Svensk överstelöjtnant hade suttit i GULAG

Efter det att Sovjetunionen anföll Finland den 30 november 1939, bland annat med bombningar av Helsingfors, var det många svenskar som anmälde sig som frivilliga för att kämpa vid finnarnas sida. Närmare 10 000 värnpliktiga och officerare anmälde sig som frivilliga. När det gällde frivilliga till Finlands armé var det aldrig frågan om att hela förband ställdes under finsk ledning. Det var frågan om enskild rekrytering, även om det inrättades en svensk bataljon (infanteri).

Sverige bidrog dock även med stridsflyg och en särskild svensk flygflottilj, som kallades F19, sattes upp för tjänstgöring i vinterkriget. Inte heller det var en redan samtrimmat svenskt förband utan ett nyuppsatt sådant. Flygflottiljen baserades i norra Finland och byggde på frivilliga insatser och utlånade svenska stridsflygplan. En av de som ställde upp som frivilliga var Arne Jung, som var landets genom tiderna yngste flygare när han antogs till flygutbildningen på Ljungbyhed 1935. Arne Ljung hade sådana personliga egenskaper att de flesta i hans omgivning utgick från att han skulle göra en lysande karriär i det unga svenska flygvapnet. Deltagandet i vinterkriget upphörde för den unge fänriken Arne Ljung redan den 12 januari 1940 då hans flygplan havererade under bombanfall mot ryska ställningar i norra Finland. Arne Jung klarade sig dock och han försökte under fyra dygn att i meterdjup snö och arktisk kyla ta sig fram till bebyggda trakter. En rysk skidpatrull lyckas emellertid ta honom till fånga och han fördes in i Sovjetunionen. Arne Ljung kom att tillbringa fyra månader i ryskt fångläger där han hårdhänt förhördes, torterades och skenavrättades. Under tiden i fångenskap fördes han till NKVD:s högkvarter i Leningrad och utsattes för en form av hjärntvätt. Först i slutet av maj 1940 gavs han fri under förutsättning att han skrev på en handling i vilken han förband sig att fungera som underrättelseagent för NKVD och GRU. Vid hemkomsten till Sverige informerade Arne Ljung svenska försvaret om allt han blivit utsatt för. Den svenska underrättelsetjänsten ville till en början engagera honom som dubbelagent, men han ansåg sig inte klara av en sådan utsatt position. I stället valde Arne Ljung att återgå till aktiv tjänst i flygvapnet. I slutet av 1960-talet hade han avancerat till flygchef på F13 i Norrköping. Arne Ljung, som då blivit överstelöjtnant, led hela tiden av minnen från tortyren i Sovjet och valde att lämna officersyrket vid 50 års ålder. Hans liv skildrades i ett radioprogram 1993 som producerats av Olle Häger och Hans Villius.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.