Blodiglar

När Stalin fick en allvarlig stroke 1953 hamnade han i koma. Ett team läkare vågade inte operera honom, men de kom fram till att ett sätt att lätta på blodmängden i huvudet var att placera två blodiglar bakom vardera örat på diktatorn. Det hjälpte dock inte utan han avled som bekant.

Blodiglar har använts inom medicinen i århundraden. Förr i tiden ansågs det att den parasiterande masken, som suger blod, hade förmågan att att driva ut ”onda dunster” ur den sjuka människan. Det är känt att stora mängder blodiglar användes inom medicinen. Historiska handlingar utvisar att det enbart under år 1837 förbrukades över 96 000 blodiglar vid behandlingen av 50 557 patienter på Saint Bartholomew´s Hospital i London. Blodiglar användes så mycket i England att landet var tvunget att importera iglar från bland annat Indien och Mexiko. Bruket av iglar kom att till stor del upphöra i början av 1900-talet, varför det är något förvånande att de ryska läkarna så sent som 1953 försökte sig på att använda iglar för att rädda livet på Stalin.

Blodiglar har förmåga att suga i sig upp till 6 cl blod på 10 – 20 minuter. Blodiglar kan svälla upp till sex gånger sin torrvikt. Numera användas iglar för att förbättra blodflödet i transplanterad hud. Iglarna sätts på det transplanterade hudpartiet och det får till följd att patientens hud blöder så länge som ett par timmar efter att igeln fallit bort från platsen. Denna blödning bidrar till att transplantatet växer fast lättare. Förr i världen kunde läkarna samtidigt sätta på så många som många som 50 blodiglar på en patient, men så gör man inte längre. Däremot anbringar man inom plastkirurgin en eller två iglar och byter ut dessa var sjätte timme under en vecka, det blir 28 iglar. Det är brist på blodiglar och arten är sedan 1983 förklarad utrotningshotad. Tillgången på iglar tillgodoses genom att ”blodigelfarmar” förser medicinen med blodiglar. Tursamt nog är dessa långlivade och kan därför hållas i lager under lång tid. Tydligen var det inte några problem att få fram ett antal blodiglar till den döende Josef Stalin.

Om Arwidson

Jurist bosatt och verksam i Stockholm
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.