Hitler som kunskapare

Sedan Hitler blev en mycket känd makthavare florerade en antal berättelser och anekdoter om hans tidigare liv. Särskilt efter kriget framträdde ett antal personer som berättade om vad de visste, eller påstod sig veta, om Hitlers unga år. Förutom att det fanns en nyfikenheten hos den breda allmänheten var det även olika försöka att förklara diktatorns säregna personlighet. JOLO har i boken ”Den okände soldaten. 1914 – 1918” återgivit en del uppgifter om Hitlers liv under första världskriget och omedelbart därefter. För övrigt kan jag starkt rekommendera boken. Den är i högsta grad läsvärd.

Kapten Fritz Wiedemann var under kriget regementsadjutant i 16:e bayerska reservinfanteriregementet från List. En av soldaterna i regementet var vicekorpralen (gefreiter) Adolf Hitler, som tjänstgjorde hela krigt vid samma enhet. Under åren 1934 – 1939 var Wiedemann den forne vicekorpralens personlige adjutant i rikskansliet och med på Hitlers många resor inom landet. Under kriget var han Tysklands generalkonsul i San Francisco.

Wiedemann berättade hur han minns att Hitler, som tjänstgjorde som ordonans, var totalt ensam. Hitler var den ende i hela sitt kompani som aldrig fick någon post eller paket hemifrån. En av krigsjularna hade hans kamrater i kompaniet gjort en insamling och ville ge honom pengar så att han skulle kunna köpa sig något, men Hitler vägrade att ta emot gåvan. Hitler hade anmält sig som frivillig och inte fått någon egentlig soldatutbildning utan han utnyttjades till att springa mellan stridsställningarna med skriftliga meddelanden. Då han påbörjade tjänstgöringen var han 25 år och alltså något äldre än de andra soldaterna, som inte heller var krigsfrivilliga. Det är ett under att han inte skadades allvarligt under den utsatta tjänstgöring som han hade. Wiedeman berättade att Hitler aldrig lärde sig att inta enskild ställning och inte heller att svara kort och militäriskt. Han hängde med huvudet åt vänster och han hade för vana att svara på alla frågor med mycket långa utläggningar. Bland soldatkamraterna satt han ofta vid sidan om och för sig själv. Under slaget vid Somme 1916 sårades dock Hitler lätt då han utförde uppdrag som ”meldegänger” (rapportkarl eller ordonans). Sex att regementets ordonanser sårades samma kväll och låg därefter tätt hoppackade i ett trångt skyddsrum i avvaktan på transport till en sjukvårdsinrättning. Men Hitler vädjade enträget om att få vara kvar vid regementet, vilket han till slut fick. Han förklarade att han inte var allvarligt skadad utan skulle kunna fortsätta med sina uppdrag som rapportkarl. Senare under kriget utsattes Hitler som bekant även för en gasattack.

När freden kom i november 1918 fick soldaterna rätt att lämna armén för att resa hem. Hitler valde dock att bli kvar i regementets garnison i München i över ett år. Där erhöll han uppgifter vid en inom regementet uppsatt informationsavdelning (dock snarare en propagandaavdelning). Vid den tiden hade man redan god kännedom om den kommunistiska propagandan som de ryska soldaterna utsatts för och som negativt påverkat stridsmoralen, vilket haft stor betydelse för möjligheterna för den ryska revolutionen. Tyska kommunister var även mycket aktiva i sin agitation mot tyska arbetare och var politiskt aktiva för att även skapa förutsättningar för en revolution i Tyskland. En av officerarna i regementet tog på sig uppgiften att försöka få insyn i den kommunistiska subversiva verksamheten i Bayern. Denne officer hade uppmärksammat att Hitler läste mycket och var politiskt intresserad, vilket ledde till att Hitler tilldelades uppgifter att som civilklädd kunskapare försöka få information om den politiska aktiviteten ute i det civila samhället. Som civilklädd, men som avlönad soldat, skickades han en oktoberkväll 1919 till ett partimöte i det inre rummet i en ölhall i München. Det parti som där hade ett litet möte kallade sig för Nationalsozialistische Arbeiterpartaei Deutschlands. Han gick även på nästa möte som dessa partigängare höll den 13 november 1919, vilket var ett år och två dagar efter stilleståndsdagen. Enligt berättelserna ska Hitler där ha deltagit i debatten och talat om Versailletraktatens orättvisor, de demokratiska partiernas förräderi och Tysklands behov av livsrum (lebensraum). Detta tema skulle han komma att hålla sig till under alla år, dock med tillägget att judarna skulle förintas. Hur gick det med den officer som rekryterat Hitler till den politiska verksamheten? Jo, han spärrades senare in i koncentrationslägret Dachaus eftersom det påstods att han var socialdemokrat.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.