Läkare och avrättningsanordningar

Att det var den franske läkaren Joseph Guillotin (1738 – 1814) som fått ge namnet till avrättningsapparaten vet vi ju alla. Han var medlem av nationalförsamlingen och föreslog 1789 att man skulle medge att alla medborgare, ej endast ståndspersoner, skulle få avrättas med bila och inte genom hängning. På det sättet skulle det hela, vilket var hans tanke, gå snabbare och inte vara lika plågsamt. Dessutom föreslog han att avrättningar inte längre skulle ske offentligt.

Men det var en tysk som byggde den första prototypen till en giljotin.  Det var  cembalotillverkaren Tobias Schmidt som byggde anordning med två höga stolpar och en bila so med hjälp av tyngder föll ned mot den som skulle lämna jordelivet. Liknande anordningar hade dock förekommit tidigare i historien, bland annat finns det en avbildning av en typ av giljotin som ska ha används vid i varje fall en avrättning på Irland år 1307. Den första avrättningen i Frankrike med giljotin ägde rum den 25 april 1792 då en stråtrövare giljotinerades. Men Guillotins önskan att offentliga avrättningar skulle upphöra vann dock inte framgång. De mest omtalade avrättningarna var den av den franske kungen Ludvig XVI 1793 och av revolutionsledaren Robespierre 1794. Den sista giljotineringen i Frankrike ägde rum 1977 och först 1981 förbjöd man all användning av giljotin. Även Sverige skaffade sig en giljotin och den har bara kommit till användning en enda gång, det var när rånmördaren Johan Alfred Andersson Ander avrättades den 23 november 1910. Giljotinen finns nedmonterad och förvaras alltjämt i Nordiska museets magasin. 

Att det var en läkare som kom på tanken att tillverka en effektiv avrättningsmaskin behöver ju inte vara belastande för läkarkåren som sådan. Men i USA har man ju frekvent använt sig av den elektriska stolen vid avrättningar. Även den är påhittad av en läkare, dock en tandläkare denna gång. I delstaten New York fanns det krafter som ville humanisera avrättningarna och komma bort från hängningarna. Delstaten tillsatte en särskilt kommitté som skulle se över möjligheterna att förfara på ett annat sätt. Möjligheten att börja använda giljotiner måste ha övervägts, men påminde kanske för mycket om de hemska åren under franska revolutionen. En ledamot i kommittén, tandläkaren Alfred P. Southwick, föreslog att man skulle genomföra avrättningar med kraftiga elektriska spänningar. Idén fick han därför att han fått berättat för sig hur en berusad man gått emot strömförande ledningar och genast dött – till synes snabbt och utan smärtor. Den var Southwick själv som ritade den första elektriska stolen. Den första avrättningen i en elektrisk stol ägde rum i augusti 1890 då William Kemmler avrättades genom att elektriska kontakter anbringades mot hans panna och mot hans fötter. Tandläkaren Southwick var själv närvarande vid avrättningen och ska enligt tidningsuppgifter ha utropat: ”Detta är kulmen på tio års studier och arbete! Från och med i dag lever vi i en högre civilisation.”

Om det är någon som tycker att de första  elektriska stolarna liknade en dåtida tandläkarstol, med remmar för att spänna fast armar och ben, är kanske sanningen rätt nära. 

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.