Kirurgen opererade sig själv

Evan O´Neill Kane (1861 – 1932) är mycket omtalad. Han var verksam som kirurg vid ett sjukhus i Pennsylvania och han är känd som kirurgen som opererade sig själv. Han opererade bort blindtarmen på sig själv 1921 under lokalbedövning. Då var han 60 år. När han var 70 år opererade han sig själv för bråck. Men det var inte de enda operationer han gjorde på sig själv. Redan 1919 hade han amputerat ett finger som hade blivit infekterat.

Han blev dock först uppmärksammad i tidningarna när han den 15 februari 1921 opererade bort sin egen blindtarm under lokalbedövning. Han var av uppfattningen att han var den förste som genomförde en sådan operation på sig själv under lokalbedövning. Delvis gjorde han det som en del av ett experiment för att själv få uppleva hur en patient upplevde en sådan operation under lokabedövning. Han övervägde att i framtiden genomföra sådana operationer under endast lokalbedövning eftersom han ansåg detta vara säkrare för patienten än operatonioner under totalbedövning med eter (som var den tidens bedövningsmedel). Kane ansåg att eterbedövningar användes för ofta och slentrianmässigt. Vid bedövningen använde han sig av novocaine, som var ett relativt nytt medel som kunde ersätta det mer riskfyllda kokainet. Kane var en mycket erfaren kirurg. Själv hade utfört nära 4 000 operationer av blindtarmen – på andra patienter. För att klara av operationen hade han monterat upp spegler så att han kunde se vad han gjorde. På den tiden var borttagning av blindtarmen en mycket större och svårare operation än vad den är i dag med modern titthålskirurgi. Operationen gick bra och redan dagen efer kunde Kane åka hem från sjukhuset. Operationen blev mycket omskriven i pressen och Kane operation på sig själv framhölls som ett exempel på hängivenhet och motivation för sitt yrke.

Han opererade sig igen år 1932, då han var 70 år gammal. Då var det ett ljumskbråck som han opererade under lokalbedövning. Bråcket hade uppkommit då han red sex år tidigare. Den här gången utförde han operationen under 1 timme och 55 minuter. Några journalister och fotografer fick vara med under operationen. En operation av av ljumskbråck är mer riskfylld än en blindtarmsoperation eftersom det finns risk att skada en stor artär. Under operationen var Kane mycket avspänd och skämtade är han med kirurginstrumenten var bara milimeter från artären. Även denna operation gick mycket bra och Kan var redan 36 timmar senare tillbaka i jobbet med operationer av andra patienter. Dock avled han själv några månader senare i lunginflammation, vilket inte alls hade något att göra med bråckinformationen.

Kanes son Elisha Kent Kane var språkvetare vid universitet i Tennessee då han åtalades för mord på sin hustru, vilken återfunnits drunknad i Cheasapeake Bay. Rätegången var mycket uppmärksammad på sin tid och den ägde rum kort före faderns död. I rättegången åberopade försvarsadvokaten förhör med den tilltalades far rörande den avlidna sonhustruns medicinska förhållanden. Förhöret med Evan Kane visade att det var troligt att sonhustrun avlidit på grund av någon form av hjärtåkomma. Sonen frikändes och hans far avled kort därefter.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.