Anders Celsius och helvetet

Anders Celsius (1701 – 1744)  var professor i astronomi i Uppsala. Han avled redan vid 43 års ålder i tuberkulos. I dag är han förstås mest känd för att han ”uppfann” termometern, vilket han egentligen inte gjorde. Vad han lyckades med vara att dels fastställa två referenstemperaturer (fryspunkten och kokpunkten hos vatten) och dels tillverka en termometer av kvicksilver vars gradering (100 grader) var kopplade till dessa två temperaturer. Det fanns tidigare andra termometrar med andra skalor. Celsius bestämde att vattnets fryspunkt skulle anses vara 100 grader och vattnets kokpunkt 0 grader, alltså precis tvärtom vad vi i dag är vana vid. Celsius beskrev sin metod att mäta temperatur i en uppsats 1742 i Vetenskapsakademiens handlingar. Men det var förmodligen instrumentmakaren Daniel Ekström i Uppsala som sedan ”svängde om” hela skalan så att den blev så som vi känner den i dag. Celsius blev berömd och Ekström känner inte många till. 

Anders Celsius ställde till med stor skandal när han låg sjuk och omgivningen befarade att han skulle avlida. Hans farbror var domprost och denne sände en prästman till brorsonens dödsbädd för att bibringa den sjuke kännedom om det eviga livet. Men Anders Celsius avbröt bryskt prästen och sa att han själv inom kort skulle vara i det tillståndet att han skulle kunna avgöra vad som var sant eller ej. Med dessa ord bad han prästen avlägsna sig. På den tiden ansågs detta vara en märklig skandal och många troende blev övertygade om att den sjuke genom att yttra dessa ord hade säkerställt sin resa till helvetet.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.