Goethes alla kvinnor

Det är ju välkänt att det förekommit att stora konstnärer varit virila och haft många kvinnor långt upp i åren. Två av dessa är Chaplin och Picasso. Det är också mycket omskrivet att Goethe var en kvinnokarl utan några egentliga begränsningar. Litteraturvetarna har med största förtjusning försökt klarlägga alla hans erotiska äventyr. Det här är i varje fall några av Goethes alla kvinnor och då rör det sig om sådana som han haft lite längre erotisk relation med: Kätchen Schönkopf, Friederike Brion, Charlotte Buff, Lili Schönemann, Charlotte von Stein, Christine Vulpus, Marianne von Willemer och Ulrike von Levetzow. Utöver dessa kvinnor hade han även mer eller mindre flyktiga förhållanden med rätt många andra kvinnor. De är namngivna är sådana som litteraturvetarna menar på det ena eller andra sättet har påverkat och även satt sina spår i Goethes diktning.

Den första djupare kärleksrelationen hade Goethe i början av 1770-talet. Då han läste juridik i Strassbourg blev han helt uppslukad av kärlek till prästdottern Friedrike Brion. Men han var rädd för att binda sig så ung och därför avreste han från staden utan att ens berätta det för flickan som var orsaken till hans hastiga avfärd. Han ska dock ha fått samvetskval och varit betryckt av skammen att han lämnade henne utan ett avsked. Friedrike återfinns i Fausts äskade Gretchen. I pjäsen går hon mot döden driven av sin kärlek. Litteraturvetare har påpekat att episoden i dramat är märkligt omfångsrik, vilket man har tillskrivit Goethes egna kärleksproblem.

Några år senare vistades Goethe i den lilla staden Wetzlar där han hastigt förälskade sig i Charlotte Buff. Problemet för dem båda var dock att hon redan var förlovad med en god vän till honom. De förvecklingar som uppkom fick bli bakgrunden till den stora romanen ”Den unge Werthers lidande”. Werhters lidande på grund av sin olyckliga kärlek till romanens Lotte var i själva verket en tydlig projicering av Goethes eget lidande och kärlek till Charlotte.

Senare i sitt liv blev Goethe ämbetsman vid hovet i Weimer och då lärde han känna Charlotte von Stein, som var sju år äldre och mycket livserfaren. Hon var även mycket kulturell och hon blev både hans sångmö och älskarinna. De var ett jämbördigt par i alla avseenden. Litteraturvetarna brukar framhålla att hon hade en förmåga att locka fram det bästa hos Goethe och huvudpersonen i dramat ”Iphigenie på Taurus” har tydliga likheter med Charlotte. Möjligen var det så att Goethe tyckte att hon var för dominant i deras relation. Det anses att det var därför som han kom att vistas i Italien ett par år.

När Goethe i 40-årsåldern återvände till Weimar inledde han ett förhållande med Christina Vulpius, vilken då vara 23 år gammal. Men det visade sig att det kom att bli ett av de längsta förhållanden som han hade. De fick flera barn tillsammans. Dock var det bara två av dessa som överlevde till vuxen ålder. Men hänsyn till sin sociala ställning, Goethe var ju hovman och Geheimråd, ville han under lång tid inte gifta sig med Christina. Hon var ju en enkel flicka av folket. Men till slut gick han ändå med på att gifta sig. Goethe kunde vara väldigt rak och då kallande han henne ”mein Bettschatz” (min sängskatt), vilket klart visar på vilket intresse han hade i henne.

Goethe kunde inte hålla sig borta från kvinnor. När han var 70 år träffade han en nybliven änka, Marianne von Willemar, som var änka efter en bankir. Goethe blir helt betagen i henne och diktar Suleikas bok, som anses vara ett av hans främsta verk. Denne Soleika är helt enkelt en lätt omgestaltning av Marianne. Några år senare skaffar han sig en ny älskarinna, Ulrike von Levetzow, som är femtio år yngre. Med henne i åtanke skrev han kärlekslyriken ”Lidelsens trilogi”.

På Goethes tid riktades kritik mot hans många förbindelser med kvinnor. Men trots alls så diktade han några av de skiraste och renaste kärleksdikterna. I dessa återfinns inte något av hans välkända självupptagenhet utan det rör sig om några av de vackraste dikter som finns.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.