Små kärnvapen som skrämmer

Det är utomordentligt oroande att den senator som är ordförande i senatens utrikesutskott, själv republikan, varnar för att president Trumps utspel kan leda till ett tredje världskrig. Dessutom har han beskrivit Vita huset som ett ”vuxendagis”. Att vi inte är mer bekymrade bekymrar mig i högsta grad. Presidenten själv är den största risken för världsfreden. Han måste förmås att lämna sitt ämbete.

I spekulationerna om risken för nordkoreanskt kärnvapenangrepp mot USA, fastlandet eller Guam eller Hawaii, har journalisterna spekulerat om anfall mot städer eller militäranläggningar. Men det verkar inte var någon som har funderat över att Nordkorea, eller USA, låter detonera ett mindre kärnvapen på hög höjd över något obefolkat område. Exempelvis ute över Stilla havet långt från bebodda öar.

Det har inte bara detonerats två kärnvapen, de mot de japanska städerna, utan det har detonerats hundratals kärnvapenladdningar. Under 1960-talet sprängde Sovjetunionen bomber med flera megatons sprängkraft över Novaja Zemlja, i vår egen närhet. Den 30 oktober 1961 sprängde ryssarna en bomb med sprängkraften av 50 megaton. Den bomben har kommit att kallas tsar-bomben och är den kraftigaste nukleära sprängladdning som människan låtit detonera. Dessutom var bomben, märkligt nog, den renaste av alla bomber som sprängts. Själva bombkonstruktionen var sådan att den hade kunnat ha en sprängkraft av det dubbla. Det var en experimentbomb, som inte var avsedd för att han användas i krig utan för att demonstrera Sovjetunionens förmåga att konstruera en bomb på 100 megaton. Med en sprängkraft av 100 miljoner TNT i jämförelse med 20 000 ton TNT hos Hiroshimabomben. Sprängningen av tsarbomben gav ett ljussken som kunde iakttagas 70 mil bort och jordskalvet kunder uppmätas även när det gått tre varv runt hela jorden. Fönster splittrades i Finland och skadorna i norra Sovjetunionen  var omfattande.

En kärnvapendetonation behöver inte med nödvändighet innebär att hela städer utplånas. En kärnvapenmakt kan låta detonera en laddning om 1 kiloton på 10 000 m höjd över ett obefolkat område utan att skadorna blir enorma. Det blir endast förhöjda strålningslhalter.

Det har spekulerats i om Israel har haft för avsikt att vid ett anfall mot nationens kärnland detonera små kärnvapen på hög höjd över Medelhavet. Detta för att d sända meddelandet till arabstaterna att Israel kommer att att därigenom visa att man är beredd använda sig av kärnvapen om inte anfallen mot staten omedelbart upphör. Först en detonation på 10 000 m höjd över Medelhavet. En timme senare en detonation på 8 000 m höjd öster om Kairo, med besked att nästa detonation kommer att ske på 6 000 m höjd direkt över Kairo. Därefter kommer flera kärnladdningar att detonera på allt lägre höjd med 30 minuters intervall. Israelerna var i varje fall övertygade om att små kärnvapen skulle kunna skrämma angriparen till att upphöra med angreppet. Arabstaterna hade ju deklarerat att det militära målet inte var att ockupera Israel utan att utplåna befolkningen genom att driva alla judar i havet. Israel var berett att använda kärnvapen för att försvara sin existens. Bedömningen har varit att Israel i sin arsenal har 80 – 100 kärnvapen, vilka kan bäras fram av flygplan. Några av dessa är mycket små, medan andra är medelstora. Att det israeliska flygvapnet haft förmågan att bära fram kärnvapnen är helt klart.

Varför spekulerar inte journalister över risken att Nordkorea, eller USA, i rent skrämselsyfte låter detonera en mindre kärnladdning på hög höjd över havet? Varför ska man tro att tröskeln till kärnvapenkrig är så hög? I Sovjetunionen kunde beslut om insats av kärnvapen fattas på bataljonsnivå så snart som högkvarteret givit order om att kärnvapen fick och skulle användas. Jag blir inte förvånad om det sprängs ett kärnvapen på hög höjd över havet i närheten av den koreanska halvön. Det kan vara en nordkoreansk sprängning. Eller en amerikansk. President Trump saknar all känsla för proportioner och hans omdöme är närmast obefintligt.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.