Einstein hade liten hjärna

Nu ska man ju inte tro att man är intelligentare eller har bättre minne föra att man har stor skalle och därmed stor hjärna. Från datorernas värld vet vi att en stor hårddisk är bättre än en liten, men det gäller inte våra hjärnor. Det händer ju också att någon pekar på att giraffer och hästar har väldigt liten hjärna i förhållande till kroppen och att det måste även dinosaurierna ha haft. Den intelligenta korpens hjärna väger bara ca. 15 g.

Man måste naturligtvis i det är sammanhanget bortse från de sällsynta sjukliga förändringarna av hjärnan. Vid exempelvis ett stopp i cirkulationen av vätskan i hjärnan kan det leda till en kraftig förstoring av hjärnan, ett tillstånd som på svenska brukar kallas för vattenskalle (på latin hydrocefalus). Sådana sjukdomstillstånd kan leda till nedsatt intelligens, men oftast inte. Många som drabbas av vattenskalle har helt normal intelligens. Men det finns dock andra sjukdomstillstånd som direkt leder till nedsättning av intelligensen. Ett sådant tillstånd går under benämningen microcefali (betyder ”liten hjärna”).

Det anses klarlagt att storleken och vikten av människans hjärna ökat under människans utveckling. Människorna för några hundra tusen år sedan har bara en hjärnvikt på 500 – 1 000 g. I dag är en normal hjärnvikt ca. 1 400 g. Denne utveckling kan var en förklaring till varför kvinnor i modern tid har svårt vid förlossningar. I vår tid har kvinnor i median hjärnor som är 100 – 150 g mindre än männens.

Något samband mellan hjärnans storlek och intelligens finns inte, vilket möjligen har sin förklaring i att ingen människan någonsin använder hela sin hjärnas kapacitet. Det finns många exempel på framstående intelligenta personer som författare, vetenskapsmän och andra som har haft ovanligt stora huvuden. Ett exempel som brukar nämnas är Dostojevskij som hade en hjärna som vägde 2 200 g. Men de flesta stora begåvningarna har haft hjärnor som haft en normal vikt på 1 500 g eller något därunder. Den franske författaren och nobelpristagaren Anatole France (1844 – 1924) hade en hjärna som bara vägde ca. 900 g. Mindre än hälften av Dostojevskijs hjärna. Einsteins hjärna, som räknat ut så mycket, ligger under median för vikten på mäns hjärnor. Vikten var 1 230 g.

Efter Albert Einsteins död i april 1955 på Princetons sjukhus obducerades kroppen av patologen Thomas Harvey. Snart blev det känt att han utan de anhörigas tillstånd hade bevarat hjärnan, men han lyckades dock att i efterhand utverka tillstånd av Einsteins son för att använda sig av hjärnan för forskningsändamål. Harvey vägrade att lämna ifrån sig hjärnan till universitetet utan hävdade att det var hans privata ”egendom”. Detta fick till följd att Harvey tvingades lämna sin anställning vid universitet. Harvey delade upp hjärnmassan i 200 delar och förvarade dessa i två burkar, vilka han alltid tog med sig när han flyttade. Någon forskning kunde han dock inte bedriva och först 30 år senare fick neuroforskaren Marion Diamond vid University of California i Berkley undersöka fyra av de 200 bitarna av Einsteins hjärna. I den forskningsrapport som publicerades angavs att Einsteins hjärna hade fler så kallades gliaceller på neuron än vad som är normalt, vilket enligt forskaren kunde vara en förklaring till hans geniala drag. I rapporten angavs även att hjärna, som med sina 1 230 g är klart mindre än medianvärdet för mäns hjärnor, har neuronerna tätare packade än vanligt. Harvey lät även psykologen dr Sandra Witelson i Kanada tillfälle att undersöka flera bitar av Einsteins hjärna. Harvey var så rädd om bitarna av hjärnan att han personligen transporterade bitarna till Witelson i bakluckan på sin bil. Witelson förklarade 1999 att det i hjärnan delvis saknades den fåra som normalt delar in hjärnloben i två tydliga halvor. Detta kan eventuellt vara förklaringen till att hjärnans delar kommunicerade effektivare än hos oss andra.

Bitarna av Einsteins hjärna är numera, efter att Harvey besökte Einsteins sondotter i Kalifornien och diskuterat saken med henne, återlämnad till universitetet i Princeton.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.