Att tänka abstrakt utan språk

Även de som inte har läst logik tänker och resonerar ofta logiskt. Men inte alltid. På 1930-talet bedrevs en del forskning i Sovjetunionen om i vilken utsträckning som personer som saknade skriv- och läsförmåga ändå tänker logiskt. Men ställde några tämligen enkla logiska frågor till boende i Moskva (som förutsattes vara skriv- och läskunniga) och samma frågor till personer långt borta i provinserna, som var fullständiga analfabeter. Det visade sig vara stora skillnader. En fråga kunde var konstruerad på följande sätt. ”Alla djur i höga Norden är vita, det finns björnar i höga Norden. Vilken färg har björnarna i höga Norden?” Alla moskvabor svarade genast: ”De är vita”. Men bland analfabeterna var det inte ovanligt att de svarade ungefär så här: ”Djur kan ju ha olika färger och jag har inte varit höga Norden, så jag vet inte vad björnarna där har för färg. Men jag vet att björnar är bruna”. Ungefär så. Analfabeterna var totalt oemottagliga för detta med uppställande av premisser och möjligheten att dra slutsatser utifrån premisserna. Förklaringen ansågs vara att de aldrig fått möjligheten till abstraktioner, som språket i sig förutsätter. Frågan är då även hur det förhåller sig med de som är ”halvanalfabeter” och inte fullt ut tillägnat sig förmågan till abstrakt tänkande genom ett fullödigt språk. 

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.