Trumps psykiska hälsa

I dag, den 22 oktober 2017, meddelar det amerikanska opinionsinstitutet Real Clear Politics att 39,5 procent av röstberättigade amerikaner anser att president Trump ”gör ett bra jobb” medan 55,4 procent anser att han ”inte gör ett bra jobb”. Samtidigt noterar institutet att endast 13,1 procent av väljarna anser att kongressen ”gör ett bra jobb” och hela 75,0 procent anser att kongressen ”inte gör ett bra jobb”. Det är häpnadsväckande och skrämmande siffror i världens ledande demokrati. Tre av fyra väljare har inte förtroende för den folkvalda kongressen.

I USA har 27 ledande psykiatriker, psykologer och andra experter på mental hälsa givit ut boken ”Det farliga fallet Donald Trump. Boken har förstås blivit en bästsäljare i USA och alla pratar om boken. I boken varnar experterna för att Trump lider av patologisk narcissism (självupptagenhet) och utpräglad hedonism (överdriven njutningslystnad). 

Varningar har även utfärdats av en informell rörelse som kallar sig ”A Duty to Warn”. Det är en grupp psykiatriker i 14 städer som ni i mitten av oktober 2017 tillsammans har gjort en bedömning av presidenten och slår fast att Trump lider av ”obotlig, elakartad narcissism” som är av så allvarlig grad att den utgör hinder för honom att fullgöra sitt ämbete som president. 

Dessa varningar är naturligtvis i sig intressanta och allvarligt menade. De är också unika eftersom det amerikanska psykiatriförbundet redan 1964, efter republikanen Barry Goldwaters presidentvalskampanj 1964, slog fast en etisk regel som säger att psykiatriker inte får göra professionella bedömningar av offentliga personer som de själva inte har haft som patienter och undersökt. Detta efter att det gjorts hätska uttalanden om Barry Goldwaters psykiska hälsa. Men läkarna i gruppen ”A Duty to Warn” säger att det måste bryta med förbundets etiska regel därför att de har en plikt att varna för den nuvarande presidenten. 

Det har i svenska media diskuterats en del om det föreligger möjlighet att Trump skall ställas inför riksrätt. Men för att en president ska kunna avsättas krävs det att både representanthuset och senaten finner att presidenten gjort sig skyldig till ”förräderi, bestickning eller andra allvarliga brott och förseelser”. Anklagelser som sådana brott skall läggas fram inför representanthuset som med enkel majoritet kan besluta om ett riksrättsförfarande. Därefter krävs det att senaten, efter att ha fått omständigheterna presenterade för sig, med 2/3 majoritet beslutat att presidenten skall avsättas. Det har aldrig skett. Riksrättsförfarande har bara öppnats av representant huset två gånger, det var 1868 mot Andrew Johnson och 1998 mot Bill Clinton. Vid omröstningarna i senaten uppnåddes inte 2/3 majoritet för avsättning, vilket har formulerats som att de två presidenterna ”friades” av senaten. Andrew Johnson ansågs ha brutit mot en gällande lag när han avskedade sin försvarsminister för att byta ut honom mot en annan  general.  Presidenten klarade sig med en röst i senaten från att bli avsatt. Bill Clinton anklagades för mened och övergrepp i rättssak.  Vid det tillfället hade republikanerna 55 senatorer. Av dessa röstade 50 för att presidenten skulle fällas för övergrepp i rättssak och 45 för att han skulle anses skyldig till mened. Alla 45 demokratiska senatorer röstade emot att han skulle fällas till ansvar. Det hade krävts att 67 senatorer röstat för avsättning för att fälla Bill Clinton.

I USA diskuterar man nu om det möjligen är så att det 25:e tillägget till konstitutionen kan komma att bli tillämpligt mot Trump. Tillägget reglerar den situation som kan uppstå om presidenten blir oförmögen att utföra sina plikter. Tillägget kom till efter attentatet mot John F Kennedy då man insåg att han hade kunnat överleva, men blivit så svårt skadad att han inte under lång tid kunnat fungera som president. För att förklara att att presidenten är oförmögen att utöva sitt ämbete krävs det att vicepresidenten och att en majoritet av kabinettsmedlemmarna förklarar att det förhåller sig så. Alternativt kan presidenten förklaras oförmögen av en kongressen tillsatt expertkommitté med medicinska experter. Om presidenten skulle motsätta sig att bli ersatt av vicepresidenten  ankommer det på kongressen att debattera den uppkomna frågan och gå till omröstning. För att presidenten av kongressen skall förklaras vara oförmögen att utöva sitt ämbetet krävs det båda kamrarna bifaller förslaget med 2/3 majoritet. 

Tidskriften The New Yorker har nyligen skrivit att den avskedade chefsstrategen Steve Bannon vid i varje fall några tillfällen ska ha varnat Trump för att hans politiska motståndare kan komma att försöka stödja dig på det 25:e tillägget för att få honom avsatt. Bannon ska ha sagt det är en större risk än ett riksrättsåtal.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.