. Efter en veckas flackande från station till station avled han allvarligt sjuk på en järnvägsstation.

Tolstoj tillhörde en av de förnämsta adelsätterna i Ryssland. Han hade studerat på universitet innan han gav sig in på den militära banan som officer för att därefter bli författare. Tolstoj är den store skildraren av aristokratiskt liv i Ryssland under 1800-talet. Efter studier vid universitetet i Kazan deltog Lev Tolstoj som frivillig i striderna mot de upproriska bergsborna i Kaukasus. På lediga stunder skrev han den delvis självbiografiska Barndomen (1852), följd av Pojkåren (1854) och Ungdomen (1857). Det var självbiografiska romaner som handlade om en adelsynglings bildningsväg och även med fullödiga skildringar av aristokratins livsstil. Författaren hade redan då förmågan att skildra aristokratins väsen utifrån och inifrån sin egen krets.

Vid 34 års ålder gifte han sig med stor tvekan med Sofia And. Han var mycket osäker på om han verkligen ville ingå äktenskap med den artonåriga flickan. I sin dagbok skrev han efter bröllopsdagen: ”Jag är rädd, jag kan inte tro det, jag vill fly. Det var mycket högtidlig.”

Revolutionären Leon Trotskij skrev i en artikel att Tolstoj tycktes leva i två olika våningar samtidigt. Övervåning där aristokratin fanns och en källarvåning där fattiga arbetare och bönderna levde. Det var en god iakttagelse som rätt förstod Tolstojs ständiga vacklande mellan den välutbildade aristokraten och hans verkliga kännedom om de enkla människornas vardag. Liksom många andra hade Tolstoj fått en alltigenom västerländsk utbildning och uppfostran. Han behärskade det franska språket lika bra som ryskan. Det har sagts att syntaxen i hans litterära verk många gånger tycks återspegla syntaxen i franska språket. Hans klara prosa utger på något sätt klarheten i det franska språket. Hans litterära elegans tycks också ha sin grund i hans förtrogenhet med franska språket.

Trotskij försökte utveckla en egen moral som i hög grad byggde på Bibelns texter. Hon försökte alltid tolka hela Bibeln i moraliska kategorier. Det viktigaste för honom i Bibelns texter var det kristna kärleksbudskapet och motstånd mot allt våld. Hans kristendom var högst personlig och hans motstånd mot allt våld i alla former, trots att han varit officer, gjorde att han senare kom att anses som en föregångsmans för senare pacifistiska rörelser. Han betraktas även som en av portalfigurerna inom anarkismen. Man har förstått att han inspirerades av bland annat Henry David Thoreau. Tolstojs bokstavliga tolkning av Bergspredikan fick honom senare att bli kristen anarkist och anarkopacifist. Hans tankar om icke-våld, som beskrevs i verk som Guds rike finns inom dig, påverkade personer som Mahatma Gandhi och Martin Luther King, Jr.

Tolstoj försökte alltid leva så enkelt som möjligt, men han förtäljer också hur han enkelt klädd kunde vandra runt på Moskvas gator för att se all fattigdom och därefter gå hem och bli serverad de läckraste maträtterna i sitt rika hem. Det finns en diskrepans mellan hans uppsatta moralregler och hur han själv levde. Han predikade exempelvis sexuell avhållsamhet samtidigt som han fick tolv barn och själv var sexuellt aktiv långt upp i åren.

Under en viss tid studerade även Tolstoj med största intresse Vladimir Dals enorma samling av ryska ordstäv och försökte då finna motsvarigheter i Bibeln. Invid tusentals ordspråk antecknade han i boken olika bibelställen, vilket man kan studera i hans exemplar av den omfattande boken som förvaras på Kungliga biblioteket i Stockholm.

Tolstoj levde hela sitt liv i en ständig konflikt mellan sin grundliga förankring i den ryska aristokratin och sin djupa medkänsla med de fattigaste i samhället. Det var år 1910 som Tolstoj skrev sitt testamente som gjorde familjen arvlös. Det var därefter under samma år som han beslutade att stiga upp på morgonen, bege sig till järnvägsstationen och köpa biljetter för tågresor i tredje klass. Det var hans sista flykt från aristokratins tillvaro och även en flykt från livet. Han dog på järnvägsstationen i Astapovo i lunginflammation. Orten Astapovo bytte senare namn till Lev Tolstoj.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.