Konsten att läsa svår text

I amerikansk media ryktas det om att medarbetare i Vita huset har stora problem med presidenten Trump. Ett rykte säger att han inte klarar av att läsa en PM på två eller tre sidor. Han har inte förmågan att tillgodogöra sig text som är lite svårare än vanlig tidningsprosa eller twitter-meddelanden. Han får en PM och lägger ifrån sig den efter att ha läst tio rader och ber att få den muntligt föredragen för sig. Han är med andra ord halvlitterat eller, omvänt, till hälften illitterat. Det är för övrigt en ganska vanlig defekt hos företagsledare. De klarar inte av att skriva en bra PM och inte heller att läsa en hygglig sådan. En stor del av världen styrs nämligen av PM. Pro Memoria.

Tekniken att läsa en svår text, en text som kräver mer av läsaren än vad tidningsprosan gör, är att läsa texten koncentrerat från början till slut och sedan läsa den en gång till. Detta för att man vi den första genomläsningen ju inte vet vad som står där i mitten och i slutet av texten. Läsförståelsen ökar väsentligt om man läser texten två gånger. Sedan ska man lägga ifrån sig texten, en timme eller ett dygn, för att därefter läsa texten igen. Om man då känner att man inte fullt ut förstår texten är det dags att börja formulera frågor kring texten, vilket kan kräva en fjärde genomläsning. Min slutsats är att en kvalificerad text kräver minst tre genomläsningar, ofta även fyra. Detsamma gälla inläsning av en lärobok, även om det då ofta krävs uppdelningar för att det hela inte ska bli för mycket vid samma tillfälle. 

När jag läste juridik läste jag i stort sett alla böcker fem gånger. Från pärm till pärm. Det gav goda resultat. 

Henry Kissinger sa en gång till sina medarbetare att alla texter som lämnar State Department ska ha skrivits om minst åtta gånger. Jag vet inte om det var så höga krav som det yttrandet ger vid handen. Men jag kan konstatera att den text som nuvarande president släpper ifrån sig, genom en twittrande tumme, inte tycks ha varit föremål för någon genomarbetning alls. Där fick jag till en liten trevlig inskjuten bisats, ack så sällsynta i tidningsprosan.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.