Flög tyskt bombflyg till New York?

I alla avgörande frågor under kriget var det Hitler som bestämde. Det var han som bestämde att ett antal armédivisioner, som var avdelade för att huvudanfallen mot Moskva och Leningrad, i stället skulle omdirigeras till den södra fronten. Det var Hitler som bestämde att de tyska bombningarna av engelska flygbaser i september 1940 i stället skulle övergå till terrorbombningar av London och andra städer. Det var Hitler som förbjöd general Paulus att dra sig ur belägringen av Stalingrad och det var Hitler som i slutet av kriget motsatte sig koncentrering av luftförsvaret till endast vissa områden av själva Tyskland. Kriget fördes av en i strategi helt outbildad korpral som dessutom var besatt av en ideologisk övertygelse och inte tog hänsyn till militärstrategiska realiteter eller hänsyn till tyska intressen. Det finns väl belagt att Hitler många gånger gick emot de råd som hans generaler gav honom. Han var dessutom ofta helt ointresserad av de lägesrapporter och analyser som presenterades för honom.

Det var Hitler som bestämde att Tyskland skulle försöka bygga en flotta av bombflygplan som skulle kunna bomba New York och försvarsindustrier på den amerikanska ostkusten. Ett omfattande utvecklingsprojekt drogs igång och Junkerfabriken konstruerade bombflygplanet Ju 390, vilket var det största bombflygplanet som tillverkades av någon krigförande under kriget. Det var försett med sex kolvmotorer och beräknades ha en räckvidd över Atlanten och tillbaka. Såvitt man vet byggdes dock endast två provflygplan.

Det har under hela efterkrigstiden gått rykten om att att ett av dessa provflygplan gjorde en provflygning över till New York och tillbaka till Europa. Under en föreläsning i USA har en tidigare tysk provflygare, senare även pilot i det amerikanska flygvapnet, på ett trovärdigt sätt berättat att det hade tillverkats 11 flygplan av typen Ju 390. Ett av dessa plan skulle ha provflugits från en flygbas i Norge över Atlanten och in över Hudson Bay och sedan flugit ett par mil utanför New York och över Long Island. Besättningen ska ha fotograferat några av försvarsindustrierna i området och sedan flugit tillbaka till Frankrike. När planet var i närheten av New York skulle jaktflygplan ha startats mot det tyska planet. Den tidigare tyska piloten kunde också berätta att en av piloterna ombord var en kvinna, ”som var vacker som en filmstjärna”. Men det finns inte belagt på något sätt att detta skulle ha ägt rum. Men ryktena har hela tiden funnits och rent tekniskt skulle det förmodligen har gått att genomföra.

Uppgifterna om en sådan spaningsflygning kom fram först i ett brev 1955 från en brittisk flygofficer till redaktören för flygtidskriften RAF Flying Review. Uppgifterna var att två Ju 390 skulle har flugit till New York och legat över staden i en timme. Uppgiften skulle ha kommit fram under förhör i juni 1944 med en tysk fånge som uppgav att en Ju 390 i januari 1944 hade levererats till förbandet FAGr5 (Fernaufklärungsgruppe 5) baserad i Mont-de-Marsan nära Bordeaux. Med det flygplanet skulle tyskarna har genomfört en 32 timmar lång flygning och kommit till en position endast 12 km från Manhattan. Uppgifterna förnekades dock av brittiska försvaret.

Flyghistorikern dr Kenneth P. Werrell uppgav att uppgifterna om spaningsflygningen kom från två brittiska underrättelserapporter från augusti 1944, som hade titeln General Report on Aircraft Engines and Aircraft Equipment. Rapporten byggde i sin tur på uppgifter från flera tyska fångar och i rapporten drogs slutsatsen att en flygning med Ju 390 hade genomförts och flygfoton hade tagits av Long Islands kust. Några sådana foton har dock aldrig kunnat återfinnas. Men hänsyn till att uppgifterna att besättningen återvänt välbehållen till Frankrike och att ganska många personer måste ha känt till flygningen är det knappast troligt att den har genomförts. Efter kriget har det inte funnits någon anledning för besättningen och andra att längre hemlighålla en sådan uppseendeväckande flygning. Det är med all säkerhet en skröna som lever sitt eget liv. Inget av de två eller elva flygplanen har återfunnits, men det finns trovärdiga uppgifter om att de två planen sprängdes när de allierades trupper närmade sig flygbasen.

Det finns emellertid dokumentation på att tyskarna i ett skede hade planer på att fälla bomber över New York och att bomberna skulle innehålla ”radioaktivt förorenad sand”. Avsikten skulle alltså ha varit att kontaminera Manhattan med radioaktivt stoff i sådan omfattning att staden måste evakueras under lång tid. Men eftersom hela den tyska flygplansindustrins kapacitet togs i anspråk för att tillverka jaktflygplan (defensiva flygplan) kunde inte någon flotta av bombflygplan byggas upp.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.