Införandet av sommartid

Det här med sommartid är rätt intressant. Skillnaden mellan dag och natt är ju solens uppträdande på himlen, även om vi i december månad inte märker så mycket av solen på våra breddgrader. Vi kallar det sommartid när vi i april vrider fram klockan en timme. På engelska kallas det daylight saving och syftet var från början att bättre utnyttja den ljusa delen av dygnet för att på så sätt spara bränsle för belysning. Det hela ska ha börjat med att byggmästaren William Willet i Chelsea, London, hade grunnat på det förhållandet att vi människor stiger upp en eller två timmar för sent under sommarmånaderna om man vill utnyttja dagsljuset maximalt. Han till och med menade att det skulle vara till stor nytta för ”hela civilisationen” om klockorna ställdes om och folk hade vett att gå upp efter den nya tiden. Byggmästaren bekostade en ganska omfattande kampanj för att förmå parlamentet att genom lagstiftning ändra alla klockor i Storbritannien. Han satsade en hel del pengar på sitt projekt. Han lyckades med sitt uppsåt och år 1908 var det en ledamot i parlamentet som lyckades få den lagstiftande församlingen att i varje fall tillsätta en kommitté för att närmare utreda frågan om det var bra detta med sommartid. Men sedan hände inte något alls förrän under 1916, då landets ekonomi var hårt ansträngt av det stora kriget. Några experter i regeringskansli kom på att man med byggmästarens idé som sommartid skulle spara in på förbrukningen av lysfotogen. Byggmästaren hade föreslagit att man skulle flytta fram klockornas visare i tre etapper och att tidsförskjutningen skulle vara maximalt 80 minuter. Men regeringens bränsleexperter föreslog helt enkelt att en justering med en timme på en gång fick räcka. Resultatet blev att det brittiska parlamentet den 17 maj 1916 i lag bestämde att ”daylight saving” skulle genomföras redan påföljande söndag, den 21 maj 1916.

Nu var det så märkligt att den svenska regeringen redan fem dagar tidigare, den 12 maj 1916 utfärdat en kunglig kungörelse om införande av sommartid redan den 15 maj. Sedan skulle tiden återgå till det normala den 30 september. Vårt land införde alltså sommartid en vecka tidigare än i Storbritannien. Sverige var det första landet i världen som vred fram klockan på våren för att spara bränsle till belysning och för att ta tillvara dagsljuset för arbeten både inomhus och utomhus. Sverige hade sommartid även under år 1917.

I England gjorde man så att man ändrade sina ur klockan 2 på natten. Men i Sverige hade man av någon märklig anledning bestämt att uren skulle flyttas fram kl 11 på lördagskvällen (alltså kl. 23). Bolaget AB Svensk normaltid fick det snärjigt för bolaget var tvunget att på i stort sett samma minut ändra 1 400 elektriska klockor på järnvägsstationerna, telegrafen och på tidningar och skolor. Urmakarföretaget Tornbergs och Linderoth, på den tiden mycket kända och välrenommerade, satte in ett tjugotal man för att vid rätt tid ändra alla Stockholms kyrkors stora urverk. Dessutom ansvarade företaget för ändring av klockan på rådhuset och på ångbåtsstationerna.

I varje fall i de större städerna festade man ordentligt på restaurangerna. Man satt till bords och superade in den nya tiden. Restaurangerna fick ha öppet till kl. 01 och de var fullsatta. Men när klockorna sedan skulle vridas tillbaka den 30 september var det inte några som firade det. Nattågen stod stilla en timme på olika stationer för att inte komma fram till nästa station en timme för tidigt.

Svenska Dagbladet passade på att i september anordna en insamling till nödställda. Tanken bakom insamlingen var att alla skulle betala en slant för den timme som man så att säga fick till skänks när helt plötsligt ett dygn hade 25 timmar. Några av landets främsta artister uppträdde och samlade in pengar i sina bössor. På grund av insamlingen hade man åter en stor natt på Stockholms restauranger.

I Sverige var det inte några klagomål över sommartiden, men i Storbritannien var bönderna förgrymmade därför, som de påpekade, hade svårt att få pigor och drängar att börja mjölka så tidigt. För att inte ställa till oreda i rapporteringen fortsatta meteorologerna att hålla fast vid Greenwhichtiden. På den gamla borgen i Edinburgh fortsatte man att avfyra kanonskottet klockan ett på dagen utan att bry sig om att skottet egentligen skulle skjutas av kl. 12 enligt den nya tiden.

Numera har de flesta länder i Europa sommartid. Frankrike kan dock sägas ha sommartid även på vintern eftersom landet följer mellaneuropeisk tid och inte den västeuropeiska tiden. I USA tillämpas sommartid (daylight saving time) från och med andra söndagen i mars till och med första söndagen i november. Deras sommartid sammanfaller således inte alls med Sveriges sommartid. Hawaii och större delen av Arizona tillämpar inte någon sommartid.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.