Myter om Hitler

Det far omkring en hel del myter kring personen Adolf Hitler. Förklaringen kan vara att det efter kriget har skrivits otroligt mycket om honom och hans tillvaro efter första världskriget. Materialet till olika framställningar hämtas från andra tidigare framställning och det leder till att uppgifter, sanna, halvsanna eller rent av falska, vandrar runt i litteraturen och i tidningsspalterna. Möjligheterna att i dag bedriva någon egentlig källforskning är obefintlig.

En uppgift som i dag framstår som en myt är att Hitler före kriget ”fattig, skäggig, hungrig drev omkring på kaféerna i Wien och München”. Sanningen var att Hitler efter sin mors död 1907 fick en månatlig inkomst på 58 Kronen från sitt fadersarv och dels även 25 Kronen på grund av att han var föräldralös. Vid 19 års ålder hade Hitler en inkomst som var större än en lärares under dennes första fem anställningsår. Dessutom var det så att Hitler efter några år tjänade så mycket på sina tavlor och reklamaffischer att han år 1911 avstod från sin pension på 25 Kronen till förmån för sin syster Paula.

Professor David H Ingvars skrev för många år sedan en artikel i Svenska Dagbladet där han sade ”Tydligen läste Hitler aldrig en bok”. Men det lär inte stämma eftersom det har varit många som kunnat berätta att de före kriget ofta såg honom på biblioteken i Wien där han maniskt och osystematiskt läste historia, religion, naturvetenskap och konsthistoriska framställningar. Däremot finns det få belägg för att han läste skönlitteratur. Bara rent undantagsvis finns någon form av hänsyftningar till skönlitteratur i ”Min kamp” och i ”Bordssamtalen”.

I litteraturen förekommer ibland uppgift om att Hitler först efter fyra år i armén befordrades till korpral. Detta är helt fel eftersom Hitler befordrades alldeles i början av kriget, den 1 november 1914, vilket endast var fyra dagar efter hans elddop i Flandern.

Det har även skrivits en hel del om Hitlers utmärkelser och ibland har man ifrågasatt om han verkligen officiellt tilldelades järnkorset, vilken utmärkelse han gärna och nästan alltid bar. Men sanningen är att han redan den 2 december 1914 tilldelades Järnkorset av andra klass. Den 17 september 1917 erhöll han utmärkelsen Militärförtjänstkorset av tredje klass med svärd. Den 9 maj 1918 tilldelades han ett regementsdiplom ”för utmärkt tapperhet”. Till slut tilldelades han Järnkorset av första klass den 4 augusti 1918. Det förhållandet att en korpral (gefreiter) erhöll Järnkorset av första klass var mycket ovanligt och Hitler var hela sitt liv mycket stolt över utmärkelsen. Genom en stor del av första världskriget tjänstgjorde Hitler vid ett och samma förband och då oftast som rapportkarl. Detta var farliga uppdrag och många rapportkarlar dödades.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.