Får och oxar fälldes med fallskärm

Det har ju varit vanligt att djur används i krig. Det man i första hand tänker på är förstås alla hästar som använts både som dragdjur och som ridhästar. Hundar har använts i krig liksom brevduvor. Hannibal använde sig av ett mindre antal stridselefanter. Det finns säkert andra exempel på att andra djur som använts. Karl XI lär har gjort försök med att tämja älgar för att kunna använda dessa som snabbfotade riddjur. Det misslyckades fullständigt.

Men det har dock förekommit att man i krig fällt djur med fallskärm. Nu tänker jag inte på de enstaka gånger då hundar har släppts ned med fallskärm för att de ska användas av den patrull som samtidigt landsätts med fallskärm. Det handlar om landsättning av får och oxar med fallskärm.

Under andra världskriget genomfördes omfattande arméoperationer som praktiskt taget helt och hållet var beroende av underhåll av förnödenheter från luften. Från flygplan fälldes bränsle, ammunition, vatten och proviant.

Under åren 1934 – 1936 pågick det andra italiensk-abessinska kriget och även i detta krig genomfördes i mindre skala operationer som förutsatte underhåll från luften. Under kriget skulle ett förhållandevis stort italienskt förband ta sig över Danakil-öknen, som ligger i nordöstra Abessinien (nuvarande Ethiopien). Förbandet skulle ta sig omkring 200 km genom ett av de svåraste ökenområdena som finns. Eftersom det inte fanns något skydd med den brännande solen bedömde italienarna att marschen bara kunde genomföras om soldaterna slapp bära med sig någon tyngre packning. I stället planerades att 25 transportflygplan skulle användas för att med fallskärm fälla underhåll på vissa bestämda platser. I utrustningen som skulle fällas ingick köksutrustning som skulle lämnas kvar på platsen då förbandet marscherade vidare. Från flygplanen skulle det också fällas behållare med vatten samt matvaror. Det är oklart varför italienarna inte valde att fälla proviant i form av konserver, saltat kött eller vegetariska matvaror. I stället valde italienska försvaret att med fallskärm släppa ned levande djur för att trupperna skulle få färskt kött för tillagning. Under marschen genom Danakil-öknen släppte det italienska flygvapnet med fallskärm ned sammanlagt 72 levande får och 2 levande oxar. I varje fall fåren klarade landningen med fallskärm utan några nämnvärda skador. Soldaterna kunde genast samla in fåren och allteftersom slakta dessa. Hur det gick för de två oxarna är däremot oklart. Men även dessa tillagades av soldaterna.

Den italienska marschen genom Danakil-öknen är det första exemplet på framryckning av arméförband där allt underhåll är beroende av fällning av last med fallskärm. I augustinumret 1938 av den italienska tidskriften Click framhölls att flygande underhåll var något helt nytt i krigföringen, men att det fanns all anledning att räkna med att sådana operationer skulle bli vanliga i framtida krig. Så blev det också, men såvitt känt har det därefter aldrig fällts några slaktdjur med fallskärm.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.