USA:s förste president

Den amerikanska självständighetsförklaringen är som bekant daterad den 4 juli 1776, vilket datum är landets nationaldag och från den dagen räknas statens uppkomst. Men landets förste president, George Washington, valdes och tillträde som president först den 30 april 1789. Det var även under det senare året som landets uppburna konstitution antogs. År 1774 sammanträdde den s.k. Philadelphia-kongressen (även kallad kontinental-kongressen) med delegater från de 13 ursprungliga staterna. Till en början var kongressen försiktig i sin relation till England, men när engelska armén gick till anfall bildades en ”kontinental armé” under befäl av George Washington och den 4 juli 1776 vågade man sig på att utfärda ”Declaration of Independence” (egentligen ”oberoendeförklaringen” i stället för ”självständig-hetsförklaringen”). Kongressen, som hade interimistisk karaktär, hade inte bara fått uppgift att bekämpa engelsmännen utan att även utarbeta ett förslag till konstitution för en federal statsbildning. Men det fanns ett stort behov av att hålla samman de tretton ursprungliga staterna under striderna med engelsmännen även om det då inte fanns någon konstitution. Philadelphiakongressen fanns fortfarande, men det fanns inte några regler om fördelningen mellan den statliga och den federala politiska makten. Därför tillsattes en särskilt kommitté, med en delegat från varje stat, som utarbetade de konstitutionella regler som brukar kallas för konfederationsartiklarna. Dessa gällde under tiden 1781 – 1789 i avvaktan på den slutliga konstitutionen. En av artiklarna i konfederationsartiklarna stipulerade att kongressen (kontinentalkongressen eller Philadelphiakongressen) skulle utse en person som skulle ”presidera” över kongressen. Varje ”president” skulle sitta ett år i taget.

John Hanson valdes till president över kongressen den 5 november 1781och hade således den posten under ett år. Georg Washington gratulerade John Hanson till uppdraget och förklarade att han hade valts till ”den viktigaste posten i Förenta Nationen”. John Hanson var den förste av de åtta män som var presidenter över kongressen fram till dessa att den nya konstitutionen antogs. Under hans tid utarbetades villkoren för fred med England och det var även under hans tid som ett regeringsdepartement inrättades. Även om han kan sägas ha varit USA:s förste president saknade han exekutiv makt och även möjligheter att tvinga staterna (delstaterna) att följa kongressens beslut. Först genom den nya konstitutionen inrättades en effektiv federal centralregering. I olika sammanhang har det framförts att John Hanson i själva verket var USA:s förste president.

John Hanson var född i Charles County i Maryland år 1721. Han blev invald i den lagstiftande församlingen i Maryland och satt där som ledamot fram till 1779. Tidigare har det berättats att John Hanson var svenskättling och härstammade från de svenskar som grundade staten Delaware. Den uppgiften finns i Nordisk Familjebok (Uggleupplagan). Hans familjenamn skulle möjligen kunna antyda detta förhållande. Men senare tiders forskning har kommit fram till att han troligen härstammar från en släkt som har sina rötter i södra England. Men det är bara en förmodan.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.