Den lilla traktorn ”Grållen”

Den lilla traktorn Ferguson, kallad Grållen, är närmast i kultföremål i vårt land. På 50-talet såldes det över 40 000 exemplar av denna kära traktor och i dag lever fortfarande ca. 20 000 kvar. En hyggligt skött exemplar kostar i dag 10 000 – 15 000 kr. När det köptes ny på 50-talet så kostade den ca. 8 500 kr. Av den engelsktillverkade modellen TE-20 tillverkades 517 651 exemplar och av dessa såldes som sagt drygt 40 000 i Sverige. Det finns inte något annat slag av fordon som har samma ”överlevnadstal” som denna lilla traktor – om man bortser från Ferrari-bilar. För övrigt finns världens näst äldsta Grålle på ett traktormuseum i vårt land (Grålleklubben i Ringarum)

Grållen var en lätt, billig och enkel traktor som i hög grad bidrog till mekaniseringen av svenskt jordbruk. Mannen bakom konstruktionen var irländare och hetta Harry Ferguson.

Harry Ferguson föddes på Irland i en familj med tio syskon. Redan i unga år kom att han arbeta med bilar och var reparatör och mekaniker. Det var till och med så att han tillsammans med en bror byggde ett eget flygplan redan 1909 och blev den första irländare som flyg i ett flygplan av egen motorkraft. Redan 1916 började han som affärsman att importera traktorer och han fick vid den tiden i uppdrag av irländska staten att underlätta jordbrukets mekanisering. Det sägs att han redan 1917 skulle ha funderat ut hur en liten, men effektiv, traktor skulle vara konstruerad. Priset var den faktor som gjorde att små lantbruk inte kunde inköpa en traktor. Dåtidens traktorer var alltför dyra för små jordbruk på Irland. Det vanliga var att bönderna måste hålla sig med två hästar för att klara av plöjningen. År 1917 rådde hungersnöd på Irland och regeringen menade att mekanisering av jordbruket skulle medverka till ökad produktion och att de resurser som behövdes för att hålla så många hästar skulle kunna frigöras.

De stora tunga traktorerna på 1920-talet drog flerskäriga plogar som stöddes av ett par hjul. Traktorn drog plogen, den var inte fast sammanfogad med traktorn. Det hade till följd att när plogen fastnade under plöjningen så stegrade sig traktorn och kunder till och med välta bakåt. Det hände att traktorföraren kom i kläm och omkom. Harry Ferguson idé var att plogen i stället skulle monteras fast tillsammans med traktorn. Då kunde inte traktorn stegra sig och till och med välta baklänges. En fast monterad plog medverkade även till att drivhjulen trycktes ned och möjliggjorde även att en lätt traktor med svag motor kunde dra plogen utan att slira. Ferguson gjorde en massa försök med fast monterad plog. Det var dock först sedan plogen gjorts höj och sänkbar som konstruktionen blev riktigt bra. Ferguson monterade plogen efter en ombyggd Ford Model T och kunde visa att den fast monterade plogen var effektiv. Men Ferguson lyckades inte finna något företag som vill ta chansen att tillverka en traktor efter hans principer. Först efter 19 år, det var 1936, lyckades han övertyga företagaren David Brown att tillverka en traktorn enligt hans ritningar. Men traktorn blev inte någon framgång. Då reste Ferguson till USA för att träffa Henry Ford, vilket han gjorde utan att informera sin samarbetspartner David Brown. Snabbt kom han överens med Henry Ford att Ford skulle tillverka en lätt och billig traktor i USA. Samtidigt skulle Ferguson tillverkade det redskap om behövdes till traktorn. Ferguson hade uppenbarligen ett intresse av att på marknaden kunna lansera en billig traktor samtidigt som arbetsredskapen inte behövde vara särskilt billiga. Det berättas att Ferguson och Ford inte skrev något avtal utan endast tog i hand på överenskommelsen att Ford skulle tillverka en traktor enligt Fergusons ritningar. Ford lovade att priset på den amerikanska marknaden skulle bli 585 dollar. Senare vill Ford höja priset, men då nekade Ferguson till prishöjning utöver det som de två männen hade kommit överens om muntligen. Harry och Henry hade ju skakat hand.

När Ferguson-traktorn kom ut på marknaden var det fullt klart att den var för lätt och för svag för att dra en bogserad plog, på det sätt som hästar gjorde. Den jordbrukare som ville ersätta sina hästar med en Ferguson-traktorn fick helt enkelt finna sig i att köpa helt nya redskap. Detta motverkade intresset för traktorn på marknaden. De nya redskapen till traktorn kallades för ”Ferguson-systemet” och det hölls regelrätta kurser i hur redskapen skulle användas. Marknadsföringen var aggressiv och kurserna hölls med nästan militär drill. Fort försökte bygga upp en form av ”religion” kring den nya lilla traktorn. Redan tidigare hade bolaget Ford tillverkning av traktorer både i USA och i England, men det var traktorer för bogserade plogar. Dessa traktorer såldes under varunamnet ”Fordson”. Harry Ferguson utgick från att hans traktor även skulle tillverkas på Fords fabriker i England och att han själv skulle få träda in i styrelserummet i den engelska fabriken. Men ledningen för Ford ansåg att Ferguson var en besvärlig person, en bråkmakare helt enkelt. För att skydda tillverkningen av traktorer vid Fords farbriki England beslutade Ford att den i USA tilllverkade ”Ford-Ferguson” traktorn inte skulle få säljas på en europeiska marknaden. På den europeiska marknaden fortsatte Ford att sälja traktorer för bogserade plogar, vilket förorsakade en hel del olyckor ute på åkrarna. Så länge som Henry Ford levde såldes traktorn på den amerikanska markanden i samarbete med Ferguson, men när sonsonen tog över Ford-koncernen 1947 bröt Ford med Ferguson och började sälja Ferguson-traktorer utan något samarbet med Fergusson. Denna brytning ledde till en mycket lång rättslig process, som Ferguson vann. Under den tid då Ford sålde Fergusons traktor på den amerikanska marknaden såldes den alltid med förlust.

Efter kriget fanns det outnyttjad tillverkningskapacitet även i den brittiska verkstadsindustrin. Fergusson lade sin hand på en hel uppsättning av ritningar av traktorn som tillverkades av Ford. Det var med dessa ritningar i handen som han lyckades förmå det engelska företaget ”Standard Motors” att börja tillverka Ferguson-traktorer på den svenska marknaden. Under år 1947 – 1957 såldes över 40 000 på bara den svenska marknaden. År 1954 kostade en ny Grålle i Sverige 8 235 kr. Grållen var den första traktorn med fast kopplade redskap, vilket förhindrade att traktorn överstegra och kunde välta.  Traktorn hade hydrauliska trepunktslyft som med automatiska tyngdöverföring medförde att även en lätt traktor kunde dra förhållandevis stora och tunga redskap utan att slira. I dag har alla traktorer fast monterade plogar och andra redskap.

Alla Fergusontraktorerna var gråmålade vid leveransen. Det berättades då att det efter kriget fanns stora lager av maringrå färg som Ferguson kunde köpa in billigt. Men det är förmodligen en skröna eftersom de Ford-Ferguson-taktorer som såldes i USA redan 1939 hade den maringrå färgen.

Den modell som såldes i Sverige hade fyrcylindrig radmotor med volymen 2,1 l och max effekt vid 2000 r/min av 26 hp. Max fart var 21,3 km/h.

Harry Ferguson avled 1960 i en ålder av 75 år efter att ha tagit en överdos av sömnmedel. Det har aldrig kunnat klargöras om det var självmord eller ett misstag.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.