Räkna utan bokstaven A

Ibland kan man komma på märkliga språkliga fenomen. Det finns naturligtvis statistik på frekvensen av de olika bokstäverna i orden i olika språk. Men det är ett märkligt fenomen som man kan konstatera om man nu skulle få för sig att vilja räkna högt på engelska. Jag menar genom att uttala varje tal: one-two-three-four-five och så vidare. Det är faktiskt först när man kommer till talet 1 000 som man behöver använda sig av bokstaven A. Alla räknetal dessförinnan sakar bokstaven A om  man i text skriver ut talets språkliga motsvarighet.

Högst frekvens i svenska språket har bokstaven e med 10,2 procent, följt av bokstaven a med 9,4 procent. N har 8,5 och r 8,4 procent. Bokstaven Q förekommer med 0,02 procent. Den bokstav som är mest sällsynt i svenska språket är Z med en frekvens av endast 0,07 procent. Jag föreställer mig att det inte ska vara så svårt att skriva en hel bok utan att använda sig någon av bokstäverna Q eller Z. Sedan är ju frågan vad det är för nytta med en sådan prestation. Men Alan Corey, som är finansrådgivare, gav 2013 i varje fall ut boken ”The Subversive Job Search”, vilket var den första fackboken som medvetet var skriven utan användande av en viss bokstav. Han avstod från att använda sig av bokstaven Z.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.