Monarkfjärilarna navigerar

Den som är genuint nyfiken på tillvarons fenomen dras gärna till det metafysiska. Begreppet har haft olika innebörd allt sedan de som systematiserade Aristoteles skrifter omkring hundra år efter hans död. Det fanns dokument som författaren själv, eller de som skrivit ned hans föreläsningar, kallad ”Fysik” och sedan fanns det andra dokument som framstod som redogörelser för sådant som Aristoteles menade låg ”bortom fysiken”. Meta-fysik betyder helt enkelt på grekiska ”bortom” eller ”över” det fysiska. Det område som under medeltiden ansågs ligga mellan det immanenta och det transcendentala. Aristoteles, den genom tiderna mest framstående vetenskapsmannen av alla, hade uppfattningen att vi kunde vet något om det som vi egentligen inte visste något om. Kanske skulle man kunna säga att han skönjde eller anade sammanhang och företeelser som han samtidigt insåg att han inte alls förstod.

Det kan vara mera intressant att försöka närmare sig det okända än det kända. Om inte annat så eggar det fantasin och gör vardagen betydligt mera intressant. Det finns fenomen som är välkända och lätt går att mäta, men som ännu inte kunnat förklaras. Exempel på detta är magnetismen och gravitationen, som lätt går att räkna på och beskriva. Det är av betydelse att jag skrev att allt detta är något som vi ännu inte kan förklara, vilket anger att jag i grunden har uppfattningen att det mesta eller allt går att förklara. Därmed har jag också avslöjat att jag inte rids av någon religiös tro.

Ett exempel på hittills oförklarliga fenomen är den årliga vandringen av Nordamerika av miljontals monarkfjärilar. Det vandrar över 3200 km söderut för att övervintra. Förr visste man inte ens var de tog vägen. Det var först på 1950-talet som amerikanskan Norah Urquhart och hennes man Fred aktivt började söka efter platsen för fjärilarnas övervintring. Förs 1976  lyckades spåra upp platsen efter att fått höra av en skogshuggare att det fanns många fjärilar på toppen av ett berg i Mexiko som lokalt kallades för Fjärilsberget. Egentligen var det omkring 12 bergstoppar och det var dit som alla de nordamerikanska fjärilarna flög på hösten för att sedan flyga norrut på våren. Men ingen har kunnat förklara att det hittar till just Fjärilsberget. Forskare har menat att de använder sig solens position och tar hänsyn till  tiden på dygnet genom att på något sätt få tidsinformation från sina antenner. Men det kan inte vara hela förklaringen menar forskarna utan det kan vara så att de blir ”ingafflade” mot berget med hjälp av olika olika landmärken. Men det finns inte några landmärken att gå efter när det tar sig över Mexikanska golfen. Professor Steven Reppert, som är expert på monarkfjärilar och verksam vid University of Massachusetts, tvingas konstatera att vi helt enkelt inte har någon förklaring till det iakttagna fenomenet. Men det måste finnas en eller flera förklaring, som dock i dag tillhör metafysiken. En teori är fjärilarna känner av de geomagnetiska krafterna med en oerhörd noggrannhet. Men det har inte gått att bevisa. Under senare år har man börjat bedriva studier av fjärilarnas genetiska kod för att försöka isolera de gener som påverkar fjärilens navigationsförmåga. Allt detta är mysterium. Själv har ibland suttit långa stunder och tittat på ett ekollon för att försöka förstå att det i den genetiska koden finns information som gör att det från ollonet under ett par århundraden växer upp ett ståtligt träd. Då överväldigas mitt sinne av metafysiska spekulationer. Men jag är inte ens i närheten av något svar.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.