Latinska låneord

Tyvärr blev det så att jag inte läste latin i skolan, vilket jag numera kan beklaga en hel del. Lite latin har jag i varje fall snappat upp. En del har jag till och med lyckats lära mig på egen hand genom att studera den danske latinlektorn Ö självinstruerande böcker. Dessa kan för övrigt starkt rekommenderas. Länge var jag jag irriterad över att ordet ”city” används så slentrianmässigt om de centrala delarna av en stad. Själv utgick jag från att det var ett av dessa många låneord från engelskan, vilket det också är. Men sedan är det så att engelskan har det som ett låneord från latinet. Det är rent latin med andra. Sedan jag fått det klart för mig tycker jag det är ett lärt och mycket passande ord för en en stadskärna.

Två andra latinska ord i vårt språk är auktion och augusti. Latinets auctio betyder i största allmänhet ”ökning”, men också ”stegring av anbud”, vilket ju är vad vi menar med auktion. Plinius d.ä., som för övrig omkom vid Pompejis förstöring år 79 f.Kr. Han har i skrift omtalat ”vendere aliquid in auktione”, vilket skall utläsas som ”sälja något på auktion till högstbjudande”. Det latinska ordet auctum kommer av verbet augere, ”öka”.

Augustus, namnet på den varma månaden, kommer också av den latinsk verbstam. Augustus betyder ”hög, helig, vördnadsbjudande”, vilket var den hedersbenämning som tillkom Roms förste kejsare Octavius (systerdotterson till Caesar). Det var efter honom som månaden kom att uppkallas, vilket skedde år 7 f. Kr. På latin Augustus. Den ordform som vi använder, augusti, är egentligen genitivformen. Ibland får också månadens namn även för oss fungera i genitivformen. Vi talar ju om augusti månad och även om augustikvällar.

Om Arwidson

Advokat bosatt och verksam i Stockholm
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.