Stadium i antiken

Jag åker ofta åker förbi Stockholms stadium, byggd till olympiaden i Stockholm 1912. Alla stadium (stadion) i världen har fått sitt namn efter det grekiska längdmått som användes för att mäta upp sträcken för sprintertävlingarna. Nu vet man inte med säkerhet hur långt ett stadion var. Man brukar dock ange de gamla grekiska måttet till 184,97 m. Men arenan i Olympia, där de olympiska spelen hölls under antiken, hade måttet 192,27 m. I Delfi var arenan 177,5 m och i Pergamon 210 m. Förklaringen till dessa skillnader var att ett stadion mättes upp genom att vara 600 fot, alltså 600 fötter. En del av förklaringen var nog också att det egentligen inte var så noga med måttet eftersom man inte tävlade mot en klocka, sådana fanns ju inte, utan mot sina medtävlande. Det klassiska loppet på den tiden var löpningen från ena kortsidan av stadion till den andra, vilket var knappt 200 m. Den klassiska distansen skulle alltså motsvara 200 m-loppet i våra dagar.

Man har bestämt sig för att ett olympiskt stadion är 192 m, vilket är måttet på arenan i Olympia. Det var det måttet som användes av grekerna i olika vetenskapliga sammanhang. Särskilt grekerna i Alexandria, som var en grekisk stad, var intresserade av att försöka bestämma jordens diameter och omkrets. Att jorden var ett klot var man redan väl medveten om. Det var en man med namnet Eratosterne som under 200-talet f. Kr. försökte mäta jordens omkrets genom att iakttaga när solen stod i zenit över en brunn vid Assuan och att den samtidigt stod i lite mer än 7 graders vinkel över Alexandria. Man hade mätt upp att det mellan dessa två orter var avståndet 5 000 stadier (stadion i pluralis). Eftersom vinkelmåttet är en femtedel av cirkelns omkrets betyder det att jordens omkrets beräknades till 250 000 stadier. Om man ändå tänker sig att ett stadion var 185 m skulle jordens omkrets vara 46 250 km. Det var för mycket eftersom jordens omkrets är 40 000 km. Men de finns de som menar att Eratosterne ansåg att ett stadion endast var 148,8 m, vilket då skulle betyda att jordens omkrets beräknades till 37 200 km. Även om det blev ca. 10 procent fel i mätningen var det en storartad prestation.

Även romarna använde sig av längdmåttet stadion. Efter som man vet den exaka längden på romerska fot och steg, vet man också att ett romerskt stadion var 179 m. Nu mättes inte den romeska stadion (stadium) upp i fot utan i passus, vilket är ett dubbelsteg. 125 passus var lika med en stadion.

De klassiska löpgrenarna i Olympia var 1, 2 och 24 stadier, vilket tämligen exakt motsvarar 200 m, 400 m och 4000 m. De klassiska löpgrenarna i vår tid är också 200, 400 och 5 000 m.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.