En tändsticka tänds

Det enkla kan ofta visa sig vara mycket komplicerat om man verkligen tränger in på djupet av något. Jag erinrar mig fanjunkaren som med glatt humor sa till oss: Ni tycker det här är enkelt, men vänta bara tills jag har förklarat det för er i grunden. Så kunde det vara.

Ta det här med vanliga traditionella tändstickor gjorda av asp. En ask tändstickor består av tio gram trä, ett gram papper och ett gram kemikalier. Bakom tillverkningen ligger minst hundra års utprovning och erfarenheter. Vad är det egentligen som händer när vi tänder en tändsticka?

Det är inte bara en händelse som inträffar utan en hel serie av invecklade kemiska processer. Allt sker automatisk i en given följd och vi som tänder stickan behöver inte förstå något alls av processerna. Själva huvudet på tändstickan innehåller klorsyrat kali och svavel, medan plånet på asken är preparerat med röd fosfor. Då man hastigt stryker tändstickans huvud mot plånet uppstår en minimal värmeeffekt, som dock är tillräcklig för att sätta igång en reaktion mellan kaliumkloratet i tändstickshuvudet och den röda fosforn på plånet. Genom den reaktionen utvecklas mer värme som gör att den andra reaktionen kommer igång. Kaliumkloratet och svavlet i tändsatsen inverkar på varandra och det är då som man upplever att ”tändstickan tar eld”. Vid antändningen utsänds ljus och det utvecklas samtidigt gaser, bland annat svavelsyrlighet. Genom den värme som uppkommer vid förbränningen av gaserna kommer en liten del av det paraffin, som stickans ända är impregnerad med, att börja dunsta och även värmas upp så mycket att det fattar eld. Därefter inträffar det tredje steget i händelseförloppet. Luftens syre gör att den uppvärmda paraffinångan tänder och det uppstår en helt liten låga, som snabbt växer. Det är därefter det brinnande paraffinet som tänder själva träet i stickan, vilket också brinner med stöd av syret i luften. Därefter inträder de fjärde och femte reaktionerna i den ganska långa kedjan av kemiska reaktioner. När träet börjat brinna sönderdelas träet genom torrdestillation och förbränning sker av de då bildade gaserna och det kol som uppstått. Först nu håller man i sin hand en liten trästicka som brinner med en fast låga. Den kan nu läggas an mot något som snabbt värms upp så mycket att det också börjar brinna, exempelvis ett tidningspapper eller veken på ett ljus.

Det har tagit människan lång tid att utveckla tändsatsen hos dagens tändstickor. Om man mäter den energi som finns i en enda tändsticka, som får brinna ut, så är den energin tillräcklig för att lyfta 10 kg upp i luften 13 m. Men vi är ju förstås nöjda om vi får fyr i den öppna spisen, eller vad det nu är som vi använder tändstickan till.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.