Pirater hindrade USA att införa kg och meter

USA skiljer sig från resten av världen genom att landet använder sig av viktenheten pound och längdenheten foot. Där har man inte infört metric-systemet (SIS) som i praktiskt taget hela resten av världen. En McDonald´s Quartar Pounder väger förhoppningsvis 113 gram om man skulle väga den i metric-systemet. Möjligen var det några pirater i Karibien som var de som förhindrade att metersystemet införde även i USA.

År 1793 var den nyfödda staten USA i skriande behov av att få ett enhetligt viktsystem. Olika system användes nämligen i de skilda delstaterna. I New York använde man sig av en holländsk viktenhet och New England höll man fast vid de gamla brittiska viktenheterna. Detta sammelsurium innebar förstås bara problem för all handel över delstatsgränserna. Thomas Jefferson, som senare blev president, var då utrikesminister och kände mycket väl till det nya franska metersystemet. Han var övertygad om att det skulle vara till stor fördel om det franska metric-systemet infördes även i USA. Jefferson korresponderade med sina franska kontakter och förmådde dessa att medverka till att den franske vetenskapsmannen och upptäcktsresenären Joseph Dombey reste över till USA. Han hade tidigare gjort flera forskningsresor till Sydamerika och var van vid strapatser. Med sig i bagaget till USA hade han en liten vikt på ett kilogram. En vikt i brons som var ca. 10 cm hög och nästan med samma diameter. Han hade även med sig en meterlång stav som skulle fungera som rikslikare för det nya längdmåtet ”meter” (som definierades som 1/1000000 av avståndet mellan ekvatorn och nordpolen). Jeffersons avsikt var att Joseph Dombey skulle få framträda inför kongressen och övertyga ledamöterna om det kloka i att även införa revolutionens metric-system i den unga staten USA.

Det fartyg med vilket Joseph Dombey seglade hamnade dock i stora oväder på resan över Atlanten och drev söder ut mot karibien. Där härjade pirater med stöd av England och de uppbringade fartyget. När Joseph Dombey såg piratfartyget sprang han under däck och tog på sig arbetskläder som en spansk matros och hoppades på att han inte skulle bli upptäckt. Men hans spanska var så dålig att han genast avslöjades som den franske högreståndsperson som har var. Besättningen och passagerarna tog till fånga. Piraterna höll honom fången för att om möjligt kunna pressa fram en lösensumma. I över ett år hölls han fånge på ön Monteserrat, men piraterna fick inte någon lösensumma. I stället avled Joseph Dombey i fångenskapen på ön.

Godset som funnits ombord på fartyget fördelades mellan piraterna, men det mesta såldes på en auktion. Bland det som såldes fanns en lilla vikten på 1 000 gram från Paris. Den köptes av någon och via franska mellanhänder kom vikten till USA och överlämnades till den som efterträtt Jefferson som utrikesminister, vilken dock inte alls visade något intresse för metric-systemet.

En amerikansk framstående lantmätare, Andrew Ellicott, köpte den lilla vikten och den kom sedan att bevaras i hans släkt under lång tid. Andrew Ellicot var för övrigt den lantmätare som fick presidentens uppdrag att mäta upp gränsen för det område som skulle bli ”District of Columbia”, det vill säga området för staden Washington. Hans ättling, astronomen Andrew Ellicott Douglas, skäkte den lilla vikten år 1952 till den amerikanska standardiseringsmyndighetens museum. Där finns den nu att bese i en monter.

Definitionen av den fysikaliska enheten kilogram (eller gram) har reviderats under åren, vilket fått till följd att den standardvikt (rikslikare) som Jefferson ville ha över till USA inte exakt stämmer med de viktlikare som i dag finns runt i alla huvudstäder. Dessa är i sin tur kalibrerade med den likare som finns i Paris och som är framställd i platina och iridium. Vad som hände med den meterlånga staven är inte känt.

USA har dock senare försökt sig på att införa ”the metric system” i federationen. År 1866 beslutade kongressen att ge sitt medgivande till införade av metric-systemet i delstaterna och man sände även ut standardvikter till alla huvudstäderna i delstaterna. USA anslöt sig 1875 till en internationell konvention om metric-systemet (Convention de Mètre) och 1893 beslutade kongressen att alla måttenheter som användes i landet skulle definieras i direkt relation till metric-systemet. Ett pound definierades där som 0,45359237 kilogram och en yard som 0,9144 meter. Så sent som 1975 antog kongressen en lag (”Metric Conversion Act”) som anger att metric-systemet företrädesvis skall användas i handelsförbindelser och affärslivet (”as preferred system of weights and measures for United States trade and commerce”). Denna målsättning har sedan inarbetats i tre senare lagar år 1988, 1996 och 2004, detta i syfte att stimulera övergång till ”the metric system”. Men än så länge utan någon egentlig framgång. En Quarter Pounder hamburgare väger fortfarande ett kvarts pound.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.