Jörn Donners tankar

Jörn Donner är den ständigt närvarande tänkaren och debattören. Det är inte så många  av hans tankar som jag delar, men jag har alltid stimulerats av hans nya och ofta långtgående idéer. Han blev mer eller mindre utbuad när han på 1950-talet föreslog att den då planerade ryttarstatyn i Helsingfors över Mannerheim skulle placeras på hjul. Detta för att man alltefter ändringar i samhällstemperaturen skulle kunna placera den på olika ställen i staden eller, vid påtagligt behov, ställa in den i något magasin. Visst är den märklig den där statyn över Mannerheim, en ryttarstaty som satts upp så sent som under 1950-talet. Frågan är när den sista ryttarstatyn i Stockholm sattes upp. Visserligen är ryttarstatyn över ur-Bernadotten tillfälligt flyttad till Slottsbacken, men några hjul har den inte försetts med. I vårt land finns det bara fem ryttarstatyer med en kung till häst, mest kända är Gustav II Adolf på Gustav Adolfs torg och Carl XIV Johan vid slussen. 

Nu ska inte Donners alla tankar få skymma att republiken Finland i nästa vecka firar sina hundra år som helt fri demokratisk nation. De tidigare 108 som ryske tsarens storfurstendöme var inte en demokrati, men heller inte en nation inlemmad i den ryska staten. Många har den felaktiga uppfattningen att Finland under den ryska tiden inte vare en egen stat. Det var Finland, dock inte självständig eftersom det var tsaren som hade det sista ordet. Men det fanns en finländsk riksdag och det fanns en egen finländsk lag och rättsordning. Det fanns även en finländsk försvarsmakt och banden till Sverige var starka. Donner, som ser sådant som inte vi andra ser, påpekar att många finnar tycks ha haft det svårare att acceptera det svenska (finlandssvenska) inflytandet i det finska samhället än det ryska. De ryska försöken att kulturellt, ekonomiskt och rättsliga påverka det finländska samhället. När Ryssland deltog i första världskriget enrollerades inte Finland, trots att nationen var ett ryskt storfurstendöme. Man bör kunna sin historia, vilket jag inte har sett att Donner säger, men jag antar att han gärna skulle vilja säga det. 

Jörn Donner är en självständig tänkare. Han vill byta ut schablonen ”kalla kriget” till det bättre beskrivande uttrycket ”kalla freden”. Jag håller med honom. Det är inte orden som ska styra tankarna utan tankarna som ska styra orden – om möjligt.

Denne Donner lyckas också i sin lilla tankebok ”Mannerheim” påpeka för läsarna att Finland är att ett av de få länderna i Europa som nu kan fira etthundra år av självständighet som demokratisk nation. Det finns inte många stater i Europa som gått igenom 1900-talet som som fria självständiga och demokratiska nationer utan något avbrott. Det är endast Finland, Sverige, Storbritannien och Schweiz. Det ska man nog begrunda både två och tre gånger. 

 

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.