Kaukasier är vi ju nästan alla

Ibland kan man läsa att personer som har typiskt europeiskt utseende benämnes kaukasier.  I USA är det i dag ganska vanligt att tala om kaukasier och afro-amerikaner i stället för vita och svarta. Det finns naturligtvis ett samband med att det är känsligt att tala om raser, samtidigt som det i vissa sammanhang ändå finns behov av av att beskriva olika personers utseenden. Klassificeringen i kaukasier kommer från  den tyske professorn Johann Friedrich Blumenbach (1752 – 1840).  Han var var biolog och läkare samt professor i Göttingen. År 1805 publicerade han ett arbete i jämförande anatomi och den kom sedan ut i flera upplagor fram till 1824. Den översattes till engelska 1809. Johann Friedrich Blumenbach var under sitt liv den ledande inom vetenskapen jämförande antropologi. Det är känt att han vistades i England 1788 och 1792. Därefter valdes han 1793 in som ledamot i prestigefyllda Brittish Society samt året därpå även som utländsk ledamot i amerikanska Academy for Arts and Sciences. År 1794 blev han även ledamot i flera andra vetenskapliga akademier. Han blev utländsk korresponderande ledamot i Kungliga Svenska vetenskapsakademien. Johann Friedrich Blumenbach hade stort inflytande över samtidens biologiska vetenskap och påverkade i hög grad nästa generation av tyska biologer, bland dessa Alexander von Humboldt.

Johann Friedrich Blumenbach byggde sitt klassifikationssystem på tidigare sådana uppställningar gjorda av bland annat Carl von Linné och Christoph Mineers. Johann Friedrich Blumenbach var noga med att framhålla att det inte endast var hudfärgen som var avgörande utan även flera andra lätt iakttagbara faktorer.

Johann Friedrich Blumenbach delade in hela mänskligheten i kaukasier, mongoler, malajer, etiopier och amerikaner. Han beskrev kaukasiern om som ljusa till utseende och den människotyp som  som var förhärskande i Europa, Nordafrika och Främre Orienten. Mongoler var kineser och många andra asiatiska folk. De som i andra sammanhang har kallats ”gula”. Malaysier var bruna och begreppet etiopier användes för alla svarta afrikaner. Med amerikaner menade Johann Friedrich Blumenbach den grupp som vi i dag kallar för indianer.  Johann Friedrich Blumenbach klassificering av olika människoslag upphörde i praktiken att tillämpas i mitten av 1900 talet. Men vid sidan om vetenskapliga sammanhang kom begreppet kaukasier ändå att bli frekvent använt i USA i slutet av 1900-talet. Förklaringen var att det inte längre kändes bekvämt att använda begreppen svarta och vita samt att det redan fanns ett ord att beskriva vita amerikaner som kaukasier i motsatt till afro-amerikaner. N-ordet blev ju i praktiken förbjudet.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.