Glas och fönsterglas

Man kan fundera en del kring glasets betydelse för samhällsutvecklingen och levnadsstandarden. De äldsta kände föremålen av glas är pärlor tillverkade i norra Syrien ca. 3000 år f. Kr. Men det dröjde sedan förmodligen till romarriket innan man började tillverka glas i större skala. Det sägs att romarna gärna ville ha dryckeskärl av glas för att kunna betrakta vinets färg. Vårt ord för glas kommer från ordet ”glesum” i latinet och betyder helt enkelt något som är genomskinligt och skimrande. Ett centrum för tillverkning av glas låg i Augusta Treverorum (nuvarande Trier) i Moseldalen.

I dag är Kina världens största tillverkare av glas, framför allt fönsterglas och glas för byggnader. Vid tillverkningen får glasmassan flyta ut på en bädd av flyttande hett tenn. Men det är bara i modern tid om kineserna lärt sig att tillverka glas. Enligt legenden var det kejsaren Shennong som år 2 737 f. Kr. som var den förste som började dricka dekokt av teblad, te helt enkelt. Den som njuter av te är inte intresserad av färgen utan i stället hur man ska hålla drycken varm. Det är förklaringen till att kineserna utvecklade tillverkningen av porslin för husgeråd och för dryckeskärl. Under hela tiden från år 1300 till långt in på 1800-talet tillverkades överhuvudtaget något glas i Kina. I idéhistorien har man försökt sig på att förklara att frånvaron av glas utgjorde ett av hindren för den naturvetenskapliga revolutionen,vilken ju i Europa ägde rum under 1600-talet och 1700-talet. Det var glas som gjorde att forskare kunde tillverka de första mikroskopen och teleskopen samt olika glasbehållare för kemiska experiment och tillverkning av olika ämnen. Inte heller kunde kineserna tillverka glasögon eller speglar. Långt in på 1800-talet var det så att den stora andelen av kineser aldrig hade sett sin egen spegelbild. De visste helt enkelt inte hur de såg ut. Det var bara vid hovet och i de allra högsta kretsarna som man hade tillgång till speglar. Dessa var mycket dyrbara. Kinesiska hus hade inte heller fönsterglas i öppningarna. I Europa hade man tillgång till fönsterglas redan på 1600-talet, även om glas då var mycket dyrt. Men i dag är Kina som sagt världens största tillverkare av fönsterglas. Billigt är det också.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.