Homo sapiens och neandertalare

För några år sedan gjordes sensationella arkeologiska fynd i en grotta i Polen. Man fann två benbitar från ett barn, en neandertalare. Bedömningen är att barnet, som var 5 – 7 år gammalt, levde för ca. 115 000 år sedan och det är det äldsta fyndet av en människa i Polen. Vetenskapens ståndpunkt i dag är att neandertalarna invandrade i området för nuvarande Polen för ca. 300 000 år sedan och sedan levde i området fram till för ca. 35 000 år sedan. Man är helt säker på att det rör sig om benfynd från en neandertalsmänniska. Även åldersbestämningen av fyndet är tämligen säker. Benresterna var mycket porösa och man har kommit fram till att barnets kropp måste ha passerat genom matsmältningskanalen hos en jättestor forntida fågel. Någon annan förklaring finns inte. Det går naturligtvis inte att avgöra om barnet åts upp levande eller om fågeln åt på ett kadaver. Benbitarna är var och ett mindre än en cm långt och man har inte funnit något DNA som kan analyseras. Det förhållandet att benfynden gjordes i en grotta behöver inte innebära att neandertalarna levde i grottan. Det kan ha varit en tillfällig uppehållsplats eller kan ha varit rovdjur som använde grottan som boplats eller skydd.

I år har det även publicerats uppgifter om att man i Nefud-öknen i Saudiarabien funnit sex benfynd från fingrarna på en människa. Åldersbestämningen säger att fyndet är 85 000 – 90 000 år gammalt. Det rör sig inte om någon neandertalare utan om en homo sapiens. Fyndet är sensationellt därför att vetenskapen hittills gjort bedömningen att de första homo sapiens måste ha utvandrat från Afrika för ca. 60 000 år sedan och att de då bosatte sig utefter kusterna. Det nya fyndet klargör dock att utvandringen måste ha skett minst 25 000 år tidigare och att i varje fall en grupp människor måste ha uppehållit sig i det område som nu är öken. En teori är att homo sapiens utvandrade från Afrika i ett antal vågor vid mycket olika tidpunkter. Det sensationella fyndet visar att det rör sig om ben från ett långfinger hos en homo sapiens. Benen i fingrarna har inte större hållbarhet än andra ben i kroppen. Det är därför en ren tillfällighet att de olika benfynden består av just bitar från ett människofinger.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.