Vladimir Lenin

Det finns mycket skrivet om Vladimir Lenin, men det finns även mycket i arkiven i Moskva som tidigare inte varit känt och det finns förmodligen en hel del till som vi ännu inte fått veta.

Lenin var road av schack och han var en skicklig spelare. Men efter revolutionen slutade han helt att spela schack. Förklaringen var att det tog för lång tid och att han måste använda all tid till det revolutionära arbetet. För Lenin var arbetet allt. Han hade också älskat Beethoven, men slutat att lyssna på dennes kompositioner sedan han förklarat för sin omgivning att musiken gjorde honom mild och medkännande. Detta var inte ett sinnestillstånd som var lämpligt för ett revolutionär mitt upp i sitt revolutionära arbete. Att Lenin var viktig för den ryska revolutionen känner vi redan till. Men det är betecknande att Trotskij en gång sa att det aldrig hade blivit någon revolution om inte Lenin rest från Schweiz till Petrograd våren 1917.

Lenin hade vacklande hälsa under en stor del av sitt liv. Själv sa han att han redan från 30-årsåldern känt av att det var pågick någon skrämmande förändring i hans hjärna, vilket gjorde honom övertygad om att han skulle dö ung. Det hade hans far gjort och denne hade haft stora förändringar av hjärnan.

Lenin var gift med Krupskaja, men det var mera ett par kollegor i det revolutionära arbetet än ett älskande par. Från någon gång 1913 pågick en kärleksaffär mellan Lenin och den vackra Inessa Armand. Det rapporterades att man sett de två sitta undangömda på caféer i Paris fullt upptagna av varandra. Senare flyttade Inessa in i en egen liten lägenhet i Kreml och hon ligger begravd i Kremls mur (hon avled redan 1920 sedan hon smittats av kolera under en resa i Kaukasus). Krupskaja kände till kärleksrelationen och accepterade den – eller tvingades acceptera den. Hon och Lenin delade inte sovrum under många år. Efter Lenins död skrev Krupskaja ett brev till en av Inessas döttrar och förklarade att hon motsatt sig att maken skulle balsameras och lägga i ett mausoleum. Hennes vilja hade i stället varit att Lenin skulle begravas bredvid Inessa i Kremls mur. Det var Stalin och Kalinin som drev igen att Lenin skulle balasameras och läggas i ett mausoleum  Inessa var en mycket vacker och attraktiv kvinna, vilket många män kunde vittna om. Men hon var också en brinnande revolutionär. Brevet från Krupskaja till Inessas dotter har blivit offentligt först för några år sedan.

Lenin hade många märkliga sidor. Han var perfektionist och krävde alltid att alla papper skulle hållas i bästa ordning. Om någon hade rört hans pennor på hans skrivbord kunde han bli riktigt förargad. Hans uppassare skulle vässa pennorna och lägga dem på plats inför varje arbetspass vid skrivbordet.

Det finns mycket i de tidigare strikt hemliga arkiven som nu bekräftar Lenins grymma och fanatiska sida. För honom var det revolutionära arbetet det helt övergripande. Kort tid efter revolutionen i oktober 1917 skrev han ett brev i vilket han beordrade underställda att ta ut 100 rika och välkända bönder (kulaker) och avrätta dem offentligt för att sätta skräck i bönderna. Det var vid en tid då kommunisterna hade svårt att få bönderna att leverera de fastställda kvantiteterna av spannmål. Vid ett tillfälle skrev han: ”Om vi inte använder oss av terrorism kommer vi inte någonstans alls”.

Lenin var inte bara en teoretiker och politisk filosof, han var också en extremt skicklig organisatör. Han höll ett hårt grepp om partiet och hela partiorganisation så länge som han var så frisk att han kunde arbeta hela dagar. Men i september 1918 utsattes han för ett allvarligt attentatsförsök. En kvinna sköt honom på nära håll med pistol. I varje fall två kulor träffade Lenin, en i nacken och en i axeln. Kulan i nacken kunde aldrig opereras bort. Senare sa läkare att det förmodligen var den kulan som förorsakade Lenins sömnproblem och värk. Men senare var det ett antal hjärnblödningar som helt knäckte Lenin.

Det som vi inte alltid har klart för oss är att Lenin inte endast arbetade med att genomföra och konsolidera revolutionen i Ryssland. Mycket av hans uppmärksamhet riktade sig mot att förmå kommunistledare i andra länder att försöka få folket att resa sig. Kommunismen organ för samarbete och för att sprida revolutionen kallades Komintern, ytterligare en av alla dessa ryska förkortningar. Under de första åren efter revolutionen utkämpades ett omfattande och långvarigt inbördeskrig mellan de röda trupperna och de vita (som understöddes från utlandet) om makten över det stora ryska imperiet. Trots inbördeskriget försökte Lenin att få igång uppror (revolutioner) i både södra Tyskland och Tjeckoslovakien. Då polackerna började anfalla för att återerövra gamla polska landområden såg Lenin en chans att etablera kommunismen även i Polen. Men när röda armén avancerade mot Warszawa greps polackerna av stor nationalism och slog tillbaka mot ryssarna. Polackernas general Jozef Pilsudski beordrade sina förband att göra en gigantisk kniptångsrörelse långt in i Ryssland. Försvaret av Warszawa (augusti 1918) blev en överraskande vändpunkt, som har betytt mycket i den politiska utvecklingen därefter. Lenin betraktade Polen som ”den röda bron”, som skulle användas av Röda Armén som en bro för att nå fram till det industrialiserade Tyskland. Lenin levde ju med Marx uppfattning att revolutionen (en del av proletariatets världsrevolution) skulle börja i de mest industrialiserade länderna och inte i fattiga länder med en agrar ekonomi. Men efter slaget utanför Warszawa vände kriget för sovjetryssland och Lenin kom till insikt i att det var vanskligt att försöka erövra andra länder för kommunismen. De polska arbetarna hade ju inte rest sig mot de polska makthavarna. Därefter kom Lenin att driva linjen ”En revolution i ett land”, detta i motsatt till Trotskijs linje. Det polsk-sovjetiska kriget 1919 – 1921 var omfattande, men är i dag nästan okänt i vårt land. På ena sidan stred Polen och Ukrainska folkrepubliken och på den andra Ryska SFSR och Ukrainska SSR. Styrkorna på vardera sidan uppgick till i närheten av 800 000. Ryssarna förlorade ca. 100 000 döda och Polen och Ukraina ungefär samma antal. Ett krig med omkring 200 000 döda och många flera skadade i centrala Europa 1919 – 1921, ett krig som inte är bortglömt i Polen.

Efter attentatet mot Lenin 1919 var han försvagad och kunde inte arbeta fullt ut. I maj 1922 fick han en kraftig stroke och vistades sedan som konvalescent i Gorkij. Då var han så svag att endast kunde arbeta ett par timmar åt gången. Det som han då mest gjorde var att läsa brev och diktera brev. Ett par månader senare drabbades han av ytterligare en stroke och blev då förlamad i en armen och ena benet. Från den tidpunkten framlevde han sitt liv i rullstol. Efter den första kraftiga stroken 1922 bad han Stalin att skaffa honom en cyanidkapsel (gift), men någon sådan lämnades aldrig över till honom. Stalin har redogjort för det i ett brev till Kreml, vilket brev först nu har blivit känt.

Tio dagar efter den andra stroken dikterade Lenin sitt politiska testamente. I huvudsak gick det ut på att han misstrodde Stalin, han menade att Stalin var alltför våldsbenägen och opålitlig. Lenin uppmanade partiledningen att försöka finna någon annan ledare efter honom. När Stalin fick kännedom om innehållet i det politiska testamentet ringde han till Krupskaja och skällde ut henne på det grövsta sättet. Krupskaja ville därefter inte ha någon som helst kontakt med Stalin. Lenin själv blev rädd och han krävde därefter att Krupskaja alltid skulle äta maten före honom för att kontrollera att den inte var förgiftad. Lenin var visserligen förlamad och svag, men hans hjärna var skarp. Först i januari 1924 avled han stillsamt. Det finns ett hemskt foto av Lenin från hans sista tid, kanske är de frågan om det sista fotot som togs av honom. Han ser helt grotesk ut. Detta foto var okänt under 70 år och har först nyligen blivit offentligt. 

Liket efter Lenin fördes med tåg från Gorkij till Moskva. Enorma skaror samlades vid stationerna. När Stalin såg det enorma intresset hos invånarna var det han, tillsammans med kommunistledaren Kalinin, som förslog och genomförde att kroppen skulle kremeras och sedan förvaras i ett mausoleum för all framtid. Lenin ligger ju fortfarande där i sin glasmonter på Röda torget i Moskva. Hans hustru Krupskaja motsatte sig balsameringen och sade öppet att det var ”obscent”.  Nu finns det krafter i Ryssland som vill föra kroppen till en sista vila på en kyrkogård i S:t Petersburg. Där ligger hans mor begravd och många tycker att det är där hans kropp bör få vila. Det är inte aktuellt att han ska begravs vid sidan av sin älskade Inessa.

 

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.