Olof Rudbeck

Olof Rudbeck nämns i samband med hans stora bokverk, men han är så mycket mera. Han är en av Europas stora lärdomsgiganter. Ett universalgeni helt enkelt. Han var son till biskopen Johnnes Rudbeckius i Västerås. En av hans bröder kom senare att efterträda fadern som biskop i Västerås och en annan broder kom att sitta som biskop i Skara. Det är från denns släkt som det adliga ätterna Rudbeck och Rudebeck härstammar.

Olof Rudbeck själv föddes i Västerås 1630 börjad 1648, vid 18 års ålder, att studera medicin i Uppsala. Redan fyra år senare, 1652, kunde han inför att ståtlig församling med drottning Christina i spetsen demonstrera sin upptäckt av lymfkärlen. Det har diskuterats mycket om vem som egentligen upptäckte lymfkärlen och det har gjorts gällande att det var en dansk läkare, men man anser att det är visat att Olof Rudbeck redan som 23-åring kunnat påvisa lymfkärlen inför studenter och professorer.

Drottningen blev så imponerad av Rudbeck föreläsning att hon anslog 800 riksdaler för att Rudbeck skulle kunna resa till Holland för fördjupade studier. Det var där som han grundlade sin internationella anseende, vilket fick till följd att han erbjöds en rad olika professurer vid olika lärosäten runt om i Europa. Men han återvände hem efter det att han i Holland även ägnat sina studier år botanik. I Uppsala anlade han landets första botaniska trädgård – till och med ett orangeri och lusthus. Där förevisades ett mängd blommor som man tidigare aldrig sett i vårt land. Det var Rudbeck som gav ut den första floran i Sverige (Catalogus plantarum). Den upptog 1 873 olika växtarter. Vid 30 års ålder blev han professor i medicin, som åter därpå utvidgades till att även omfatta botanik och anatomi (en kombination som på den tiden var motiverad). Ett av Rudbecks verkliga storverk var ett omfattande planschverk som avbildade och beskrev omkring 6 200 växtarter. Vid avritande av de rara växterna fick hans tre barn hjälpa till att rita och teckna. För övrigt sägs det att Rudbeck hade hjälpt ett av dessa barn, den förstfödde sonen Gustav, att komma till världen genom att göra kejsarsnitt på sin hustru, vilket sagts vara det första lyckade kejsarsnittet i vårt land.  Men troligen var det bara fråga om något mindre kirurgiskt ingrepp vid förlossningen, för ingen av Rudbecks lärjungar i läkarvetenskap och inte heller författaren till den äldsta levnadsteckningen över honom, nämner i sina skrifter något om en operation av detta märkliga slag.

Rudbeck är vår historias verkliga universalgeni. Förutom medicin och botanik var han även tekniker, matematiker, astronom, lantmätare och arkitekt. Därtill var han en framstående musiker och sångar. Han grundade akademiska kapellet i Uppsala. När det gäller den kommersiella verksamheten kan det upplysas att det var han som anlade ett manufakturhus vid Fyrisåns kvarnfall och för verksamheten där konstruerade han papperskvarnar och kopparhammare. När det blev krig med Danmark, vilket hände återkommande, tillverkade han mycket snabbt 50 kompasser till svenska flottan.

Ärevördiga Royal Society i London vill ha honom som ledamot, men Rudbeck avstod från en sådan utmärkelse. Besvikelsen var stor hos Royal Society därför att det mycket väl kände till att Rudbeck var sin tids store lärdomsbjässe. Mest ryktbar i vår tid är han genom sitt stora verk ”Atland eller Maneheim”, i vilket han försökta leda i bevis att det Atlantis som Platon omtalat inte var något annat än Sverige.

År 1702 utbröt en stor stadsbrand i Uppsala och en stor del av staden brann ned. Vid branden förstördes ”tryckstockarna” till hans stora flora och därjämte en stor del av upplagan av ”Atlantican”. Kanske var det så att skadorna av branden knäckte Rudbeck eftersom han avled samma år som branden inträffade.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.