Aaaa…ttjoo! Prosit!

Det händer, fast sällan, att jag nyser då där riktigt kraftigt. Då blir det något som mycket riktigt skulle kunna skrivas som ”Aaaaaaa…ttjjoo!” Vad jag kunnat utröna är att det låter likadant i andre länder. Alltså måste ”Aaatjoo” vara ett internationellt ord som förstås över hela jordklotet. Befinner jag mig i belevat sällskapet är det alltid någon som säger ”prosit” och jag säger omedelbart ”tack”. Det gör vi närmast reflexmässigt och lika okontrollerat som själva nysningen kommer. Men varför gör vi så där och säger då där? Förklaringen tycks vara att det är uråldrig vidskepelse att det är högre makter som styr över oss när det kommer en sådan där okontrollerbar nysning. Sådana högre makter kan antingen vara onda eller goda. För att skydda den som tvingats nysa av högre makter är det bäst att vi omedelbart tillönskar personen att det måste vara en god makt som utlöst nysningsreflexen. Ursprunget till denna ritualen kring nysningar går tillbaka till påven Gregorius I (500-talet) som vid ett pestutbrott 590 tillhöll alla att så snart som någon nyste säga ”Gud välsigne dig”. Detta därför att nysningar ansågs vara inledningen till insjuknande i pest. I engelskan säger man fortfarande ”bless you!” när någon nyst. Det gör man i många andra språk också. Exempelvis i polskan. Men i tysktalande länder säger man i dag ”gesundheit” när någon nyser, vilket ska uppfattas som en tillönskan om hälsa. Just uttrycket ”önskar dig hälsa” eller ”till hälsa” finns i ett stort antal språk. Förutom i tyskan finns detta standarduttryck i spanska, italienska, ryska, hebreiska, finska och ungerskan. I Asien säger man inte något alls när en person i närheten nyser. Men i vissa länder uppfattas nysningen som ett tecken på att den personen förtalar dig bakom ryggen. Men vi säger ju ”prosit!” så reflexmässigt och fint. Det är förstås latin och betyder närmast ”till nytta”, vilket ska uppfattas som en tillönskan om att det må vara endast goda krafter bakom nysningen och personen som nyste inte ska komma till skada. För övrigt är ordet konjunktiv av verbet prodesse, som bör översättas med ”till gagn, till nytta”. Men det är mycket märkligt att det endast är i de nordiska protestantiska länderna som vi använder detta latinska ord.Ännu har inte någon lyckats ge någon förklaring till varför vi just de skandinaviska länderna använder detta latinska ord. Men med tanke på att aldrig någon lyckats förklara varför katter spinner så har jag inte några höga förväntningar om att användningen av ordet prosit ska kunna förklaras.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.